Przejdź do treści
Strona główna

Szkolenia

Szanowni Państwo,

jeżeli chcielibyście pogłębić wiedzę z konkretnego obszaru partnerstwa publiczno-prywatnego, zapraszamy do kontaktu mailowego na adres: rozwojppp@mfipr.gov.pl, gdzie można zgłosić zapotrzebowanie na konkretne szkolenie.


Prosimy podać w mailu: zakres tematyczny proponowanego szkolenia (wraz z krótkim opisem), preferowaną datę spotkania oraz liczbę osób z Państwa instytucji chcących wziąć udział w szkoleniu. Zapraszamy do kontaktu!

.................................................................................................................................................................................................

Najbliższe stacjonarne szkolenie i warsztat z PPP już w marcu:

  • 14 marca 2023 r.* – szkolenie z przygotowania projektów PPP i przeprowadzenia postępowania PPP
  • 17 marca 2023 r.* – warsztat z zarządzania umową o PPP

* terminy mogą ulec zmianie w przypadku zgłoszenia się niewystarczającej liczby osób na wybrany termin

Do udziału w obu wydarzeniach zapraszamy pracowników jednostek administracji publicznej szczebla lokalnego, regionalnego i centralnego, zainteresowanych rozwojem swoich kompetencji w zakresie realizacji inwestycji PPP.
Do udziału w warsztacie zachęcamy przede wszystkich osoby posiadające już doświadczenie lub ogólną wiedzę nt. realizacji przedsięwzięć PPP.

Oba wydarzenia są bezpłatne i odbędą się w siedzibie MFiPR w sali 5114A.

Osoby zainteresowane udziałem zachęcamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego na dole strony. Liczba miejsc jest ograniczona!

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin szkolenia i warsztatu

Agenda szkolenia z przygotowanie projektów PPP i postępowania PPP

Agenda warsztatu z zarządzania umową o PPP

Jeśli chcieliby Państwo uzupełnić przed szkoleniem lub warsztatem swoją wiedzę z zakresu PPP zapraszamy do skorzystania ze szkoleń e-learningowych dostępnych  na naszej platformie szkoleniowej.  

Zachęcamy również do zapoznania się z Wytycznymi PPP, z których dowiedzą się Państwo między innymi, jak prawidłowo przygotować projekt PPP, przeprowadzić postępowanie PPP i zarządzać projektem PPP.

Szczegółowych informacji w sprawie szkolenia i warsztatu udziela:

p. Marta Rudzka, tel. 22 273 87 18, natomiast korespondencję mailową prosimy kierować na adres: rozwojppp@mfipr.gov.pl  

Szkolenie i warsztat są realizowane w ramach projektu „Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (PO WER).
 

..................................................................................................................................................................................................................................................

Od 2017 roku cyklicznie przeprowadzamy szkolenia z zakresu PPP dla pracowników administracji rządowej i samorządowej. Szkolenia realizowane są w ramach projektów współfinansowanych ze środków unijnych w ramach Programów Operacyjnych Wiedza Edukacja Rozwój oraz Pomoc Techniczna.

Do tej pory odbyły się między innymi serie szkoleń regionalnych skierowanych do pracowników jednostek samorządu terytorialnego i jednostek podległych w tym służb finansowych oraz  szkoleń skierowanych do pracowników administracji rządowej, urzędów centralnych, służb kontrolnych.

Szkolenia dotyczyły podstawowej wiedzy z zakresu partnerstwa publiczno – prywatnego, między innymi zasad realizacji przedsięwzięć w formule PPP, istoty PPP, źródeł prawa i polskiego rynku partnerstwa publiczno – prywatnego.  

W ramach działalności szkoleniowej, w zależności od zapotrzebowania, organizujemy również szkolenia dedykowane dla pracowników instytucji zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy z zakresu PPP i przygotowujących się do prowadzenia inwestycji w tej formule.

............................................................................................................................................................................................................................................

We wrześniu 2022 r., odbyło się w Elblągu szkolenie dotyczące partnerstwa-publiczno prywatnego w sektorze portów morskich.

Na całym świecie porty morskie i rzeczne realizują wiele mniejszych i większych projektów PPP, dlatego ważną kwestią stało się to, aby również w Polsce porty i ich właściciele przekonali się, że realizacja przedsięwzięć w PPP może przynieść istotne korzyści!

Szkolenie skierowane było do średnich i małych portów oraz samorządów, będących ich właścicielami.

Poza informacjami ogólnymi czym jest PPP, oraz omówieniem działań MFiPR na rzecz wsparcia rynku PPP, mówiliśmy między innymi o specyficznych praktykach i wytycznych stosowanych w sektorze portów i logistyki, na przykładzie projektu PPP budowy portu zewnętrznego w Porcie Gdynia,

Trenerami byli: Alina Sarnacka - Ekspert ds. PPP,   Adriana Mierzwa-Bronikowska i Magdalena Zabłocka-Foulkes z DLA Piper, Maciej Krzesiński i Grzegorz Bławat z Zarządu Morskiego Portu Gdynia. 

Zapraszamy do obejrzenia Prezentacji ze szkolenia!

.............................................................................................................................................................................................................................................

W grudniu 2021 r. odbyły się szkolenia on - line, poświęcone omówieniu zagadnień z najnowszego IV tomu Wytycznych PPP i dotyczyły tematyki prawidłowego zarządzania projektem PPP, roli zespołu zarządzającego umową o PPP, zadaniom podmiotu publicznego i partnera prywatnego na etapie rearlizacji umowy, a także ryzykom związanym z zarządzaniem umową o PPP oraz narzędziami zarządzania takim kontraktem.
Szkolenia zostały przeprowadzone przez znanych i cenionych na rynku PPP ekspertów: Alinę Sarnacką, Adrianę Mierzwę-Bronikowską, Marzenę Rytel i Rafała Cieślaka.
Zapraszamy do obejrzenia nagrania z tego wydarzenia

 

Nasza aktualna oferta szkoleniowa:

Zapraszamy na stacjonarne szkolenie i warsztat z PPP!

Najbliższe wydarzenia odbędą się już w marcu:

  • 14 marca 2023 r.* – szkolenie z przygotowania projektów PPP i przeprowadzenia postępowania PPP
  • 17 marca 2023 r.* – warsztat z zarządzania umową o PPP

* terminy mogą ulec zmianie w przypadku zgłoszenia się niewystarczającej liczby osób na wybrany termin

Do udziału w obu wydarzeniach zapraszamy pracowników jednostek administracji publicznej szczebla lokalnego, regionalnego i centralnego, zainteresowanych rozwojem swoich kompetencji w zakresie realizacji inwestycji PPP.
Do udziału w warsztacie zachęcamy przede wszystkich osoby posiadające już doświadczenie lub ogólną wiedzę nt. realizacji przedsięwzięć PPP.

Oba wydarzenia są bezpłatne i odbędą się w siedzibie MFiPR w sali 5114A.

.....................................................................................................................................................................................................................................................

Wszystkich Państwa zainteresowanych zgłębianiem wiedzy z zakresu PPP, zapraszamy do skorzystania z naszych bezpłatnych szkoleń e-learningowych, dostępnych na platformie szkoleniowej

Jeśli planują Państwo jako podmiot publiczny realizację projektu w formule PPP i jesteście zainteresowani tego typu szkoleniem, zapraszamy do kontaktu.  Takie zapotrzebowanie można zgłosić do nas pisząc na adres: rozwojppp@mfipr.gov.pl

Zachęcamy do śledzenia naszej strony oraz naszych profili na Twitter i LinkedIn gdzie zamieszczamy bieżące informacje na temat organizowanych przez nas wydarzeń.