Przejdź do treści
Strona główna

Konferencje

W ramach naszych działań organizujemy również konferencje.

19 września 2023 r. odbyła się konferencja „Efektywność w PPP”. W wydarzeniu wzięło udział w sumie ponad 720 osób przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, administracji centralnej, instytucji finansujących i przedstawicieli sektora prywatnego.

Podczas tegorocznej konferencji rozmawialiśmy między innymi o wykorzystaniu formuły partnerstwa publiczno – prywatnego w realizacji projektów inwestycyjnych, szczególnie tych dotyczących zwiększenia efektywności energetycznej. Zaprezentowaliśmy system ESCO w kontekście nowelizacji dyrektywy o efektywności energetycznej, program Feniks a także przedstawiliśmy wytyczne dla tego typu projektów. Wspomnieliśmy także o wyzwaniach, jakie zostały wpisane do Polityki PPP do 2030 w kontekście kwestii istotnych dla ESCO.  

Zaprezentowaliśmy także dwa, pakietowe rządowe projekty: „Termomodernizacja energetyczna obiektów budowlanych” oraz „Budowa i utrzymanie Archiwów Państwowych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w latach 2023 -2052”.

Zaproszeni eksperci podczas panelu dyskutowali o projektach PPP w dużej skali i wspólnie zastanowili się nad pytaniem „ Czy wielkość projektu ma wpływ na efektywność w projektach PPP”, szczególnie w sytuacji gdy specyfiką polskiego rynku PPP jest duża liczba małych projektów.

Konferencja była realizowana w ramach projektu „Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (POWER).

Chcesz dowiedzieć się więcej i posłuchać ciekawych dyskusji o PPP? Zobacz relację z konferencji!

 

21 czerwca 2022 r. odbyła się konferencja „Zielone Inwestycje PPP”. W wydarzeniu wzięło udział w sumie ponad 300 osób przedstawicieli sektora prywatnego, administracji  publicznej szczebla centralnego i samorządowego, a także firm doradczych i instytucji finansowych.

Podczas konferencji rozmawialiśmy między innymi o zielonych inwestycjach  PPP, stanie rynku PPP w Polsce i Europie, szansach i wyzwaniach dla rozwoju samorządu w Polsce w nowej rzeczywistości oraz projektach hybrydowych w kontekście perspektywy finansowej 2021 – 2027.

Zaproszeni eksperci, od lat zajmujący się tematyką partnerstwa publiczno-prywatnego, rozważali czy obecna sytuacja gospodarcza w Polsce i na świecie może wśród podmiotów publicznych budzić obawy co do tego, czy będzie je stać na realizację projektów PPP, czy oferty składane przez partnerów prywatnych będą akceptowalne cenowo i czy będzie dochodziło do zamknięcia finansowego tych inwestycji, a także starali się „odczarować” uczestnikom konferencji zagadnienie zarządzania umową o PPP, a także wskazać kluczowe czynniki sukcesu prawidłowego zarządzania tego typu kontraktami. 

Konferencja była realizowana w ramach projektu „Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (POWER).

Chcesz dowiedzieć się więcej i posłuchać ciekawych dyskusji o PPP? Zobacz relację z konferencji!

 

 

4 września 2020 r. odbyła się konferencja on-line „Dobry klimat w PPP”.

Podczas wydarzenia  w gronie ekspertów PPP, praktyków realizujących z sukcesem inwestycje w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, a także przedstawicieli sektora prywatnego i instytucji finansujących,  rozmawialiśmy o sytuacji partnerstwa publiczno – prywatnego w Polsce i Europie.
Wskazywaliśmy to co już udało się osiągnąć, czego już się nauczyliśmy, a także zastanawialiśmy się wspólnie co jeszcze przed nami, jakie wyzwania musimy podjąć aby klimat w PPP był jeszcze lepszy.  

Ważnym wątkiem w dyskusji były także perspektywy dla PPP w kontekście zmian społeczno-gospodarczych spowodowanych przez pandemię.

Podczas konferencji Waldemar Buda Pełnomocnik Rządu ds. PPP ogłosił konkurs "Osiągnij sukces z PPP" na najlepsze koncepcje projektów, które mają być zrealizowane w formule PPP. Więcej o konkursie przeczytasz tutaj.

Konferencja była realizowana w ramach projektu „Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (POWER).

Zobacz relację z konferencji!

Poświęć nam jeszcze 5 minut i zobacz dobry klimat w PPP oczami ekspertów.