Przejdź do treści
Strona główna

Ochrona zdrowia

Budowa Szpitala w Żywcu

Projekt dotyczył zaprojektowania, budowy i wyposażenia Szpitala w Żywcu wraz z usługą utrzymania i zarządzania oraz świadczenia usług zdrowotnych.

Partner prywatny odpowiada za budowę, utrzymanie i eksploatację powstałej infrastruktury. Dodatkowo jest uprawniony do otrzymywania wynagrodzenia za świadczenie usług zarówno na podstawie umów z NFZ jak i usług komercyjnych.

Umowa PPP została podpisana z wykonawcą we wrześniu 2011 r., a okres trwania umowy mija w lutym 2049 r.  

Więcej szczegółów o projekcie tutaj

Zobacz film o tej inwestycji

Zobacz film o tej inwestycji

Przebudowa Domu Opieki Społecznej w Kobylnicy

Przebudowa Domu Opieki Społecznej w Kobylnicy.

Projekt obejmował przebudowę istniejącego w stanie surowym zamkniętym Domu Pomocy Społecznej w Kobylnicy na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego oraz dodatkowo na potrzeby działalności o charakterze komplementarnym z zakresu opieki zdrowotnej lub pomocy społecznej.

W 2009 r. Gmina Kobylnica przejęła obiekt w stanie surowym zamkniętym, który ulegał stopniowej dewastacji. W wyniku współpracy w ramach PPP na rzecz utworzenia Zakładu Opiekuńczo Leczniczego powstał nowoczesny obiekt, w którym obecnie jest 126 miejsc dla pensjonariuszy, a zatrudnienie znalazło ponad 70 osób.  

Podmiot publiczny wniósł wkład własny w postaci gruntu oraz budynku w stanie surowym zamkniętym. Natomiast partner prywatny zgodnie z umową, odpowiada za całość ryzyk związanych z prowadzeniem robót budowlanych, finansowaniem przedsięwzięcia do chwili oddania obiektu do użytkowania, finansowaniem przedsięwzięcia i prowadzonej działalności na etapie eksploatacyjnym, dbaniem o jakość i standard świadczonych usług, utrzymywaniem obiektu w stanie niepogorszonym.

Umowa PPP została podpisana z wykonawcą w październiku 2010 r., a okres trwania umowy mija w kwietniu 2040 r.  

 

Więcej szczegółów o projekcie tutaj

Zobacz film o tej inwestycji

 

Kompleks basenów mineralnych w Solcu Zdrój

Projekt dotyczy budowy kompleksu mineralnych basenów w Solcu – Zdroju z zapleczem leczniczo – relaksacyjno – wypoczynkowym oraz infrastrukturą i zagospodarowaniem z wykorzystaniem naturalnych wód mineralnych.

Partner prywatny – koncesjonariusz, zobowiązał się do zaprojektowania, wybudowania i eksploatacji wzniesionej infrastruktury.

Udziałem gminy, która jest właścicielem kompleksu, był grunt pod budowę. Inwestycja otrzymała także 8 mln zł dofinansowania ze środków unijnych. Pozostałą część kosztów budowy pokrył partner prywatny, który jest administratorem basenów mineralnych.
 
Budowa całego kompleksu basenów mineralnych w Solcu-Zdroju  kosztowała prawie 20 mln złotych.

Umowa PPP została podpisana z wykonawcą w październiku 2010 r., a okres trwania umowy mija w październiku 2037 r.  

 

Więcej szczegółów o projekcie tutaj

Zobacz film o tej inwestycji