Przejdź do treści
Strona główna

Rekultywacja gminnego składowiska odpadów w Gminie Nowe Miasto nad Pilicą

Rekultywacja gminnego składowiska odpadów w Gminie Nowe Miasto nad Pilicą
Syntetyczny opis projektu Przedmiotem umowy koncesji jest rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Nowe Łęgonice
Podmiot publiczny Gmina Nowe Miasto nad Pilicą
Partner prywatny Firma Handlowo Usługowa ITC Angelika Jabłońska
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejsko-wiejska
Lokalizacja projektu Nowe Miasto nad Pilicą
Województwo Mazowieckie
Sektor Gospodarka odpadami
Data wszczęcia postępowania 16-09-2020r.
Data podpisania umowy 12-11-2020
Data zamknięcia finansowego 12-11-2020
Status realizacji Zarządzanie/ utrzymanie
Data zakończenia 18-03-2026
Okres umowy (miesiące) 60
Okres umowy (lata) 5 lat
Podstawa prawna wyboru prawnego partnera prywatnego Koncesja na roboty budowlane
Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto 300 000,00 zł
Przedział wartości projektu Mikro (<5 mln)
Źródła finansowania projektu Wkład własny partnera prywatnego
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Zakładana wartość wsparcia Nie dotyczy
Program, z którego pochodzą środki Nie dotyczy
Doradztwo (Tak/Nie) Nie
Ryzyka po stronie publicznej Brak danych
Ryzyka po stronie prywatnej Brak danych
Model wynagrodzenia Płatność za dostępność
Szczegóły wynagrodzenia Brak danych
Kontakt do instytucji E-mail: nowemiasto@nowemiasto.pl
Tel.: 486741098