Przejdź do treści
Strona główna

Webinary

W ramach naszych działań prowadzimy cyklicznie webinary o tematyce PPP.

Formuła spotkania oparta jest na bezpośredniej interakcji ekspertów z uczestnikami, poprzez zadawanie pytań, dyskusji, wymianie doświadczeń. Jest to wysoce doceniane przez uczestników narzędzie służące poszerzaniu praktycznej wiedzy o PPP.

Do tej pory odbyły się webinary o tematyce:

1. Jak przeprowadzić projekt PPP z wykorzystaniem funduszy unijnych? - 26 kwietnia 2021 r.

2. Jak zbudować aquapark w PPP? Analiza projektu budowy Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Płocku - 30 czerwca 2021 r.

3. Jak oszczędzać wodę, czyli praktycznie o PPP, na podstawie projektu oczyszczalni ścieków w Mławie - 17 września 2021 r.

4. Jak obniżyć rachunki za prąd? Czyli praktycznie o partnerstwie publiczno-prywatnym na przykładzie projektu modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Kobyłka - 30 września 2021 r.

5. Jak budować szkołę w PPP? Czyli praktycznie o partnerstwie publiczno-prywatnym na przykładzie projektu budowy i przebudowy szkoły w Piastowie - 28 października 2021 r.

6. Jak przeprowadzić modernizację energetyczną budynków w PPP - 20 września 2022 r.

7. Waloryzacja wynagrodzenia partnera prywatnego w ramach PPP - 28 października 2022 r.

8. Finansowanie projektów PPP - 7 marca 2023 r.

9. Jak skutecznie wdrożyć przedsięwzięcie PPP, czyli 100 dobrych praktyk z projektu Krakowskiego Szybkiego Tramwaju -  5-6 grudnia 2023 r. 

10. Obsługa kalkulatora opłaty za dostępność 19 marca 2024 r. 

 

Zachęcamy do obejrzenia nagrań z naszych webinarów!

 

1. Jak przeprowadzić projekt PPP z wykorzystaniem funduszy unijnych? - 26 kwietnia 2021 r.

Jeśli zastanawiają się Państwo:

- Jak wyglądały przepływy finansowe pomiędzy IZ, beneficjentem, a Wykonawcą?
  Kto występuje z wnioskiem o płatność?

- Kto fizycznie w systemie SL2014 rozlicza faktury, partner prywatny, czy publiczny?

- Czy wymóg rachunku powierniczego będzie obowiązywał również w nowej perspektywie?

tu znajdą Państwo odpowiedź.

Nasi goście specjalni tj. Prezydenta Miasta Zgierza oraz przedstawicieli partnera prywatnego, którzy realizują wspólnie projekt łączący PPP ze środkami UE w sposób bardzo praktyczny, wynikający z ich doświadczeń, odnoszą się do pytań i wątpliwości uczestników. Zapraszamy!

 

 

2. Jak zbudować aquapark w PPP? Analiza projektu budowy Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Płocku - 30 czerwca 2021 r.

Rozmawialiśmy m.in. o:

- czy samorządy szukają różnych zewnętrznych źródeł finansowania, w tym na przykład dotacji ministerialnych?
- jaka jest wysokość opłaty za dostępność oraz system spłat (miesięczna, kwartalna) w przypadku projektu aquaparku?
- co w sytuacji gdy partner publiczny ma już gotowy projekt inwestycji i pozwolenie na budowę?
- czy partner prywatny może zarządzać basenem?

W spotkaniu udział wzięli goście specjalni: zastępca prezydenta Miasta Płocka, dyrektor Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej w Urzędzie Miasta Płocka oraz przedstawiciel partnera prywatnego, którzy są w trakcie realizacji tego projektu.

 

 

3. Jak oszczędzać wodę, czyli praktycznie o PPP, na podstawie projektu oczyszczalni ścieków w Mławie - 17 września 2021 r.

Poruszyliśmy m.in. takie tematy jak:

- kto ponosi koszty modernizacji oczyszczalni ścieków w okresie 30 lat dzierżawy?
- czy w koszty obsługi oczyszczalni ścieków wchodzą koszty obsługi sieci kanalizacyjnej?
- kto kontroluje zrzut ścieków przemysłowych do kanalizacji i kto ponosi koszty ponadnormatywnych zrzutów substancji do kanalizacji?
- czy strona prywatna była zobowiązana do uzyskania pozwolenia wodno-prawnego na zrzut oczyszczonych ścieków do odbiornika, czy było to po stronie partnera  publicznego?

W spotkaniu udział wzięli goście specjalni: Burmistrz Miasta Mława, oraz przedstawiciele partnera prywatnego, którzy są w trakcie realizacji tego projektu.

 

 

4. Jak obniżyć rachunki za prąd? Czyli praktycznie o partnerstwie publiczno-prywatnym na przykładzie projektu modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Kobyłka - 30 września 2021 r.

Rozmawialiśmy m.in. o:

- czy gmina obliczyła okres zwrotu inwestycji?
- czy gmina dokonywała analizy oceny i podziału ryzyk, aby mieć pewność, że kontrakt nie wejdzie w zadłużenie?
- na jakich zasadach gmina nawiązała współpracę z Ministerstwem w zakresie wsparcia merytorycznego dla zadań PPP?

Gośćmi spotkania byli: Burmistrz Miasta Kobyłka, oraz Ekspert ds. PPP.

 

 

5. Jak budować szkołę w PPP? Czyli praktycznie o partnerstwie publiczno-prywatnym na przykładzie projektu budowy i przebudowy szkoły w Piastowie - 28 października 2021 r.

"Partnerstwo publiczno-prywate jest bardzo dobrym narzędziem. W naszym wypadku zafunkcjonowało znakomicie. Zrealizowaliśmy cel, o którym marzyliśmy, a który był niemożliwy do realizacji w inny sposób" - powiedział burmistrz Piastowa na ostatnim webinarium, podczas którego wspólnie z przedstawicielem partnera prywatnego oraz ekspertem ds. PPP rozmawiali o swoich doświadczeniach z budowy szkoły i realizacji umowy PPP.  

Zapraszamy do obejrzenia nagrania:

 

 

6. Jak przeprowadzić modernizację energetyczną budynków w PPP - 20 września 2022 r.

Dowiedzą się Państwo m.in.:

- jak przeprowadzić modernizację energetyczną budynków w partnerstwie publiczno-prywatnym,

- jak nowe przepisy ustawy o efektywności energetycznej wpływają na tego typu projekty,

a także:

- dlaczego projekty hybrydowe mogą być realizowane w nowej perspektywie tylko na poziomie programów regionalnych?
- co może samorząd zrobić już teraz, aby przygotować się do naboru z RPO?
- czy partnerzy prywatni są w stanie, w obecnej sytuacji rynkowej , zaoferować konkurencyjne koszty finansowania?
- czy wydatki poniesione już teraz na przygotowanie projektu będą kwalifikowalne w nowej perspektywie?
- co z umowami o PPP projektów z zakresu efektywności energetycznej, które zostały zawarte kilka lat temu, gdzie nikt nie przewidział takich zawirowań na rynku. Co z wynagrodzeniem partnera?

Gośćmi tego spotkania byli: Prezydent Miasta Konina, Przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Koninie oraz Przedstawiciel partnera prywatnego, zaangażowani w realizację projektów PPP z zakresu modernizacji energetycznej.

 

 

7. Waloryzacja wynagrodzenia partnera prywatnego w ramach PPP - 28 października 2022 r.

z tego webinaru dowiesz się między innymi o:

- jak w praktyce wyliczyć o ile należy podnieść wynagrodzenie partnera prywatnego?

- jak waloryzacja wynagrodzenia przedstawia się w odniesieniu do projektów opartych o opłaty od użytkowników (szczególnie art. 7 ust. 5 ustawy o PPP).

Gośćmi spotkania byli: Skarbnik Miasta Płocka, Przedstawiciel Urzędu Zamówień Publicznych oraz Przedstawiciel partnera prywatnego oraz Przedstawiciel Departamentu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

8. Finansowanie projektów PPP - 7 marca 2023 r.

Finansowanie, jest jednym z najtrudniejszych zagadnień w partnerstwie publiczno-prywatnym.

Dlatego podczas tego webinaru staraliśmy się odpowiedzieć między innymi na takie pytania jak:

- na czym polega finansowanie projektów PPP?

- co się z nim wiąże?

- czy są jakieś warunki związane z finansowaniem, które trzeba spełnić?

- kto te projekty finansuje?

Gośćmi spotkania byli: Przedstawiciel Europejskiego Centrum Wiedzy o PPP w Banku Inwestycyjnym, Przedstawiciel PFR, Przedstawiciel BGK, Przedstawiciel DLA Piper, Przedstawiciel Departamentu PPP w MFiPR, oraz przedstawiciel partnera prywatnego Mota Engil.

 


9. Jak skutecznie wdrożyć przedsięwzięcie PPP, czyli 100 dobrych praktyk z projektu Krakowskiego Szybkiego Tramwaju    5-6 grudnia 2023 r.

Podczas webinarium wspólnie z ekspertami, którzy świadczyli usługi doradcze dla projektu Krakowskiego Szybkiego Tramwaju (KST)  przedstawialiśmy następujące kwestie:
- jakie były założenia dla projekt KST;

-  jakie wyzwania pojawiły się podczas realizacji tego projektu;

- jakie są najważniejsze dobre praktyki dla skutecznego przeprowadzenia postępowania PPP;

- jak należy przygotować ogłoszenie o zamówieniu;

- jak sprawnie i efektywnie przeprowadzić negocjacje z partnerami prywatnymi;

- jak dobrze przygotować projekt od strony technicznej,

- jakie postanowienia umowy PPP są kluczowe dla otrzymania dobrej oferty oraz finansowania bankowego?

- czego wymagać od partnera prywatnego w trakcie wieloletniego okresu eksploatacji?

- jak wygląda ocena ofert w projekcie PPP?

- jak wygląda zamknięcie finansowe i jak ono przebiegło w KST?

- jakie są kluczowe postanowienia umowy PPP dla otrzymania dobrej oferty oraz zapewnienia finansowania bankowego?

- jak wyglądają ryzyka związane z finansowaniem?

- jak sposób finansowania wpływa na zadłużenie podmiotów publicznych?

Nagranie z webinaru znajduje się pod linkami poniżej:

Część 1 z dnia 5 grudnia 2023 r.  https://www.youtube.com/watch?v=QbQ-eEXM7ps

Część 2 z dnia 5 grudnia 2023 r. https://www.youtube.com/watch?v=7Kd7VRi2c7s

Część 1 z dnia 6 grudnia 2023 r. https://www.youtube.com/watch?v=n2sSklOMo5s&t=14s

Część 2 z dnia 6 grudnia 2023 r. https://www.youtube.com/watch?v=wvNW6akpPr4

10. Obsługa kalkulatora opłaty za dostępność

Kalkulator to proste narzędzie obliczeniowe, dzięki któremu podmiot publiczny otrzyma informację:  
- o wysokości opłaty za dostępność w kolejnych latach realizacji umowy PPP,

- o wysokości wydatków majątkowych i bieżących w kolejnych latach realizacji umowy PPP,

- o różnicy pomiędzy wybranymi wariantami realizacji projektu PPP.

Podczas webinaru staraliśmy się przedstawić czym jest kalkulator, jaki jest jego cel oraz jaka jest  grupa docelowa. Omówiliśmy także założenia dotyczące CPI, WIBOR, IRR i innych (struktura finansowania, założenia dotyczące spłaty kredytu inwestycyjnego, mechanika VAT, wykorzystanie dotacji) oraz działanie poszczególnych arkuszy.