Przejdź do treści
Strona główna

Świadczenie usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Ozorków.

Świadczenie usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Ozorków.
Syntetyczny opis projektu Świadczenie usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Ozorków w trybie przepisów ustawy z dnia 21.10.2016r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U. z 2021r. poz. 541 ze zmianami).
Podmiot publiczny Gmina Ozorków - Urząd Gminy Ozorków
Partner prywatny BAKUPI Spółka z o.o.
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina wiejska
Lokalizacja projektu Gmina Ozorków
Województwo Łódzkie
Sektor Gospodarka wodno-kanalizacyjna
Data wszczęcia postępowania 13-12-2021r.
Data podpisania umowy 12-01-2022
Data zamknięcia finansowego 12-01-2022
Status realizacji Zarządzanie/ utrzymanie
Data zakończenia 31-03-2025
Okres umowy (miesiące) 36
Okres umowy (lata) 3 lata
Podstawa prawna wyboru prawnego partnera prywatnego Koncesja na usługi
Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto 3 488 938,92 zł
Przedział wartości projektu Mikro (<5 mln)
Źródła finansowania projektu Brak danych
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Zakładana wartość wsparcia Nie dotyczy
Program, z którego pochodzą środki Nie dotyczy
Doradztwo (Tak/Nie) Nie
Ryzyka po stronie publicznej Brak danych
Ryzyka po stronie prywatnej Ryzyko popytu, polegające na tym, że przychody z opłat użytkowników będą niższe od przewidywanych i mogą w szczególności nie pokryć kosztów utrzymania sieci wodociągowej.
Model wynagrodzenia Opłaty od użytkowników
Szczegóły wynagrodzenia Zapłatą dla Koncesjonariusza za czynności wynikające z przedmiotu zawartej umowy koncesji jest przychód uzyskany z poboru należności za wodę od wszystkich odbiorców usług wodociągowych, według obowiązującej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.
Kontakt do instytucji E-mail: gmina@ug-ozorkow.pl
Tel.: 42 277 14 44 wew. 120