Przejdź do treści
Strona główna

Szkolenia

Szkolenia

Od 2017 roku cyklicznie przeprowadzamy szkolenia z zakresu PPP dla pracowników administracji rządowej i samorządowej. Szkolenia realizowane są w ramach projektów współfinansowanych ze środków unijnych w ramach Programów Operacyjnych Wiedza Edukacja Rozwój oraz Pomoc Techniczna.

Do tej pory odbyły się między innymi serie szkoleń regionalnych skierowanych do pracowników jednostek samorządu terytorialnego i jednostek podległych w tym służb finansowych oraz  szkoleń skierowanych do pracowników administracji rządowej, urzędów centralnych, służb kontrolnych.

Szkolenia dotyczyły podstawowej wiedzy z zakresu partnerstwa publiczno – prywatnego, między innymi zasad realizacji przedsięwzięć w formule PPP, istoty PPP, źródeł prawa i polskiego rynku partnerstwa publiczno – prywatnego.  

W ramach działalności szkoleniowej, w zależności od zapotrzebowania, organizujemy również szkolenia dedykowane dla pracowników instytucji zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy z zakresu PPP i przygotowujących się do prowadzenia inwestycji w tej formule.

Jeśli planują Państwo jako podmiot publiczny realizację projektu w formule PPP i jesteście zainteresowani tego typu szkoleniem, zapraszamy do kontaktu.  Takie zapotrzebowanie można zgłosić do nas pisząc na adres: rozwojppp@mfipr.gov.pl

Zachęcamy do śledzenia naszej strony oraz naszych profili na Twitter i LinkedIn gdzie zamieszczamy bieżące informacje na temat organizowanych przez nas wydarzeń.

Nasza aktualna oferta szkoleniowa:

1. Obecnie trwa rekrutacja na szkolenie sektorowe pn. "Partnerstwo publiczno-prywatne w sektorze transportu miejskiego w Polsce".
Szkolenie odbędzie się 3 lutego 2020 r. w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A. ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22G w Łodzi.

Zapraszamy do rejestracji w formularzu zgłoszeniowym.

2. Zapraszamy do wzięcia udziału w Szkoleniach wprowadzających do tematyki PPP!
Szkolenia są skierowane do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz przedstawicieli administracji rządowej, którzy jeszcze nie posiadają albo chcieliby usystematyzować swoją wiedzę z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego.
Szkolenia będą jednodniowe i nieodpłatne. Miejsce szkolenia: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, ul. Wspólna 2/4, Warszawa

Żeby zarejestrować się na szkolenie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.
Wysłanie formularza zgłoszeniowego oznacza jednocześnie, że zaakceptowali Państwo Regulamin szkoleń wprowadzających do PPP.

Harmonogram szkoleń:

21 lutego 2020 r.
27 marca 2020 r.
24 kwietnia 2020 r.
22 maja 2020 r.

 

 

Agenda szkolenia 03.02.2020 (PDF 413KB)

Regulamin szkoleń wprowadzających (PDF 789KB)