Przejdź do treści
Strona główna

Świadczenie usługi eksploatacji sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Lichnowy.

Świadczenie usługi eksploatacji sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Lichnowy.
Syntetyczny opis projektu Projekt polega na przeprowadzeniu postępowania o zawarcie umowy koncesji na świadczenie usług w zakresie eksploatacji kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Lichnowy.
Podmiot publiczny Gmina Lichnowy - Urząd Gminy w Lichnowach
Partner prywatny Centralny Wodociąg Żuławski Spółka z o.o. (ul. Warszawska 28A, 82-100 Nowy Dwór Gdański)
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina wiejska
Lokalizacja projektu Lichnowy
Województwo Pomorskie
Sektor Gospodarka wodno-kanalizacyjna
Data wszczęcia postępowania 28-03-2018r.
Data podpisania umowy 18-06-2018
Data zamknięcia finansowego 18-06-2018
Status realizacji Zarządzanie/ utrzymanie
Data zakończenia 30-06-2028
Okres umowy (miesiące) 120
Okres umowy (lata) 10 lat
Podstawa prawna wyboru prawnego partnera prywatnego Koncesja na usługi
Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto 3 037 472,70 zł
Przedział wartości projektu Mikro (<5 mln)
Źródła finansowania projektu Brak danych
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Zakładana wartość wsparcia Nie dotyczy
Program, z którego pochodzą środki Nie dotyczy
Doradztwo (Tak/Nie) Nie
Ryzyka po stronie publicznej Ryzyko wystąpienia konieczności dopłaty do taryfy za odbiór nieczystości płynnych w przypadku niezatwierdzenia wysokości taryfy proponowanej przez Koncesjonariusza przez Organ Regulacyjny tj. Wody Polskie.
Ryzyka po stronie prywatnej Ryzyko wystąpienia dodatkowych, nieprzewidzianych opłat, które nie będą mogły zostać wliczone w wysokość taryfy za odprowadzenie nieczystości płynnych.
Model wynagrodzenia Opłaty od użytkowników
Szczegóły wynagrodzenia Wynagrodzenie Koncesjonariusza stanowi prawo do wykonywania usług w tym prawo do pobierania pożytków wraz z ewentualną płatnością Koncesjodawcy.
Kontakt do instytucji E-mail: sekretariat@lichnowy.pl
Tel.: 55 271 27 23