Przejdź do treści
Strona główna

Zaprojektowanie i wybudowanie elektrociepłowni w Olsztynie.

Zaprojektowanie i wybudowanie elektrociepłowni w Olsztynie.
Syntetyczny opis projektu Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie dostaw ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej w Olsztynie z jednoczesnym zagospodarowaniem frakcji energetycznej powstałej w wyniku przetworzenia odpadów pochodzenia komunalnego z terenu województwa warmińsko - mazurskiego. Zakres przedsięwzięcia obejmuje: zaprojektowanie i budowę Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów wraz z Kotłownią Szczytową i infrastrukturą towarzyszącą, zarządzanie infrastrukturą, w tym operowanie i serwisowanie, realizację dostaw ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej, termiczne przekształcenie frakcji energetycznej z odpadów wraz z odzyskiem energii, produkcję i sprzedaż energii elektrycznej.
Podmiot publiczny Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Olsztynie
Partner prywatny Dobra Energia dla Olsztyna
Rodzaj podmiotu publicznego Spółka komunalna
Lokalizacja projektu Olsztyn
Województwo Warmińsko-Mazurskie
Sektor Gospodarka odpadami
Data wszczęcia postępowania 03-02-2018r.
Data podpisania umowy 28-11-2019
Data zamknięcia finansowego 07-08-2020
Status realizacji Projektowanie i budowa
Data zakończenia 28-03-2048
Okres umowy (miesiące) 336
Okres umowy (lata) 28 lat
Podstawa prawna wyboru prawnego partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto 885 391 462,93 zł
Przedział wartości projektu Największe (>500 mln)
Źródła finansowania projektu Dotacja unijna: POIiS Działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi, finansowanie bankowe, wkłady kapitałowe partnera prywatnego
Wsparcie UE (Tak/Nie) Tak
Zakładana wartość wsparcia 233000000
Program, z którego pochodzą środki PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi
Doradztwo (Tak/Nie) Tak
Ryzyka po stronie publicznej Ryzyka rynkowe: zapewnienie odbioru ciepła, zapewnienie dostaw odpadów, ryzyka zmiany prawa.
Ryzyka po stronie prywatnej Ryzyka budowy, ryzyka dostępności, ryzyko związane z utratą dotacji.
Model wynagrodzenia Inny
Szczegóły wynagrodzenia Opłaty za dostarczone ciepło oraz przekształcone termicznie odpady komunalne od podmiotu publicznego oraz opłaty za energię elektryczną uzyskane z rynku
Kontakt do instytucji E-mail: biuro@mpec.olsztyn.pl
Tel.: 89 524 03 04