Przejdź do treści
Strona główna

Zawarcie umowy koncesji na usługę szybkich płatności internetowych na stronach Ministerstwa Finansów.

Zawarcie umowy koncesji na usługę szybkich płatności internetowych na stronach Ministerstwa Finansów.
Syntetyczny opis projektu Przedmiotem Umowy Koncesji jest zapewnienie podatnikom dostępu do System płatności online (szybkich płatności internetowych pay-by-link), który realizuje zlecenia płatnicze zgodne z art. 60 §6 Ordynacji podatkowej zapewniającego automatyzację wypełnienia danych przelewu, co pozwala wpłacającemu na dotrzymanie terminu płatności.
Podmiot publiczny Ministerstwo Finansów - Centrum Informatyki Resortu Finansów
Partner prywatny Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.
Rodzaj podmiotu publicznego Administracja rządowa
Lokalizacja projektu Warszawa
Województwo Mazowieckie
Sektor Inne
Data wszczęcia postępowania 03-11-2018r.
Data podpisania umowy 29-01-2019
Data zamknięcia finansowego 29-01-2019
Status realizacji Zarządzanie/ utrzymanie
Data zakończenia 29-01-2024
Okres umowy (miesiące) 60
Okres umowy (lata) 5 lat
Podstawa prawna wyboru prawnego partnera prywatnego Koncesja na usługi
Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto 8 502 047,50 zł
Przedział wartości projektu Małe (5-40 mln)
Źródła finansowania projektu Operator samodzielnie pokrywa koszty świadczenia usługi dzięki uzyskiwaniu prowizji od obsługiwanych transakcji.
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Zakładana wartość wsparcia Nie dotyczy
Program, z którego pochodzą środki Nie dotyczy
Doradztwo (Tak/Nie) Nie
Ryzyka po stronie publicznej Ryzyko wyboru operatora (dostępności usług dla użytkowników).
Ryzyka po stronie prywatnej Ryzyko zachowania określonego w umowie poziomu sprawności systemu (koszt wdrożenia i utrzymania oraz bieżącego zabezpieczenia), ryzyko popytu na usługi.
Model wynagrodzenia Opłaty od użytkowników
Szczegóły wynagrodzenia Wynagrodzeniem Koncesjonariusza za świadczenie Usług jest wyłączne prawo do pobierania Pożytków z tytułu wykonywania Usług związanych z obsługą Użytkowników w zakresie określonym w umowie. (Prowizja od operacji finansowych świadczonych w ramach koncesji).
Kontakt do instytucji E-mail: kancelaria@mf.gov.pl
Tel.: 22 694 55 55