Przejdź do treści
Strona główna

Świadczenie usług polegających na organizacji imprez i zarządzaniu Międzynarodowym Centrum Kongresowym oraz Halą Widowiskowo-Sportową Spodek w Katowicach.

Świadczenie usług polegających na organizacji imprez i zarządzaniu Międzynarodowym Centrum Kongresowym oraz Halą Widowiskowo-Sportową Spodek w Katowicach.
Syntetyczny opis projektu Przedmiotem koncesji jest świadczenie przez Koncesjonariusza kompleksowych usług w zakresie organizacji, pozyskiwania i produkcji imprez, zapewniających optymalne wykorzystanie potencjału poniżej wymienionych obiektów Koncesjodawcy, oraz kreowanie i promowanie ich marki, a także utrzymania i zarządzania Międzynarodowym Centrum Kongresowym, w której skład wchodzą hala główna wraz z widownią, antresola, lodowisko i sala gimnastyczna wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Katowicach.
Podmiot publiczny Urząd Miasta Katowice
Partner prywatny PTWP Event Center
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejska
Lokalizacja projektu Katowice
Województwo Śląskie
Sektor Sport i turystyka
Data wszczęcia postępowania 10-07-2013r.
Data podpisania umowy 04-02-2016
Data zamknięcia finansowego 04-02-2016
Status realizacji Zarządzanie/ utrzymanie
Data zakończenia 17-11-2030
Okres umowy (miesiące) 180
Okres umowy (lata) 15 lat
Podstawa prawna wyboru prawnego partnera prywatnego Koncesja na usługi
Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto 246 000 000,00 zł
Przedział wartości projektu Bardzo duże (100-500 mln)
Źródła finansowania projektu Środki finansowe pozyskane przez Koncesjonariusza (własne lub skredytowane). Szczegółowa struktura finansowania nie była przedmiotem zainteresowania podmiotu publicznego.
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Zakładana wartość wsparcia Nie dotyczy
Program, z którego pochodzą środki Nie dotyczy
Doradztwo (Tak/Nie) Tak
Ryzyka po stronie publicznej Udostępnienie przedmiotu koncesji.
Ryzyka po stronie prywatnej Obowiązki koncesjonariusza: organizacja, pozyskiwanie i produkcja imprez oraz zarządzania komercyjnego z założonymi celami, organizacja i przeprowadzenie imprez o charakterze komercyjnym w tym kongresowo-wystawienniczych, widowiskowo-sportowych i kulturalnych.
Model wynagrodzenia Opłaty od użytkowników
Szczegóły wynagrodzenia Wyłącznie prawo do wykonywania przedmiotu koncesji, w tym pobierania pożytków bez obowiązku świadczenia wynagrodzenia pieniężnego ze strony Koncesjodawcy (jednak jak wynika z kryteriów, opcja dopłat przez Koncesjodawcę nie jest wykluczona).
Kontakt do instytucji E-mail: urzad_miasta@katowice.eu
Tel.: 32 259 39 09