Przejdź do treści
Strona główna

Szkolenia i warsztaty

Szkolenia i warsztaty

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej realizując założenia rządowej Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, jest odpowiedzialne za prowadzenie szerokiej gamy działań szkoleniowych z zakresu partnerstwa publiczno – prywatnego. Szkolenia i warsztaty prowadzone są na poziomie podstawowym i zaawansowanym i skierowane są zarówno do sfery publicznej jak i prywatnej.

Szkolenia Warsztaty Wizyty krajowe Wizyty zagraniczne E-Learning

W naszej ofercie szkoleniowej znajdują się nieodpłatne szkolenia, zarówno stacjonarne jak i e-learningowe, warsztaty specjalistyczne, oraz krajowe i zagraniczne wizyty studyjne mające na celu zapoznanie uczestników z  najlepszymi projektami zrealizowanymi w formule PPP.

Działania szkoleniowe są współfinansowane ze środków UE unijnych w ramach Programów Operacyjnych Wiedza Edukacja Rozwój oraz Pomoc Techniczna.

Celem szkoleń i warsztatów specjalistycznych jest zdobycie lub podniesienie wiedzy na temat konkretnych zagadnień dotyczących partnerstwa publiczno – prywatnego.

Do tej pory udało nam się przeszkolić ponad 5000 osób z około 1000 instytucji!

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!