Przejdź do treści
Strona główna

Kompleksowe zarządzanie Wałbrzyskim Inkubatorem Przedsiębiorczości z siedzibą przy ul. Młynarskiej 29 w Wałbrzychu

Kompleksowe zarządzanie Wałbrzyskim Inkubatorem Przedsiębiorczości z siedzibą przy ul. Młynarskiej 29 w Wałbrzychu
Syntetyczny opis projektu Przedmiotem umowy jest świadczenie usług operatora Wałbrzyskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, zlokalizowanego w Wałbrzychu przy ul. Młynarskiej 29, polegające na kompleksowym zarządzaniu Wałbrzyskim Inkubatorem Przedsiębiorczości, celem udzielenia wsparcia wobec podmiotów z branż wpisujących się w Regionalne Strategie Innowacji (RSI), w tym w szczególności z obszaru technologii informacyjno-komunikacyjnej (ICT), co stanowi odzwierciedlenie aktualnych kierunków rozwoju i uwarunkowań na obszarze Gminy Wałbrzych. Powyższe wpisuje się także w założenia Działania 1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.
Podmiot publiczny Gmina Wałbrzych – Miasto na prawach powiatu
Partner prywatny InValbrzych Sp. z o.o.
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejska
Lokalizacja projektu Wałbrzych
Województwo Dolnośląskie
Sektor Inne
Data wszczęcia postępowania 01-02-2022r.
Data podpisania umowy 31-05-2022
Data zamknięcia finansowego 31-05-2022
Status realizacji Zarządzanie/ utrzymanie
Data zakończenia 31-05-2027
Okres umowy (miesiące) 60
Okres umowy (lata) 5 lat
Podstawa prawna wyboru prawnego partnera prywatnego Koncesja na usługi
Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto 4 626 850,00 zł
Przedział wartości projektu Mikro (<5 mln)
Źródła finansowania projektu Brak danych
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Zakładana wartość wsparcia Nie dotyczy
Program, z którego pochodzą środki Nie dotyczy
Doradztwo (Tak/Nie) Tak
Ryzyka po stronie publicznej Ryzyko specyfikacji przedmiotu koncesji
Ryzyka po stronie prywatnej Ryzyko ekonomiczne związane z wykonaniem usługi, ryzyko rynkowe dotyczące pozyskiwania użytkowników dla usług świadczonych w ramach przedmiotu koncesji, ryzyko finansowe bieżącej działalności
Model wynagrodzenia Opłaty od użytkowników
Szczegóły wynagrodzenia Brak danych
Kontakt do instytucji E-mail: um@um.walbrzych.pl
Tel.: 74 665 51 00