Przejdź do treści
Strona główna

Szkolenia

Szkolenia

Od 2017 roku cyklicznie przeprowadzamy szkolenia z zakresu PPP dla pracowników administracji rządowej i samorządowej. Szkolenia realizowane są w ramach projektów współfinansowanych ze środków unijnych w ramach Programów Operacyjnych Wiedza Edukacja Rozwój oraz Pomoc Techniczna.

Do tej pory odbyły się między innymi serie szkoleń regionalnych skierowanych do pracowników jednostek samorządu terytorialnego i jednostek podległych w tym służb finansowych oraz  szkoleń skierowanych do pracowników administracji rządowej, urzędów centralnych, służb kontrolnych.

Szkolenia dotyczyły podstawowej wiedzy z zakresu partnerstwa publiczno – prywatnego, między innymi zasad realizacji przedsięwzięć w formule PPP, istoty PPP, źródeł prawa i polskiego rynku partnerstwa publiczno – prywatnego.  

W ramach działalności szkoleniowej, w zależności od zapotrzebowania, organizujemy również szkolenia dedykowane dla pracowników instytucji zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy z zakresu PPP i przygotowujących się do prowadzenia inwestycji w tej formule.

Jeśli planują Państwo jako podmiot publiczny realizację projektu w formule PPP i jesteście zainteresowani tego typu szkoleniem, zapraszamy do kontaktu.  Takie zapotrzebowanie można zgłosić do nas pisząc na adres: rozwojppp@mfipr.gov.pl

Zachęcamy do śledzenia naszej strony oraz naszych profili na Twitter i LinkedIn gdzie zamieszczamy bieżące informacje na temat organizowanych przez nas wydarzeń.

Nasza aktualna oferta szkoleniowa:

1. Zapraszamy do wzięcia udziału w Szkoleniach wprowadzających do tematyki PPP!
Szkolenia są skierowane do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz przedstawicieli administracji rządowej, którzy jeszcze nie posiadają albo chcieliby usystematyzować swoją wiedzę z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego.
Szkolenia będą bezpłatne i zostaną przeprowadzone w formie on-line, za pomocą platformy ZOOM.

Formularz zgłoszeniowy

Harmonogram szkoleń:

21 lutego 2020 r. - szkolenie zakończone 
11 września 2020 r. - szkolenie zakończone
25 września 2020 r. - limit miejsc wyczerpany
23 października 2020 r.

Regulamin szkoleń wprowadzających z załącznikami zmiana 26.08.2020 (PDF 787KB)

 

2. Zapraszamy na szkolenie „Partnerstwo publiczno - prywatne w sektorze efektywności energetycznej – budynki publiczne”.

Szkolenie jest skierowane do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz przedstawicieli administracji rządowej, którzy są zainteresowani rozwojem swoich kompetencji w zakresie realizacji inwestycji PPP w sektorze efektywności energetycznej – budynki publiczne.

Szkolenie zostanie poprowadzone przez ekspertów posiadających doświadczenie w realizacji projektów PPP w sektorze efektywności energetycznej, w tym przez audytora energetycznego.

Szkolenie będzie bezpłatne i zostanie przeprowadzone w formie on-line, za pomocą platformy ZOOM.

Regulamin szkolenia - efektywność energetyczna zmiana 26.08.2020 (PDF 785KB)

Formularz rejestracyjny