Przejdź do treści
Strona główna

Przebudowa Domu Opieki Społecznej w Kobylnicy.

Przebudowa Domu Opieki Społecznej w Kobylnicy.
Syntetyczny opis projektu Przedsięwzięcie obejmuje przebudowę istniejącego w stanie surowym zamkniętym Domu Pomocy Społecznej w Kobylnicy na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego oraz dodatkowo na potrzeby działalności o charakterze komplementarnym z zakresu opieki zdrowotnej lub pomocy społecznej.
Podmiot publiczny Gmina Kobylnica - Urząd Gminy Kobylnica
Partner prywatny SON Sp. z o.o.
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina wiejska
Lokalizacja projektu Kobylnica
Województwo Pomorskie
Sektor Ochrona zdrowia
Data wszczęcia postępowania 20-08-2010r.
Data podpisania umowy 05-10-2010
Data zamknięcia finansowego 05-10-2010
Status realizacji Zarządzanie/ utrzymanie
Data zakończenia 30-04-2040
Okres umowy (miesiące) 360
Okres umowy (lata) 30 lat
Podstawa prawna wyboru prawnego partnera prywatnego PPP w trybie koncesji (art. 4 ust. 2)
Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto 4 295 127,00 zł
Przedział wartości projektu Mikro (<5 mln)
Źródła finansowania projektu Finansowanie – 100% pokrywa partner prywatny (kredyt inwestycyjny). Podmiot publiczny zapewnia zabezpieczenie kredytu hipoteką na nieruchomości, wkład własny w postaci nieruchomości i dokumentacji projektowej.
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Zakładana wartość wsparcia Nie dotyczy
Program, z którego pochodzą środki Nie dotyczy
Doradztwo (Tak/Nie) Tak
Ryzyka po stronie publicznej Podmiot publiczny ponosi ryzyko i odpowiedzialność za: prawidłowość przekazanej podmiotowi prywatnemu dokumentacji projektowej; ustanowienie hipoteki na nieruchomości w wysokości 75% zabezpieczenia kredytu partnera prywatnego, wymaganego przez instytucję finansującą; zagospodarowanie terenu.
Ryzyka po stronie prywatnej Partner prywatny ponosi ryzyko i odpowiedzialność związane z: budową; finansowaniem przedsięwzięcia zarówno na etapie budowy, jak i na etapie eksploatacji (w tym uzyskanie finansowania z NFZ); popytem, dostępnością i jakością świadczonych usług; prowadzeniem działalności gospodarczej; utrzymaniem obiektu w stanie niepogorszonym.
Model wynagrodzenia Opłaty od użytkowników
Szczegóły wynagrodzenia Wynagrodzenie Partnera Prywatnego stanowi wyłączne prawo do korzystania z obiektu w sposób zgodny z opisem potrzeb i wymagań Podmiotu Publicznego.
Kontakt do instytucji E-mail: kobylnica@kobylnica.pl
Tel.: 59 842 90 70