Strona główna

Świadczenie usługi eksploatacji sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Lichnowy.

Świadczenie usługi eksploatacji sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Lichnowy.
Syntetyczny opis projektu Projekt polega na przeprowadzeniu postępowania o zawarcie umowy koncesji na świadczenie usług w zakresie eksploatacji kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Lichnowy.
Podmiot publiczny Gmina Lichnowy - Urząd Gminy w Lichnowach
Partner prywatny Centralny Wodociąg Żuławski Spółka z o.o. (ul. Warszawska 28A, 82-100 Nowy Dwór Gdański)
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina wiejska
Lokalizacja projektu Lichnowy
Województwo Pomorskie
Sektor Gospodarka wodno-kanalizacyjna
Data wszczęcia postępowania 28-03-2018r.
Data podpisania umowy 18-06-2018
Data zamknięcia finansowego 18-06-2018
Status realizacji Zarządzanie/ utrzymanie
Data zakończenia 30-06-2028
Okres umowy (miesiące) 120
Okres umowy (lata) 10 lat
Podstawa prawna wyboru prawnego partnera prywatnego Koncesja na usługi
Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto 3 037 472,70 zł
Przedział wartości projektu Mikro (<5 mln)
Źródła finansowania projektu Brak danych
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Zakładana wartość wsparcia Nie dotyczy
Program, z którego pochodzą środki Nie dotyczy
Doradztwo (Tak/Nie) Nie
Ryzyka po stronie publicznej Ryzyko wystąpienia konieczności dopłaty do taryfy za odbiór nieczystości płynnych w przypadku niezatwierdzenia wysokości taryfy proponowanej przez Koncesjonariusza przez Organ Regulacyjny tj. Wody Polskie.
Ryzyka po stronie prywatnej Ryzyko wystąpienia dodatkowych, nieprzewidzianych opłat, które nie będą mogły zostać wliczone w wysokość taryfy za odprowadzenie nieczystości płynnych.
Model wynagrodzenia Opłaty od użytkowników
Szczegóły wynagrodzenia Wynagrodzenie Koncesjonariusza stanowi prawo do wykonywania usług w tym prawo do pobierania pożytków wraz z ewentualną płatnością Koncesjodawcy.
Kontakt do instytucji E-mail: sekretariat@lichnowy.pl
Tel.: 55 271 27 23