Przejdź do treści
Strona główna

Przebudowa i rozbudowa Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza oraz budowa hali sportowej w Piastowie.

Przebudowa i rozbudowa Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza oraz budowa hali sportowej w Piastowie.
Syntetyczny opis projektu W ramach wspólnej realizacji projektu, partner prywatny zobowiąże się do sfinansowania oraz wykonania robót budowlanych w postaci przebudowy i rozbudowy Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza oraz budowy hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą. Po wykonaniu robót budowlanych, partner prywatny odpowiedzialny będzie za świadczenie usług w zakresie technicznego utrzymania infrastruktury oraz zarządzania energią.
Podmiot publiczny Urząd Miejski w Piastowie
Partner prywatny Warbud S.A.
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejska
Lokalizacja projektu Piastów
Województwo Mazowieckie
Sektor Edukacja
Data wszczęcia postępowania 03-01-2019r.
Data podpisania umowy 30-04-2019
Data zamknięcia finansowego 05-07-2019
Status realizacji Zarządzanie/ utrzymanie
Data zakończenia 30-04-2041
Okres umowy (miesiące) 264
Okres umowy (lata) 22 lat
Podstawa prawna wyboru prawnego partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto 84 720 042,30 zł
Przedział wartości projektu Duże (40-100 mln)
Źródła finansowania projektu Wkład własny partnera.
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Zakładana wartość wsparcia Nie dotyczy
Program, z którego pochodzą środki Nie dotyczy
Doradztwo (Tak/Nie) Tak
Ryzyka po stronie publicznej ryzyko wynikające ze zmian prawaryzyko związane z uzgodnieniami gestorów sieciryzyko wynikające ze zmian technologicznych
Ryzyka po stronie prywatnej ryzyko związane ze wzrostem cenryzyko związane z brakiem materialnym i osobowymryzyko związane z utratą finansowania
Model wynagrodzenia Płatność za dostępność
Szczegóły wynagrodzenia Zgodnie z założeniami finansowymi projektu, podmiot publiczny będzie uiszczać na rzecz partnera prywatnego wynagrodzenie w postaci tzw. opłaty za dostępność. Ostateczna struktura wynagrodzenia zostanie ustalona w toku dialogu konkurencyjnego.
Kontakt do instytucji E-mail: sekretariat@piastow.pl
Tel.: 22 770 52 07