Przejdź do treści
Strona główna

Obsługa i administrowanie Zbiorczym Punktem Gromadzenia Odpadów przy ul. Nowohuckiej w Krakowie.

Obsługa i administrowanie Zbiorczym Punktem Gromadzenia Odpadów przy ul. Nowohuckiej w Krakowie.
Syntetyczny opis projektu Przedmiotem koncesji jest obsługa i administrowanie Zbiorczym Punktem Gromadzenia Odpadów przy ul. Nowohuckiej w Krakowie. Przewiduje się, że ZPGO czynny będzie przez cały rok (z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy) w dniach od poniedziałku do soboty przez nie mniej niż 8 godzin dziennie, przy czym w dniach od poniedziałku do piątku ZPGO będzie przyjmował odpady od mieszkańców co najmniej do godz. 18.00, a w soboty co najmniej do godz. 15.30.
Podmiot publiczny Zarząd Dróg Miasta Krakowa - ZDMK
Partner prywatny MPO Sp. z o.o. w Krakowie
Rodzaj podmiotu publicznego Jednostka budżetowa
Lokalizacja projektu Kraków
Województwo Małopolskie
Sektor Gospodarka odpadami
Data wszczęcia postępowania 10-02-2011r.
Data podpisania umowy 18-04-2011
Data zamknięcia finansowego 18-04-2011
Status realizacji Umowa zakończona
Data zakończenia 24-02-2021
Okres umowy (miesiące) 120
Okres umowy (lata) 10 lat
Podstawa prawna wyboru prawnego partnera prywatnego Koncesja na usługi
Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto 8 390 000,00 zł
Przedział wartości projektu Małe (5-40 mln)
Źródła finansowania projektu Finansowanie przedsięwzięcia na etapie eksploatacji jest zadaniem koncesjonariusza. Przedsięwzięcie nie jest projektem hybrydowym, ale infrastruktura zarządzana przez operatora została wzniesiona przy wsparciu dofinansowania w ramach środków Norweskich i EOG. Podmiot publiczny nie posiada informacji dotyczących nakładów inwestycyjnych i eksploatacyjnych dotyczących partnera prywatnego.
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Zakładana wartość wsparcia Nie dotyczy
Program, z którego pochodzą środki Nie dotyczy
Doradztwo (Tak/Nie) Nie
Ryzyka po stronie publicznej Zgodnie z umową koncesji- wszelkie ryzyka realizacji koncesji ponosi koncesjonariusz, jednak wydaje się, ze mimo wszystko koncesjodawca odpowiada za stan prawny i techniczny infrastruktury powierzanej koncesjonariuszowi.
Ryzyka po stronie prywatnej Ryzyko popytu, osiągnięcia zakresu przetwarzania frakcji zgodnie z umową oraz ryzyko związane z eksploatacją i utrzymaniem zarządzanych składników majątkowych.
Model wynagrodzenia Opłaty od użytkowników
Szczegóły wynagrodzenia Wynagrodzenie koncesjonariusza stanowią opłaty pobierane od przedsiębiorców za korzystanie z ZPGO oraz pożytki z zagospodarowania odpadów przekazanych do ZPGO. Nie jest przewidziana żadna płatność ze strony koncesjodawcy.
Kontakt do instytucji E-mail: sekretariat@zdmk.krakow.pl
Tel.: 12 616 86 58