Przejdź do treści
Strona główna

Szkolenia

Szkolenia

Od 2017 roku cyklicznie przeprowadzamy szkolenia z zakresu PPP dla pracowników administracji rządowej i samorządowej. Szkolenia realizowane są w ramach projektów współfinansowanych ze środków unijnych w ramach Programów Operacyjnych Wiedza Edukacja Rozwój oraz Pomoc Techniczna.

Do tej pory odbyły się między innymi serie szkoleń regionalnych skierowanych do pracowników jednostek samorządu terytorialnego i jednostek podległych w tym służb finansowych oraz  szkoleń skierowanych do pracowników administracji rządowej, urzędów centralnych, służb kontrolnych.

Szkolenia dotyczyły podstawowej wiedzy z zakresu partnerstwa publiczno – prywatnego, między innymi zasad realizacji przedsięwzięć w formule PPP, istoty PPP, źródeł prawa i polskiego rynku partnerstwa publiczno – prywatnego.  

W ramach działalności szkoleniowej, w zależności od zapotrzebowania, organizujemy również szkolenia dedykowane dla pracowników instytucji zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy z zakresu PPP i przygotowujących się do prowadzenia inwestycji w tej formule.

Jeśli planują Państwo jako podmiot publiczny realizację projektu w formule PPP i jesteście zainteresowani tego typu szkoleniem, zapraszamy do kontaktu.  Takie zapotrzebowanie można zgłosić do nas pisząc na adres: rozwojppp@mfipr.gov.pl

Zachęcamy do śledzenia naszej strony oraz naszych profili na Twitter i LinkedIn gdzie zamieszczamy bieżące informacje na temat organizowanych przez nas wydarzeń.

Nasza aktualna oferta szkoleniowa:

1. Zapraszamy do wzięcia udziału w Szkoleniach wprowadzających do tematyki PPP!
Szkolenia są skierowane do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz przedstawicieli administracji rządowej, którzy jeszcze nie posiadają albo chcieliby usystematyzować swoją wiedzę z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego.
Szkolenia będą jednodniowe i nieodpłatne. Miejsce szkolenia: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, ul. Wspólna 2/4, Warszawa

UWAGA! W związku z przedłużającą się sytuacją związaną z pandemią COVID-19 zmuszeni jesteśmy przenieść Szkolenia wprowadzające do PPP na jesień.

Prosimy osoby, które zgłosiły się na szkolenia w marcu, kwietniu, maju i czerwcu, żeby ponownie wypełniły formularz zgłoszeniowy wybierając dogodny dla Państwa termin we wrześniu lub październiku.

Formularz zgłoszeniowy

Harmonogram szkoleń:

21 lutego 2020 r. - szkolenie zakończone 
11 września 2020 r.
25 września 2020 r.
23 października 2020 r.

Regulamin szkoleń wprowadzających (PDF 789KB)

 

2. Zapraszamy na szkolenie „Partnerstwo publiczno - prywatne w sektorze efektywności energetycznej – budynki publiczne”.

UWAGA! W związku z przedłużającą się sytuacją związaną z pandemią COVID-19 zmuszeni jesteśmy przenieść Szkolenie sektorowe z PPP "Efektywność energetyczna - budynki publiczne" na 15 września 2020 r.

Szkolenie odbędzie się w siedzibie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, ul. Wspólna 2/4, Warszawa.

Szkolenie jest skierowane do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz przedstawicieli administracji rządowej, którzy są zainteresowani rozwojem swoich kompetencji w zakresie realizacji inwestycji PPP w sektorze efektywności energetycznej – budynki publiczne.

Szkolenie będzie jednodniowe i nieodpłatne. 

Szkolenie zostanie poprowadzone przez ekspertów posiadających doświadczenie w realizacji projektów PPP w sektorze efektywności energetycznej, w tym przez audytora energetycznego.

Regulamin szkolenia z załącznikami - efektywność energetyczna (PDF 147KB)

Formularz rejestracyjny