Przejdź do treści
Strona główna

Szkolenia

Szkolenia

Od 2017 roku cyklicznie przeprowadzamy szkolenia z zakresu PPP dla pracowników administracji rządowej i samorządowej. Szkolenia realizowane są w ramach projektów współfinansowanych ze środków unijnych w ramach Programów Operacyjnych Wiedza Edukacja Rozwój oraz Pomoc Techniczna.

Do tej pory odbyły się między innymi serie szkoleń regionalnych skierowanych do pracowników jednostek samorządu terytorialnego i jednostek podległych w tym służb finansowych oraz  szkoleń skierowanych do pracowników administracji rządowej, urzędów centralnych, służb kontrolnych.

Szkolenia dotyczyły podstawowej wiedzy z zakresu partnerstwa publiczno – prywatnego, między innymi zasad realizacji przedsięwzięć w formule PPP, istoty PPP, źródeł prawa i polskiego rynku partnerstwa publiczno – prywatnego.  

W ramach działalności szkoleniowej, w zależności od zapotrzebowania, organizujemy również szkolenia dedykowane dla pracowników instytucji zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy z zakresu PPP i przygotowujących się do prowadzenia inwestycji w tej formule.

W grudniu 2021 r. odbyły się szkolenia on - line, poświęcone omówieniu zagadnień z najnowszego IV tomu Wytycznych PPP i dotyczyły tematyki prawidłowego zarządzania projektem PPP, roli zespołu zarządzającego umową o PPP, zadaniom podmiotu publicznego i partnera prywatnego na etapie rearlizacji umowy, a także ryzykom związanym z zarządzaniem umową o PPP oraz narzędziami zarządzania takim kontraktem.
Szkolenia zostały przeprowadzone przez znanych i cenionych na rynku PPP ekspertów: Alinę Sarnacką, Adrianę Mierzwę-Bronikowską, Marzenę Rytel i Rafała Cieślaka.
Zapraszamy do obejrzenia nagrania z tego wydarzenia

 

Nasza aktualna oferta szkoleniowa:

Na chwilę obecną zakończyliśmy serię szkoleń wprowadzających do tematyki partnerstwa publiczno - prywatnego.

Wszystkich Państwa zainteresowanych zgłębianiem wiedzy z zakresu PPP, zapraszamy do skorzystania z naszych bezpłatnych szkoleń e-learningowych, dostępnych na platformie szkoleniowej

Jeśli planują Państwo jako podmiot publiczny realizację projektu w formule PPP i jesteście zainteresowani tego typu szkoleniem, zapraszamy do kontaktu.  Takie zapotrzebowanie można zgłosić do nas pisząc na adres: rozwojppp@mfipr.gov.pl

Zachęcamy do śledzenia naszej strony oraz naszych profili na Twitter i LinkedIn gdzie zamieszczamy bieżące informacje na temat organizowanych przez nas wydarzeń.