Przejdź do treści
Strona główna

Świadczenie usług operatora infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy jeziorze Szelment Wielki

Świadczenie usług operatora infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy jeziorze Szelment Wielki
Syntetyczny opis projektu Przedmiotem koncesji jest pełnienie funkcji operatora infrastruktury sportowo - rekreacyjnej zlokalizowanej przy jeziorze Szelment Wielki, tj. wyciągu nart wodnych oraz ścianki wspinaczkowej zrealizowanych.
Podmiot publiczny Województwo Podlaskie - Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Partner prywatny WOSiR Szelment Sp. z o.o.
Rodzaj podmiotu publicznego Urząd marszałkowski
Lokalizacja projektu Szelment
Województwo Podlaskie
Sektor Sport i turystyka
Data wszczęcia postępowania 31-08-2021r.
Data podpisania umowy 30-09-2021
Data zamknięcia finansowego 30-09-2021
Status realizacji Zarządzanie/ utrzymanie
Data zakończenia 30-09-2024
Okres umowy (miesiące) 36
Okres umowy (lata) 3 lata
Podstawa prawna wyboru prawnego partnera prywatnego Koncesja na usługi
Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto 1 935 000,00 zł
Przedział wartości projektu Mikro (<5 mln)
Źródła finansowania projektu Brak danych
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Zakładana wartość wsparcia Nie dotyczy
Program, z którego pochodzą środki Nie dotyczy
Doradztwo (Tak/Nie) Tak
Ryzyka po stronie publicznej Zamawiający ponosi ryzyko nienależytego wykonania umowy.
Ryzyka po stronie prywatnej Koncesjonariusz ponosi ryzyko ekonomiczne związane z wykonywaniem usług i obejmujące ryzyko związane z popytem lub podażą. Przez ponoszenie ryzyka ekonomicznego należy rozumieć sytuację, w której w zwykłych warunkach funkcjonowania Koncesjonariusz nie ma gwarancji odzyskania poniesionych nakładów inwestycyjnych lub kosztów związanych ze świadczeniem usług będących przedmiotem umowy koncesji oraz jest narażony na wahania rynku.
Model wynagrodzenia Inny
Szczegóły wynagrodzenia Koncesjonariusz ponosi ryzyko ekonomiczne związane z wykonywaniem usług i obejmujące ryzyko związane z popytem lub podażą. Przez ponoszenie ryzyka ekonomicznego należy rozumieć sytuację, w której w zwykłych warunkach funkcjonowania Koncesjonariusz nie ma gwarancji odzyskania poniesionych nakładów inwestycyjnych lub kosztów związanych ze świadczeniem usług będących przedmiotem umowy koncesji oraz jest narażony na wahania rynku.
Kontakt do instytucji E-mail: kancelaria@wrotapodlasia.pl
Tel.: 85 665 45 49