Przejdź do treści
Strona główna

Zapewnienie efektywności energetycznej dla gminy Olszyna w formule partnerstwa publiczno-prywatnego

Zapewnienie efektywności energetycznej dla gminy Olszyna w formule partnerstwa publiczno-prywatnego
Syntetyczny opis projektu Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie efektywności energetycznej dla Gminy Olszyna poprzez zaprojektowanie i budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy maksymalnej 401 kWp (moc minimalna to 400,5 kWp) – dalej: farma - zamontowanej na wydzierżawionym terenie w Polsce, oraz jej utrzymanie w formie usługi fotowoltaicznej i usługi zapewnienia efektywności energetycznej w zakresie zmniejszenia zapotrzebowania na energię elektryczną pozyskiwanej z sieci. Dokładna lokalizacja Macoszyn Duży.
Podmiot publiczny Gmina Olszyna
Partner prywatny Novavis Esco sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 22, 60-818 Poznań
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina wiejska
Lokalizacja projektu Macoszyn Duży
Województwo Lubelskie
Sektor Efektywność energetyczna
Data wszczęcia postępowania 20-05-2022r.
Data podpisania umowy 05-07-2022
Data zamknięcia finansowego 05-07-2022
Status realizacji Umowa zakończona
Data zakończenia 05-11-2032
Okres umowy (miesiące) 125
Okres umowy (lata) 10 lat i 5 miesięcy
Podstawa prawna wyboru prawnego partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto 612 976,90 zł
Przedział wartości projektu Mikro (<5 mln)
Źródła finansowania projektu Inne: wkład własny Gminy
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Zakładana wartość wsparcia Nie dotyczy
Program, z którego pochodzą środki Nie dotyczy
Doradztwo (Tak/Nie) Tak
Ryzyka po stronie publicznej Nie dotyczy
Ryzyka po stronie prywatnej a)W zakresie ryzyka budowy obejmującego zdarzenia powodujące zmianę kosztów lub terminów wytworzenia nowych środków trwałych lub ulepszenia już istniejących, b)W zakresie ryzyka dostępności obejmującego zdarzenia skutkujące niższą ilością lub gorszą jakością świadczonych w ramach umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym usług w porównaniu z wielkościami i wymaganiami uzgodnionymi w umowie, c)W zakresie ryzyka popytu obejmującego zmienność popytu na określone usługi
Model wynagrodzenia Inny
Szczegóły wynagrodzenia Brak danych
Kontakt do instytucji E-mail: poczta@olszyna.pl
Tel.: 75 721 20 50