Przejdź do treści
Strona główna

Zaprojektowanie i przebudowa kompleksu budynków w Krakowie Prokocimiu.

Zaprojektowanie i przebudowa kompleksu budynków w Krakowie Prokocimiu.
Syntetyczny opis projektu Przedmiotem zamówienia było zaprojektowanie i przebudowa istniejących obiektów: Kompleksu budynków trzech domów studenckich znajdujących się przy ulicy Badurskiego 13, 15 i 17 oraz budynku Klubu Bakcyl przy ul. Badurskiego 19 w Krakowie Prokocimiu wraz z położonymi na terenie działki obiektami i infrastrukturą oraz świadczenie podstawowych usług w zakresie zarządzania tymi obiektami. Zmodernizowane zostały 2 akademiki, Dodatkowa Infrastruktura, oraz Budynek D (Dawny Klub Bakcyl). Projekt miał charakter etapowany. W umownym okresie budowy rozpoczynano eksploatację poszczególnych obiektów. Po opracowaniu szczegółowych ekspertyz wyłączono z umowy jeden Akademik z uwagi na jego zły stan techniczny.
Podmiot publiczny Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
Partner prywatny PPP Venture Sp. z o.o.
Rodzaj podmiotu publicznego Uczelnia
Lokalizacja projektu Kraków
Województwo Małopolskie
Sektor Budynki publiczne
Data wszczęcia postępowania 26-07-2012r.
Data podpisania umowy 14-10-2013
Data zamknięcia finansowego 17-11-2014
Status realizacji Zarządzanie/ utrzymanie
Data zakończenia 31-01-2039
Okres umowy (miesiące) 304
Okres umowy (lata) 25 lat 4 miesiące
Podstawa prawna wyboru prawnego partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto 73 037 639,94 zł
Przedział wartości projektu Duże (40-100 mln)
Źródła finansowania projektu Finansowanie przedsięwzięcia (w tym w szczególności pozyskanie środków na pokrycie nakładów budowlanych w okresie projektowania i budowy) - ze środków własnych przedsiębiorcy. Finansowanie nakładów inwestycyjnych przez partnera prywatnego pochodzi w 78,8% z kredytu bankowego, 12,8% stanowi wkład własny, a 8,4% jest pozyskiwane z opłaty za dostępność dzięki etapowaniu projektu. Otwarcie obiektów następowało jeszcze w Okresie Budowy i wpłaty UJCM z tego tytułu stanowiły źródło finansowania fazy inwestycyjnej. Koszty eksploatacyjne partner prywatny pokrywa z opłaty za utrzymanie uiszczanej przez podmiot publiczny.
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Zakładana wartość wsparcia Nie dotyczy
Program, z którego pochodzą środki Nie dotyczy
Doradztwo (Tak/Nie) Tak
Ryzyka po stronie publicznej Ryzyko związane z wniesieniem składnika majątkowego w stanie prawnym i technicznym zdatnym do realizacji umowy. Ryzyko popytu po stronie publicznej.
Ryzyka po stronie prywatnej Ryzyko projektowania, budowy i utrzymania.
Model wynagrodzenia Płatność za dostępność
Szczegóły wynagrodzenia Opłata za dostępność.
Kontakt do instytucji E-mail: prorektor@cm-uj.krakow.pl
Tel.: 12 433 27 28