Przejdź do treści
Strona główna

Wytyczne

Wytyczne

Opracowanie Wytycznych PPP to jedno z najważniejszych zadań Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w obszarze upowszechniania formuły partnerstwa publiczno-prywatnego. Przygotowanie Wytycznych PPP wynika wprost z Polityki Rządu w zakresie rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego. Dotychczas opracowano i opublikowano dwa z trzech tomów Wytycznych, tj.:

Tom I: Przygotowanie projektów

Tom II: Postępowanie przetargowe

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej obecnie pracuje nad tomem trzecim – wzorami umów PPP.

Wytyczne PPP są praktycznym narzędziem, wskazującym jak krok po kroku przygotować i zrealizować projekt PPP. Rekomendujemy ich wykorzystanie w przypadku wszystkich inwestycji PPP, choć obligatoryjne są wyłącznie dla przedsięwzięć wspieranych przez resort rozwoju. Wytyczne przedstawiają aktualny stan prawny i uwzględniają specyfikę rynku PPP w Polsce. Nie zostały sprofilowane sektorowo, więc mogą znaleźć zastosowanie w wielu branżach. Standardy promowane w Wytycznych wypracowane zostały na bazie najlepszych krajowych i zagranicznych praktyk. W prace nad poszczególnymi tomami zaangażowaliśmy szerokie grono ekspertów rynku PPP, reprezentujących sektor publiczny, prywatny, instytucje finansujące i firmy doradcze.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby Wytyczne były praktycznym i przyjaznym w odbiorze narzędziem realizacji inwestycji PPP. Niemniej, z uwagi na ciągle wczesny etap rozwoju rynku PPP w Polsce, pozostajemy ze wszystkimi zainteresowanymi w dialogu, którego celem jest podnoszenie jakości promowanych standardów.