Przejdź do treści
Strona główna

Webinary

W ramach naszych działań prowadzimy cyklicznie webinary o tematyce PPP.

Formuła spotkania oparta jest na bezpośredniej interakcji ekspertów z uczestnikami, poprzez zadawanie pytań, dyskusji, wymianie doświadczeń. Jest to wysoce doceniane przez uczestników narzędzie służące poszerzaniu praktycznej wiedzy o PPP.

Do tej pory odbyły się webinary o tematyce:

1. Jak przeprowadzić projekt PPP z wykorzystaniem funduszy unijnych? - 26 kwietnia 2021 r.

2. Jak zbudować aquapark w PPP? Analiza projektu budowy Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Płocku - 30 czerwca 2021 r.

3. Jak oszczędzać wodę, czyli praktycznie o PPP, na podstawie projektu oczyszczalni ścieków w Mławie - 17 września 2021 r.

4. Jak obniżyć rachunki za prąd? Czyli praktycznie o partnerstwie publiczno-prywatnym na przykładzie projektu modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Kobyłka - 30 września 2021 r.

5. Jak budować szkołę w PPP? Czyli praktycznie o partnerstwie publiczno-prywatnym na przykładzie projektu budowy i przebudowy szkoły w Piastowie - 28 października 2021 r.

6. Jak przeprowadzić modernizację energetyczną budynków w PPP - 20 września 2022 r.

7. Waloryzacja wynagrodzenia partnera prywatnego w ramach PPP - 28 października 2022 r.

8. Finansowanie projektów PPP - 7 marca 2023 r.

9. Jak skutecznie wdrożyć przedsięwzięcie PPP, czyli 100 dobrych praktyk z projektu Krakowskiego Szybkiego Tramwaju -  5-6 grudnia 2023 r. 

 

Zachęcamy do obejrzenia nagrań z naszych webinarów!

 

1. Jak przeprowadzić projekt PPP z wykorzystaniem funduszy unijnych? - 26 kwietnia 2021 r.

Jeśli zastanawiają się Państwo:

- Jak wyglądały przepływy finansowe pomiędzy IZ, beneficjentem, a Wykonawcą?
  Kto występuje z wnioskiem o płatność?

- Kto fizycznie w systemie SL2014 rozlicza faktury, partner prywatny, czy publiczny?

- Czy wymóg rachunku powierniczego będzie obowiązywał również w nowej perspektywie?

tu znajdą Państwo odpowiedź.

Nasi goście specjalni tj. Prezydenta Miasta Zgierza oraz przedstawicieli partnera prywatnego, którzy realizują wspólnie projekt łączący PPP ze środkami UE w sposób bardzo praktyczny, wynikający z ich doświadczeń, odnoszą się do pytań i wątpliwości uczestników. Zapraszamy!

 

 

2. Jak zbudować aquapark w PPP? Analiza projektu budowy Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Płocku - 30 czerwca 2021 r.

Rozmawialiśmy m.in. o:

- czy samorządy szukają różnych zewnętrznych źródeł finansowania, w tym na przykład dotacji ministerialnych?
- jaka jest wysokość opłaty za dostępność oraz system spłat (miesięczna, kwartalna) w przypadku projektu aquaparku?
- co w sytuacji gdy partner publiczny ma już gotowy projekt inwestycji i pozwolenie na budowę?
- czy partner prywatny może zarządzać basenem?

W spotkaniu udział wzięli goście specjalni: zastępca prezydenta Miasta Płocka, dyrektor Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej w Urzędzie Miasta Płocka oraz przedstawiciel partnera prywatnego, którzy są w trakcie realizacji tego projektu.

 

 

3. Jak oszczędzać wodę, czyli praktycznie o PPP, na podstawie projektu oczyszczalni ścieków w Mławie - 17 września 2021 r.

Poruszyliśmy m.in. takie tematy jak:

- kto ponosi koszty modernizacji oczyszczalni ścieków w okresie 30 lat dzierżawy?
- czy w koszty obsługi oczyszczalni ścieków wchodzą koszty obsługi sieci kanalizacyjnej?
- kto kontroluje zrzut ścieków przemysłowych do kanalizacji i kto ponosi koszty ponadnormatywnych zrzutów substancji do kanalizacji?
- czy strona prywatna była zobowiązana do uzyskania pozwolenia wodno-prawnego na zrzut oczyszczonych ścieków do odbiornika, czy było to po stronie partnera  publicznego?

W spotkaniu udział wzięli goście specjalni: Burmistrz Miasta Mława, oraz przedstawiciele partnera prywatnego, którzy są w trakcie realizacji tego projektu.

 

 

4. Jak obniżyć rachunki za prąd? Czyli praktycznie o partnerstwie publiczno-prywatnym na przykładzie projektu modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Kobyłka - 30 września 2021 r.

Rozmawialiśmy m.in. o:

- czy gmina obliczyła okres zwrotu inwestycji?
- czy gmina dokonywała analizy oceny i podziału ryzyk, aby mieć pewność, że kontrakt nie wejdzie w zadłużenie?
- na jakich zasadach gmina nawiązała współpracę z Ministerstwem w zakresie wsparcia merytorycznego dla zadań PPP?

Gośćmi spotkania byli: Burmistrz Miasta Kobyłka, oraz Ekspert ds. PPP.

 

 

5. Jak budować szkołę w PPP? Czyli praktycznie o partnerstwie publiczno-prywatnym na przykładzie projektu budowy i przebudowy szkoły w Piastowie - 28 października 2021 r.

"Partnerstwo publiczno-prywate jest bardzo dobrym narzędziem. W naszym wypadku zafunkcjonowało znakomicie. Zrealizowaliśmy cel, o którym marzyliśmy, a który był niemożliwy do realizacji w inny sposób" - powiedział burmistrz Piastowa na ostatnim webinarium, podczas którego wspólnie z przedstawicielem partnera prywatnego oraz ekspertem ds. PPP rozmawiali o swoich doświadczeniach z budowy szkoły i realizacji umowy PPP.  

Zapraszamy do obejrzenia nagrania:

 

 

6. Jak przeprowadzić modernizację energetyczną budynków w PPP - 20 września 2022 r.

Dowiedzą się Państwo m.in.:

- jak przeprowadzić modernizację energetyczną budynków w partnerstwie publiczno-prywatnym,

- jak nowe przepisy ustawy o efektywności energetycznej wpływają na tego typu projekty,

a także:

- dlaczego projekty hybrydowe mogą być realizowane w nowej perspektywie tylko na poziomie programów regionalnych?
- co może samorząd zrobić już teraz, aby przygotować się do naboru z RPO?
- czy partnerzy prywatni są w stanie, w obecnej sytuacji rynkowej , zaoferować konkurencyjne koszty finansowania?
- czy wydatki poniesione już teraz na przygotowanie projektu będą kwalifikowalne w nowej perspektywie?
- co z umowami o PPP projektów z zakresu efektywności energetycznej, które zostały zawarte kilka lat temu, gdzie nikt nie przewidział takich zawirowań na rynku. Co z wynagrodzeniem partnera?

Gośćmi tego spotkania byli: Prezydent Miasta Konina, Przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Koninie oraz Przedstawiciel partnera prywatnego, zaangażowani w realizację projektów PPP z zakresu modernizacji energetycznej.

 

 

7. Waloryzacja wynagrodzenia partnera prywatnego w ramach PPP - 28 października 2022 r.

z tego webinaru dowiesz się między innymi o:

- jak w praktyce wyliczyć o ile należy podnieść wynagrodzenie partnera prywatnego?

- jak waloryzacja wynagrodzenia przedstawia się w odniesieniu do projektów opartych o opłaty od użytkowników (szczególnie art. 7 ust. 5 ustawy o PPP).

Gośćmi spotkania byli: Skarbnik Miasta Płocka, Przedstawiciel Urzędu Zamówień Publicznych oraz Przedstawiciel partnera prywatnego oraz Przedstawiciel Departamentu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

8. Finansowanie projektów PPP - 7 marca 2023 r.

Finansowanie, jest jednym z najtrudniejszych zagadnień w partnerstwie publiczno-prywatnym.

Dlatego podczas tego webinaru staraliśmy się odpowiedzieć między innymi na takie pytania jak:

- na czym polega finansowanie projektów PPP?

- co się z nim wiąże?

- czy są jakieś warunki związane z finansowaniem, które trzeba spełnić?

- kto te projekty finansuje?

Gośćmi spotkania byli: Przedstawiciel Europejskiego Centrum Wiedzy o PPP w Banku Inwestycyjnym, Przedstawiciel PFR, Przedstawiciel BGK, Przedstawiciel DLA Piper, Przedstawiciel Departamentu PPP w MFiPR, oraz przedstawiciel partnera prywatnego Mota Engil.