Przejdź do treści
Strona główna

O Platformie

Co to jest Platforma PPP?

Platforma PPP powstała z inicjatywy Ministra Infrastruktury i Rozwoju w dniu 26 stycznia 2011 r. Jest to Porozumienie (PDF 180KB) (Uchwała nr 2/2015 w sprawie przedłużenia obowiązywania Porozumienia w sprawie Platformy współpracy w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego (PDF 30KB), Uchwała nr 1/2023 Zespołu Sterującego Platformy współpracy w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego (PDF 169KB)) podmiotów publicznych chcących współpracować i dzielić się wiedzą w zakresie PPP.

Kto może być członkiem Platformy PPP?
Członkami Platformy PPP są wyłącznie podmioty publiczne. Wśród nich są: ministerstwa, duże miasta, mniejsze samorządy różnych szczebli, spółki publiczne, BGK, publiczne placówki medyczne i uczelnie wyższe.

Jak przystąpić do porozumienia?
Każdy zainteresowany podmiot publiczny może dołączyć do Platformy poprzez podpisanie poniższej Deklaracji.
Wypełnij deklarację (DOCX 210KB)

Misja Platformy PPP
Misją Platformy PPP jest wzmocnienie potencjału instytucji publicznych do dostarczania wysokiej jakości, efektywnych kosztowo usług publicznych oraz infrastruktury, a także zwiększenie skuteczności i efektywności samorządów w realizacji projektów infrastrukturalnych dzięki partnerstwu publiczno-prywatnemu. Platforma PPP rozwiązuje problemy związane z wdrażaniem ppp, mające na celu zwiększenie liczby projektów realizowanych w tej formule, ze szczególnym uwzględnieniem projektów hybrydowych, tj. współfinansowanych z funduszy UE.