Przejdź do treści
Strona główna

Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku.

Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku.
Syntetyczny opis projektu Realizacja przedsięwzięcia dotyczącego zagospodarowania północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku z udziałem Partnera Prywatnego, wyłonionego w postępowaniu prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi w zakresie określonym w Opisie Potrzeb i Wymagań Podmiotu Publicznego.
Podmiot publiczny Urząd Miejski w Gdańsku
Partner prywatny Konsorcjum Granaria (spółek Multibud W. Ciurzyński S.A. oraz Immobel Poland SPV 10 Sp. z o.o.) oraz Immobel Poland SPV 11 Sp. z o.o.)
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejska
Lokalizacja projektu Gdańsk
Województwo Pomorskie
Sektor Rewitalizacja
Data wszczęcia postępowania 14-03-2014r.
Data podpisania umowy 31-03-2015
Data zamknięcia finansowego 31-03-2015
Status realizacji Projektowanie i budowa
Data zakończenia 30-09-2032
Okres umowy (miesiące) 210
Okres umowy (lata) 17 lat 6 miesięcy
Podstawa prawna wyboru prawnego partnera prywatnego PPP w trybie koncesji (art. 4 ust. 2)
Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto 490 770 000,00 zł
Przedział wartości projektu Bardzo duże (100-500 mln)
Źródła finansowania projektu Część publiczna infrastruktury (inwestycje celu publicznego) finansowane są dzięki sprzedaży nieruchomości stanowiących wkład podmiotu publicznego. Część prywatna (inwestycje komercyjne) finansowane są ze środków partnera prywatnego.
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Zakładana wartość wsparcia Nie dotyczy
Program, z którego pochodzą środki Nie dotyczy
Doradztwo (Tak/Nie) Tak
Ryzyka po stronie publicznej Ryzyko związane z udostępnieniem składnika majątkowego będącego wkładem do przedsięwzięcia.
Ryzyka po stronie prywatnej Ryzyko projektowania i budowy. Ryzyko pozyskania finansowania dla całego przedsięwzięcia. Ryzyko popytu na usługi świadczone w ramach przedsięwzięcia w części komercyjnej (również w zakresie sprzedaży nieruchomości). Ryzyko dostępności w zakresie inwestycji celu publicznego.
Model wynagrodzenia Opłaty od użytkowników
Szczegóły wynagrodzenia Pożytki związane z rozwojem części komercyjnej przedsięwzięcia - możliwość czerpania wynagrodzenia ze świadczenia usług komercyjnych (hotele czy lokale użytkowe) oraz sprzedaży tych nieruchomości po komercjalizacji lub jako samodzielnych lokali.
Kontakt do instytucji E-mail: umg@gdansk.gda.pl
Tel.: 58 323 64 65