Przejdź do treści
Strona główna

Wytyczne PPP

Opracowanie Wytycznych PPP to jedno z najważniejszych zadań Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w obszarze upowszechniania formuły partnerstwa publiczno-prywatnego. Przygotowanie Wytycznych PPP wynika wprost z Polityki Rządu w zakresie rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego. Wytyczne PPP obejmują:

Tom I: Przygotowanie projektów PPP, wersja 2.0

Tom II: Postępowanie PPP, wersja 2.0

Tom III: Umowa o PPP, wersja 2.0

Tom IV: Zarządzanie umową PPP

Dostępne jest szkolenie on-line z Tomu IV Wytycznych

Wytyczne PPP są praktycznym narzędziem, wskazującym jak krok po kroku przygotować i zrealizować Projekt PPP. Rekomendujemy ich wykorzystanie w przypadku wszystkich inwestycji PPP, choć obligatoryjne są wyłącznie dla przedsięwzięć wspieranych przez resort polityki regionalnej. Wytyczne uwzględniają specyfikę rynku PPP w Polsce. Nie zostały sprofilowane sektorowo, więc mogą znaleźć zastosowanie w wielu branżach. Standardy promowane w Wytycznych wypracowane zostały na bazie najlepszych krajowych i zagranicznych praktyk. W prace nad poszczególnymi tomami zaangażowaliśmy szerokie grono ekspertów rynku PPP, reprezentujących sektor publiczny, prywatny, instytucje finansujące i firmy doradcze.

Na naszej stronie znajdziecie Państwo Wytyczne PPP w wersji 2.0, przygotowane zgodnie ze stanem prawnym aktualnym na dzień 1 stycznia 2021 r. Aktualizacja uwzględnia przede wszystkim zmiany wynikające z wejścia w życie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. W zakładkach dotyczących poszczególnych tomów Wytycznych PPP znajdziecie Państwo również dotychczasowe wersje Wytycznych Tom I – III (wersje 1.0), które w określonych sytuacjach mogą okazać się właściwe dla danego Postępowania PPP lub Umowy o PPP.

Wersje 1.0 Wytycznych znajdują się:

Tom I: Przygotowanie projektów PPP, wersja 1.0

Tom II: Postępowanie przetargowe, wersja 1.0 

Tom III: Umowa o PPP, wersja 1.0