Przejdź do treści
Strona główna

Świadczenie usług operatora płatności w systemie teleinformatycznym Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie.

Świadczenie usług operatora płatności w systemie teleinformatycznym Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie.
Syntetyczny opis projektu Przedmiotem koncesji jest świadczenie przez Koncesjobiorcę usług operatora płatności, to jest usług mających na celu elektroniczną realizację Opłat poprzez obsługę co najmniej dwóch (2) form płatności elektronicznych Opłat, realizowanych za pośrednictwem sieci Internet w Systemie E-płatności.
Podmiot publiczny Ministerstwo Sprawiedliwości
Partner prywatny Dotpay Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-552 Kraków, ul. Wielicka 28B)
Rodzaj podmiotu publicznego Administracja rządowa
Lokalizacja projektu Warszawa
Województwo Mazowieckie
Sektor Inne
Data wszczęcia postępowania 30-09-2015r.
Data podpisania umowy 10-10-2016
Data zamknięcia finansowego 10-10-2016
Status realizacji Umowa zakończona
Data zakończenia 05-10-2017
Okres umowy (miesiące) 12
Okres umowy (lata) 1 rok
Podstawa prawna wyboru prawnego partnera prywatnego Koncesja na usługi
Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto Brak danych
Przedział wartości projektu Mikro (<5 mln)
Źródła finansowania projektu Zadanie operatora pokrywającego samodzielnie koszty wdrożenia i świadczenia usługi (dzięki uzyskiwaniu prowizji od obsługiwanych transakcji). Koszt i ryzyko związane z realizacją transakcji ponosi partner prywatny.
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Zakładana wartość wsparcia Nie dotyczy
Program, z którego pochodzą środki Nie dotyczy
Doradztwo (Tak/Nie) Brak danych
Ryzyka po stronie publicznej Ryzyko wyboru operatora (dostępności usług dla użytkowników).
Ryzyka po stronie prywatnej Ryzyko zachowania określonego w umowie poziomu sprawności systemu (koszt wdrożenia i utrzymania oraz bieżącego zabezpieczenia), ryzyko popytu na usługi.
Model wynagrodzenia Opłaty od użytkowników
Szczegóły wynagrodzenia Prowizja od operacji finansowych świadczonych w ramach koncesji.
Kontakt do instytucji E-mail: sekretariat.db@ms.gov.pl
Tel.: 22 521 27 73