Przejdź do treści
Strona główna

Inne

Inne

Analiza wplywu zobowiazan finansowych z umow PPP II (PDF 1MB)
Analiza wpływu zobowiązań finansowych z umów o PPP na deficyt budżetowy i dług publiczny, marzec 2019

PL Eurostat Guidance Note EPCs 2017 (PDF 133KB)
Wytyczne Eurostatu, w zakresie rejestracji umów o poprawę efektywności energetycznej w rachunkach sektora instytucji rządowych i samorządowych. Robocze tłumaczenie Głównego Urzędu Statystycznego we współpracy z Ministerstwem Rozwoju Wytycznych opracowanych przez Komisję Europejską – Eurostat, wrzesień 2017

PRZEWODNIK PL GUS FINAL 7042017 (PDF 2MB)
Przewodnik po statystycznym ujęciu PPP - nieoficjalne tłumaczenie, kwiecień 2017

PPP motywacje i wyzania dla sektora publicznego (PDF 317KB)
PPP - Motywacje i wyzwania dla sektora publicznego, sierpień 2016

Wykorzystanie ppp w powstawaniu i utrzymaniu obiektow uzytecznosci publicznej (PDF 875KB)
Ogólne zalecenia w zakresie Wykorzystania ppp w powstawaniu i utrzymaniu obiektów użyteczności publicznej, marzec 2016

Raport Sopot ppp 8 06 2016 fin (PDF 4MB)
Raport projekt hybrydowy współfinansowany ze środków zwrotnych JESSICA „Zagospodarowanie terenów dworca PKP S.A. w Sopocie oraz sąsiadujących z nimi terenów” wraz z załącznikiem 1 (informacja o projekcie tzw. Centrum Haffnera), czerwiec 2016

Zal nr 2 OPIW (PDF 69KB)
Załącznik 2. Opis Potrzeb i Wymagań dla postępowania prowadzonego przez Gminę Miasta Sopotu na wybór partnera prywatnego, czerwiec 2010

Zal nr 3 Opis Warunkow ppp (PDF 584KB)
Załącznik 3. Opis Warunków Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, czerwiec 2011

Zal nr 4 Proced zarz projekt (PDF 466KB)
Załącznik 4. Procedura zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków zewnętrznych, wrzesień 2007

Raport etapIV do publikacji (PDF 370KB)
Raport z IV etapu doradztwa (przygotowanie dokumentacji oraz materiałów koniecznych dla przeprowadzenia dialogu z wybranymi wykonawcami w postępowaniu na wybór partnera prywatnego) dla projektu pilotażowego pn. Poprawa właściwości energetycznych budynków Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu, kwiecień 2016

Zal 1 Memorandum informacyjne (PDF 704KB)
Załącznik 1. Memorandum finansowe, kwiecień 2016

Zal 2 projekt zagadnien i agendy (PDF 294KB)
Załącznik 2. Agenda I tury dialogu konkurencyjnego, kwiecień 2016

Zal nr3 projekt zaproszenia dla wykonawcy (PDF 180KB)
Załącznik 3. Zaproszenie do dialogu konkurencyjnego, kwiecień 2016

ppp w funduszach 2014 2020 proj hybrydowe (PDF 2MB)
Partnerstwo Publiczno-Publiczne w ramach funduszy UE 2014-2020 (projekty hybrydowe), grudzień 2015

IV raport Nowy Sacz 15 12 2015 (PDF 1MB)
Podpisanie umowy ppp i zamknięcie finansowe w projekcie pn. „Budowa budynku Sądu Rejonowego w Nowym Sączu przy ul. Grunwaldzkiej” - pierwszy projekt administracji rządowej realizowany w formule ppp, grudzień 2015

Raport Swidnica 11 12 2015 zm (PDF 425KB)
Materiał Informacyjny na temat przygotowania i realizacji projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych Gminy Świdnica” w modelu PPP, grudzień 2015

Zarzadzanie projektem ppp w okresie obowiazywania umowy (PDF 666KB)
Zarządzanie projektem ppp w okresie obowiązywania umowy. Zalecenia dotyczącego prawidłowego zarządzania. Tłumaczenie MIiR materiału EPEC, listopad 2015

6 10 2015 Rola i korzystanie z usług doradcow w ppp (PDF 516KB)
Rola i korzystanie z usług doradców przy przygotowywaniu i wdrażaniu projektów PPP. Tłumaczenie MIiR materiału EPEC, październik 2015

Raport z Etapu I (PDF 798KB)
Raport z analiz przedrealizacyjnych i badania rynku dla projektu pilotażowego pn. Poprawa właściwości energetycznych budynków Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu, realizowany w formule ppp. Publikacja MIiR, wrzesień 2015

Memorandum informacyjne (PDF 459KB)
Memorandum informacyjne na potrzeby testowania rynku wykonawców i instytucji finansowych, w tym wzory ankiet, wrzesień 2015

Raport z II Etapu drogi dolnyslask 2 (PDF 910KB)
Przygotowanie ogłoszenia o zamówieniu oraz odpowiedzi na pytania wykonawców pt. Program przebudowy i utrzymania dróg wojewódzkich w województwie dolnośląskim realizowany w formule ppp, Publikacja MIiR, sierpień 2015

Raport nt projektow szerokopasmowych (PDF 494KB)
Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacjnego w perspektywie finansowej 2007-2013, czerwiec 2015

Raport dialog konkurencyjny (PDF 1MB)
Doświadczenia z postępowania na wybór partnera prywatnego - dialog konkurencyjny - Budowa budynku Sądu Rejonowego w Nowym Sączu przy ul. Grunwaldzkiej - pierwszy projekt administracji rządowej realizowany w formule ppp, styczeń 2015

Raport I etap (PDF 1MB)
Raport z analiz przedrealizacyjnych dla pilotażowego projektu w sektorze dróg pn. Program przebudowy i utrzymania dróg wojewódzkich realizowany w formule ppp, listopad 2014

20141106 raport z etapu I (PDF 1MB)
Raport z analiz przedrealizacyjnych dla pilotażowego projektu w sektorze ochrony zdrowia pn. Budowa nowego szpitala matki i dziecka w Poznaniu realizowany w formule ppp, listopad 2014

Raport z I etapu doradztwa (PDF 399KB)
Raport z analiz przedrealizacyjnych dla projektu: Budowa budynku Sądu Rejonowego w Nowym Sączu w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, październik 2014

ANALIZA PRAWNA 01 2014 (PDF 640KB)
Analiza prawna w zakresie konieczności stosowania ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100 z późn. zm.) do postępowań prowadzonych w trybie ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 101 z późn. zm.) 2014 , czerwiec 2014

analiza alternatyw dla PPP DAA 040314 (PDF 305KB)
Analiza prawna możliwości realizacji przez podmioty publiczne projektów PPP na innej podstawie prawnej niż ustawa o PPP, kwiecień 2014

Wybor doradcy 040314 (PDF 625KB)
Wybór doradcy dla projektu partnerstwa publiczno-prywatnego – praktyczne wskazówki dla strony publicznej, marzec 2014

Komentarz ppp w CPR 20 final (PDF 726KB)
Partnerstwo publiczno-prywatne w nowym okresie programowania (2014-2020). Komentarz do przepisów Rozporządzenia Ogólnego na lata 2014-2020 w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego, grudzień 2013

PPP w ramach FE 2007 2013 (PDF 1MB)
Partnerstwo publiczno-prywatne w ramach funduszy europejskich 2007-2013, listopad 2013

2013 12 18 Zagadnienia problemowe spalarni ppp (PDF 748KB)
Wybrane zagadnienia w procesie przygotowania spalarni odpadów w modelu ppp, grudzień 2013

2013 11 26 Raport do publikacji 26112013 (PDF 1MB)
Raport z doświadczeń w przygotowaniu i realizacji projektu pn. System gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Poznania, listopad 2013

2013 11 18 Raport nabor drogi (PDF 662KB)
Raport Podsumowujący ocenę merytoryczną projektów z samorządowego sektora drogowego w celu wyboru projektu pilotażowego do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, listopad 2013

2013 11 18 Raport nabor zdrowie (PDF 605KB)
Raport Podsumowujący ocenę merytoryczną projektów z sektora ochrony zdrowia w celu wyboru projektu pilotażowego do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, listopad 2013

20131030 Raport etap III (PDF 244KB)
Raport z doświadczeń o drogowym projekcie PPP w Dąbrowie Górniczej - Etap III, październik 2013

Podsumowanie roku 2013 ED finał (PDF 284KB)
Podsumowanie roku Platformy PPP w 2013 r., listopad 2013

vat ppp report 28102013 (PDF 691KB)
Podatek VAT a umowy PPP. Przegląd najważniejszych zagadnień występujących w kontekście europejskim, październik 2013

RAPORT Bankowalnosc projektu ppp (PDF 506KB)
Bankowalność projektu PPP. Podejście instytucji finansowych, październik 2013

20130628 Termination Report public version PL (PDF 665KB)
Zapisy w umowach PPP dotyczące rozwiązywania umów i siły wyższej. Wskazówki dla Zamawiających, czerwiec 2013

20130506 INFORMACJA KARCZEW (PDF 339KB)
Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Karczew w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, maj 2013

NowySacz doswiadczenia 06052013 (PDF 397KB)
Budowa budynku Sądu Rejonowego w Nowym Sączu przy ul. Grunwaldzkiej - od pomysłu do wyboru doradcy, kwiecień 2013

Raport Dabrowa Gornicza etap II (PDF 310KB)
Raport z doświadczeń w drogowym projekcie ppp w Dąbrowie Górniczej - Etap II, kwiecień 2013

20130219 poradnik w zakresie ee epec (PDF 793KB)
Poradnik w zakresie efektywności energetycznej w budynkach publicznych, styczeń 2013

epec broadband pl OSTATECZNA 040213 (PDF 2MB)
Szerokopasmowy dostęp do Internetu. Świadczenie usług dostępu do sieci nowej generacji z wykorzystaniem PPP , luty 2013

Podsumowanie roku 2013 ED final (PDF 284KB)
Podsumowanie roku Platformy PPP w 2012 r., listopad 2013

20121129 Raport z Dabrowy Gorniczej Etap I (PDF 351KB)
Raport z doświadczeń w drogowym projekcie ppp w Dąbrowie Górniczej – Etap I, listopad 2012

00 opis sciezki solec listopad2012 (PDF 2MB)
Raport z doświadczeń w drogowym projekcie ppp w Dąbrowie Górniczej – Etap I, listopad 2012

20121112 Finansowanie przy pomoc obligacji proj (PDF 167KB)
Finansowanie PPP z wykorzystaniem obligacji projektowych. Zagadnienia, na które zamawiający powinni zwrócić uwagę, listopad 2012

2012 08 09 Biuletyn I polrocze 2012 final (PDF 214KB)
Biuletyn Informacyjno-Promocyjny Platforma PPP - podsumowanie I półrocza 2012 r., lipiec 2012

20120817 metodologia ryzyk (PDF 636KB)
Metodologia tworzenia analiz ryzyk w projektach PPP i ich podziału pomiędzy stroną publiczną i prywatną w kontekście ich wpływu na klasyfikację projektu pod kątem długu i deficytu sektora publicznego, marzec 2012

2012 08 03 RAPORT FINAL (PDF 3MB)
Raport Partnerstwo Publiczno-Prywatne w Polsce w latach 2009-2011, maj 2012

20120706 Poradnik dialog konk (PDF 1MB)
Dialog konkurencyjny krok po kroku

20120801 Projekt PPP od A do Z (PDF 1008KB)
Projekt ppp od A do Z, sierpień 2012 r

20120404 opinia oplata za dostepnosc (PDF 585KB)
Opłata za dostępność - interpretacja prawna i finansowa pojęcia wraz z opinią na temat wybranych zagadnień dotyczących podziału ryzyk, wpływu na dług publiczny oraz klasyfikacji opłaty za dostępność w budżetach podmiotów publicznych, marzec 2012

20120206 opinia DK 11 MRR (PDF 199KB)
Dialog konkurencyjny jako jeden z trybów wyboru partnera prywatnego, styczeń 2012

20120206 opinia DP 10 MRR (PDF 185KB)
Opinia w przedmiocie rozkładu ryzyka i odpowiedzialności za błędy dokumentacji przetargowej w formule wybuduj oraz zaprojektuj i wybuduj, styczeń 2012

Raport przeprowadzenia procedury zywiec 240811 (PDF 259KB)
Projekt Budowa Szpitala Powiatowego w Żywcu - Raport z poprawności przeprowadzenia procedury wyboru partnera prywatnego, czerwiec 2011

PSC Metodyka 310111 (PDF 226KB)
Metodyka wykonania Modelu Porównawczego Sektora Publicznego (PSC) dla projektu z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, grudzień 2010

Podrecznik analiza ryzyka 180111 (PDF 539KB)
Podręcznik analizy ryzyka, listopad 2010

Kryteria wyboru ofert pozacenowe 310111 (PDF 405KB)
Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej ekonomicznie – rekomendacje dla beneficjentów realizujących projekty indywidualne, lipiec 2010

inicjatywa jaspers (PDF 236KB)
Inicjatywa Jaspers - Wsparcie dla skomplikowanych projektów - artykuł Roberta Kałuży, dyrektora Departamentu Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. Fundusze Europejskie w Polsce nr 36, grudzień 2014 r.

MIiR 34 2014 (PDF 571KB)
Spalarnia w Poznaniu - doświadczenia hybrydowego ppp 2007 - 2013 - artykuł Roberta Kałuży, dyrektora Departamentu Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. Fundusze Europejskie w Polsce nr 34, czerwiec 2014 r

biuletyn 33 (PDF 358KB)
Nowoczesny model współpracy: partnerstwo publiczno-prywatne - artykuł Roberta Kałuży, dyrektora Departamentu Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. Fundusze Europejskie w Polsce nr 33, marzec 2014 r

biuletyn mir 32 2013 (PDF 205KB)
Projekty hybrydowe - artykuł Roberta Kałuży, Dyrektora Departamentu Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. Silesia Region, Biuletyn Informacyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, NR 4/13, kwiecień 2013

Fundusze Europejskie w Polsce wrzesien (PDF 393KB)
Wsparcie MRR dla projektów hybrydowych - artykuł Roberta Kałuży, Dyrektora Departamentu Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Fundusze Europejskie w Polsce nr 31, wrzesień 2013 r. 

Przeglad Komunalny 092013 (PDF 2MB)
Pilotażowe projekty PPP. Szpitale i drogi - artykuł Roberta Kałuży, Dyrektora Departamentu Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Przegląd Komunalny Nr 9/2013, wrzesień 2013

Przeglad 9 szpitale i drogi (PDF 43KB)
Pilotażowe projekty PPP. Szpitale i drogi (tekst bez grafiki) - artykuł Roberta Kałuży, Dyrektora Departamentu Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Przegląd Komunalny Nr 9/2013, wrzesień 2013

Przegl komunalny nr7 (PDF 973KB)
Wsparcie dla projektów hybrydowych - artykuł Roberta Kałuży, Dyrektora Departamentu Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego pt. Platforma Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Przegląd Komunalny Nr 7/2013, lipiec 2013

Przegl komunalny nr6 (PDF 949KB)
Wywiad z Robertem Kałużą, Dyrektorem Departamentu Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego pt. Wspomóc rozwój PPP. Przegląd Komunalny Nr 6/2013, czerwiec 2013

Biuletyn Fundusze Europejskie (PDF 544KB)
Owocna Współpraca - Fundusze Europejskie w Polsce Nr 30, czerwiec 2013

Inwestujemy w rozwoj (PDF 1MB)
Niewykorzystany potencjał  - wywiad z Robertem Kałużą, Dyrektorem Departamentu Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Inwestujemy w rozwój", Biuletyn Informacyjny RPO Województwa Podkarpackiego Nr 1(13)/2013, styczeń 2013

wywiad wspolnota 211211 (PDF 2MB)
Inwestycje nie wyhamują - rozmowa z Elżbietą Bieńkowską, minister rozwoju regionalnego, zatytułowaną. Pismo Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA, grudzień 2011

ForumPPP nr 3 16 2011 Eng (PDF 34MB)
Wydanie partnerskie MRR i Forum PPP - Public Investment's Magazine nr 3 (16)/2011, marzec 2011

ForumPPP 1 14 2011 200511 (PDF 45MB)
Wydanie partnerskie MRR i Forum PPP - System wsparcia PPP w Polsce nr 1(14)/2011, styczeń 2011

fppp 2 29 2015 do mailingu (PDF 30MB)
Forum PPP nr 2 (29)2015 - Infrastruktura miejska, luty 2015

forum PPP 1 28 2015 (PDF 30MB)
Forum PPP nr 1 (28)2015 - Podsumowanie Rynku 2014, styczeń 2015

2013 11 14 Udzielanie zamowien w ramach ppp (PDF 464KB)
Raport Rynku PPP - Ocena obecnego stanu i perspektyw finansowego zaangażowania sektora prywatnego i publicznego w rozwój PPP w Polsce za okres od 1 stycznia 2009 do 30 września 2013 r., Ministerstwo Gospodarki, listopad 2013

RaportPPP2013 (PDF 1MB)
Rynek PPP w Polsce 2013 - Raport Fundacji Centrum PPP

05032013 Restrukturyzacja zakladow opieki zdrowotnej (PDF 4MB)
Restrukturyzacja zakładów opieki zdrowotnej w Polsce. Przewodnik przygotowania projektu, 2011

20131120 World Bank Public-Private-Partnerships-Reference-Guide (PDF 3MB)
Partnerstwo publiczno-prywatne. Przewodnik. Materiał Banku Śriatowego, 2012

20120420 KDG RAPORT PPP SPORT (PDF 2MB)
Raport partnerstwa publiczno-prywatnego w sporcie, rekreacji i turystyce, kwiecień 2012

24022012 Raport Rynek PPP w Polsce 2011 (PDF 1MB)
Rynek PPP w Polsce 2011 r. - raport Investment Support, styczeń 2012

20120210 ochrona zdrowia ppp (PDF 3MB)
PPP w systemach ochrony zdrowia w wybranych krajach świata, styczeń 2012

Raport PPP SILESIA 91111 (PDF 2MB)
Analiza rozwoju Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w województwie śląskim

Raport PPPORTAL 031111 (PDF 1MB)
PPP – dziedziny, korzyści, bariery – oczami przedstawicieli sektora publicznego i prywatnego (2007-2011), 2011

KDG RAPORT PPP ZDROWIE 2011 (PDF 19MB)
Raport "Partnerstwo Publiczno-Prywatne w sektorze ochrony zdrowia w Polsce", wrzesień 2011

Raport PPP w Polsce Ikw2011 IS 230911 (PDF 1MB)
Rynek PPP w Polsce 2011 r. - raport Investment Support, lipiec 2011

2014 08 Tworzenie i reformowanie jednostek ds PPP PL (PDF 969KB)
Tworzenie i reformowanie Jednostek ds. PPP. Analiza jednostek ds. ppp wśród członków EPEC i wnioski formułowane na jej podstawie, tłumaczenie EPEC, sierpień 2014

2013 11 14 Udzielanie zamowien w ramach ppp (PDF 464KB)
Udzielanie zamówień w ramach PPP w Europie - wykorzystanie trybu dialogu konkurencyjnego Przegląd praktyk sektora publicznego w UE, tłumaczenie EPEC, listopad 2013

2011 05 Gwarancje panstwowe PL (PDF 445KB)
Udzielanie zamówień w ramach PPP w Europie - wykorzystanie trybu dialogu konkurencyjnego Przegląd praktyk sektora publicznego w UE, tłumaczenie EPEC, listopad 2013

2011 05 Wykorzystanie funduszy UE w ppp (PDF 437KB)
Wykorzystanie funduszy UE w PPP - omówienie metodologii i rozpoczęcie debaty o przyszłości, tłumaczenie raportu EPEC, maj 2011

0 KDG RAPORT PPP SPORT 2011 (PDF 11MB)
"Partnerstwo publiczno-prywatne w infrastrukturze sportowej w Polsce”, marzec 2011

KDG RAPORT PPP SPORT 2011 (PDF 11MB)
Raport pt. „Partnerstwo publiczno-prywatne w infrastrukturze sportowej w Polsce”, marzec 2011

European2009 PPP report 180111 (PDF 4MB)
European 2009 PPP report

wskazowki dla podm publ dot PPP 20130514 (PDF 729KB)
Wskazówki dla pomiotów publicznych zainteresowanych podejmowaniem partnerstwa publiczno-prywatnego.  Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2007

20120801 Projekt PPP od A do Z (PDF 1008KB)
"Projekt ppp od A do Z" - sierpień 2012

Raport I etap (PDF 1MB) 
Raport z analiz przedrealizacyjnych i badania rynku dla projektu pn. Program przebudowy i utrzymania dróg wojewódzkich realizowany w formule ppp, listopad 2014

Testy rynkowe zalozenia (PDF 127KB)
Dokumentacja wzorcowa - Założenia do testowania rynku dla projektu pn. Program przebudowy i utrzymania dróg wojewódzkich realizowany w formule ppp, listopad 2014

Testy branzowe i finansowe (PDF 716KB)
Dokumentacja wzorcowa dot. testowania rynku dla projektu pn. Program przebudowy i utrzymania dróg wojewódzkich realizowany w formule ppp, listopad 2014

Matryca ryzyk ppp (PDF 249KB)
Przykładowy wykaz ryzyk dla projektu pn. Program przebudowy i utrzymania dróg wojewódzkich realizowany w formule ppp

NowySacz doswiadczenia 06052013 (PDF 397KB)
"Budowa budynku Sądu Rejonowego w Nowym Sączu przy ul. Grunwaldzkiej" - od pomysłu do wyboru doradcy", kwiecień 2013

00 opis sciezki solec listopad2012 (PDF 2MB)
Raport prezentujący opis ścieżki przygotowania i realizacji projektu hybrydowego pn. „Kompleks mineralnych basenów w Solcu-Zdroju”, listopad 2012

20130506 INFORMACJA KARCZEW (PDF 339KB)
„Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Karczew w formule partnerstwa publiczno-prywatnego”, maj 2013

20121129 Raport z Dabrowy Gorniczej Etap I (PDF 351KB)
Raport z doświadczeń w drogowym projekcie ppp w Dąbrowie Górniczej - Etap I, listopad 2012

Raport Dabrowa Gornicza etap II (PDF 310KB)
Raport z doświadczeń w drogowym projekcie ppp w Dąbrowie Górniczej - Etap II, kwiecień 2013

PSC Metodyka 310111 (PDF 226KB) 
Metodyka wykonania Modelu Porównawczego Sektora Publicznego (PSC) dla projektu z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, grudzień 2010

Kryteria wyboru ofert pozacenowe 310111 (PDF 405KB)
Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej ekonomicznie – rekomendacje dla beneficjentów realizujących projekty indywidualne, lipiec 2010

1a Opis niezbednych dzialan przed publikacja (PDF 148KB)
Opis niezbędnych do podjęcia kluczowych działań w celu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w terminie określonym przez miasto wraz ze wskazaniem podstawowych ryzyk, listopad 2012

1b Harmonogram przygotowania projektu (PDF 201KB)
Harmonogram przygotowania projektu

1c Raport ws struktury prawnej (PDF 539KB)
Raport dla MRR w sprawie struktury prawnej przedsięwzięcia dotyczącego zaprojektowania, budowy i utrzymania Instalacji do Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu w trybie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, listopad 2012

1d Raport z doradztwa technicznego (PDF 943KB)
Raport ze świadczenia usług doradztwa technicznego dla projektu „System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania”, listopad 2012

1e Material dot podsumowania rynku (PDF 266KB)
Podsumowanie z badania rynku dotyczącego pozyskania partnera prywatnego do realizacji projektu POIiŚ 2.1 – 13 „System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania”, listopad 2012

Publikacje Platformy PPP

Postrzeganie partnerstwa publiczno-prywatnego przez przedstawicieli instytucji publicznych - raport z badania. Publikacja Ministerstwa Rozwoju, grudzień 2016 (PDF 1,60 MB)

Doświadczenia z postępowania na wybór partnera prywatnego - dialog konkurencyjny - Budowa budynku Sądu Rejonowego w Nowym Sączu przy ul. Grunwaldzkiej - pierwszy projekt administracji rządowej realizowany w formule ppp. Publikacja MIiR. styczeń 2015 (PDF 1,43 MB)

Raport z analiz przedrealizacyjnych dla projektu "Budowa budynku Sądu Rejonowego w Nowym Sączu w formule partnerstwa publiczno-prywatnego". Publikacja MIiR, październik 2014 (PDF 399 KB)

Tworzenie i reformowanie Jednostek ds. PPP. Analiza jednostek ds. PPP wśród członków Europejskiego Centrum Wiedzy PPP (EPEC) i wnioski sformułowane na jej podstawie. Tłumaczenie publikacji EPEC, sierpień 2014 (PDF 968 KB), oryginał: wersja angielska (PDF 1,67 MB)

Doświadczenia z przygotowania pilotażowego projektu administracji centralnej w formule partnerstwa publiczno – prywatnego Budowa budynku Sądu Rejonowego w Nowym Sączu przy ul. Grunwaldzkiej - od pomysłu do wyboru doradcy. Publikacja MRR, kwiecień 2013 (PDF 397 KB)

Administracja rządowa a PPP. Raport partnerstwo publiczno-prywatne w Polsce w latach 2009 – 2011. Publikacja MRR, maj 2012, str. 57-64 (PDF 3,22 MB)

Raport z badania wśród wybranych podmiotów publicznych. Analizy potencjału podmiotów publicznych i przedsiębiorstw do realizacji projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Badanie PARP, 2012

Podział ryzyk i raportowanie zobowiązań - praktyczy przewodnik. Tłumaczenie raportu EPEC, listopad 2014 (PDF 691 KB), oryginał: wersja angielska (PDF 1 MB)

Materiał dotyczący opisu niezbędnych działań przed opublikowaniem ogłoszenia o zamówienie publiczne wraz ze wskazaniem podstawowych ryzyk przy realizacji prac związanych z projektem POIiŚ 2.1-13 System gospodarki odpadami dla miasta Poznania”. Publikacja MIiR, listopad 2012 (PDF 147 KB)

Opinia w przedmiocie rozkładu ryzyka i odpowiedzialności za błędy dokumentacji przetargowej w formule „wybuduj” oraz „zaprojektuj i wybuduj”. Publikacja MRR, styczeń 2012 (PDF 185 KB)

Podręcznik analiza ryzyka dla projektów budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów. Publikacja MRR, listopad 2010 (PDF 539 KB)

Identyfikacja i ocena ryzyka (str. 21-24), Oszacowanie wartości ryzyka transferowego (str. 24-25), Oszacowanie wartości ryzyka zatrzymanego (str. 26). Metodyka wykonania Modelu Porównawczego Sektora Publicznego (PSC) dla projektu z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi. Publikacja MRR, grudzień 2010 (PDF 226 MB)

Analiza ryzyka w projektach ppp. Biuletyn Partnerstwo Publiczno-Prywatne nr 9/2013, str. 5-25, 2013 (PDF 647 KB)

Alokacja ryzyk. Partnerstwo publiczno-prywatne w gospodarce odpadami. Publikacja Centrum PPP, 2013, str. 28-36 (PDF 185 KB)

Raport z analiz przedrealizacyjnych dla projektu pn Budowa, utrzymanie i zarządzanie obiektem centrum obsługi inwestora w Krakowie (PDF 1MB)

Raport z analiz przedrealizacyjnych dla projektu pn Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (PDF 1,72 MB) (PDF 2MB)

Raport z analiz przedrealizacyjnych i badania rynku dla projektu pilotażowego pn. Poprawa właściwości energetycznych budynków Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu, realizowany w formule ppp. Publikacja MIiR, wrzesień 2015 (PDF 797 KB)

 

Przygotowanie ogłoszenia o zamówieniu oraz odpowiedzi na pytania wykonawców pt Program przebudowy i utrzymania dróg wojewódzkich w województwie dolnośląskim realizowany w formule ppp (PDF 910KB) wraz z załącznikami. Publikacja MIiR, sierpień 2015 

Raport z analiz przedrealizacyjnych i badania rynku dla projektu pn. Budowa nowego szpitala matki i dziecka w Poznaniu. Publikacja MIiR, listopad 2014 (PDF 1,06 MB)

Wykaz zagadnień omawianych podczas testowania rynku inwestorów branżowych. Publikacja MIiR, listopad 2014 (PDF 124 KB)

Dokumentacja wzorcowa dot testowania rynku instytucji finansowych (PDF 242KB)

Przykładowy wykaz ryzyk projektu. Publikacja MIiR, listopad 2014 (PDF 285 KB)

Raport z analiz przedrealizacyjnych i badania rynku. Publikacja MIiR, listopad 2014 (PDF 1,4 MB)

Dokumentacja wzorcowa - Założenia do testowania rynku. Publikacja MIiR, listopad 2014 (PDF 127 KB)

Dokumentacja wzorcowa - testowanie rynku inwestorów branżowych i instytucji finansowych. Publikacja MIiR, listopad 2014 (PDF 717 KB)

Przykładowy wykaz ryzyk drogowego projektu ppp. Publikacja MIiR, listopad 2014 (PDF 250 KB)

Prezentacja pt. Czy budowa szpitala w PPP może być korzystna dla strony publicznej? Agnieszka Gajewskia, październik 2014 (PDF 554 KB)

Prezentacja pt. Budowa szpitala w formule PPP – struktura projektu, kluczowe wnioski prawne, Tomasz Korczyński, październik 2014 (PDF 232 KB)

Prezentacja pt. Utrzymanie dróg samorządowych w modelu ppp - korzyści dla strony publicznej. Marzena Rytel, październik 2014 (PDF 495 KB)

Prezentacja pt. Rola analiz przedrealizacyjnych na przykładzie projektów w sektorach ochrony zdrowia i dróg samorządowych. Andrzej Lech, październik 2014 (PDF 790 KB)

Raport z analiz przedrealizacyjnych dla projektu pn. Budowa budynku Sądu Rejonowego w Nowym Sączu w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Publikacja MIiR, październik 2014 (PDF 399 KB)

Analiza prawna możliwości realizacji przez podmioty publiczne projektów PPP na innej podstawie niż ustawa o ppp. Opinia w sposób wyraźny wskazuje, iż ustawa o ppp nie jest jedyną formą realizacji projektów ppp. Dokument zawiera m.in. tabelę stanowiącą syntetyczne zestawienie podstaw prawnych realizacji projektów partnerstwa publiczno-prywatnego, które mogą być realizowane w formach alternatywnych do ustawy o PPP. Publikacja MIiR, kwiecień 2014 (PDF 304 KB)

Materiał dotyczący opisu niezbędnych działań przed opublikowaniem ogłoszenia o zamówienie publiczne wraz ze wskazaniem podstawowych ryzyk przy realizacji prac związanych z projektem POIiŚ 2.1-13 System gospodarki odpadami dla miasta Poznania. Publikacja MRR, listopad 2012 (PDF 147 KB)

Materiał dotyczący raportu w sprawie struktury prawnej przedsięwzięcia dotyczącego zaprojektowania, budowy i utrzymania Instalacji do termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Poznaniu w trybie Ustawy o Partnerstwie publiczno–prywatnym. Publikacja MRR, listopad 2012 (PDF 539 KB)

Podsumowanie z badania rynku w celu pozyskania partnera prywatnego dla realizacji projektu POliŚ 2.1-13 System gospodarki odpadami dla miasta Poznania. Publikacja MRR, listopad 2012 (PDF 265 KB)

Harmonogram realizacji prac związanych z projektem POIiŚ 2.1-13 System gospodarki odpadami dla miasta Poznań. Publikacja MRR, styczeń 2011, aktualizacja sierpień 2012 (PDF 201 KB)

Zalecenia EPEC dotyczące analizy przedsięwzięcia ppp. FORUM PPP nr 2/(23), luty 2013, str. 13-14 (PDF 2 MB)

Doświadczenia z postępowania na wybór partnera prywatnego - dialog konkurencyjny - Budowa budynku Sądu Rejonowego w Nowym Sączu przy ul. Grunwaldzkiej - pierwszy projekt administracji rządowej realizowany w formule ppp. Publikacja MIiR. styczeń 2015 (PDF 1,43 MB)

Raport z analiz przedrealizacyjnych dla projektu "Budowa budynku Sądu Rejonowego w Nowym Sączu w formule partnerstwa publiczno-prywatnego". Publikacja MIiR, październik 2014 (PDF 399 KB)

Doświadczenia z przygotowania pilotażowego projektu administracji centralnej w formule partnerstwa publiczno – prywatnego Budowa budynku Sądu Rejonowego w Nowym Sączu przy ul. Grunwaldzkiej - od pomysłu do wyboru doradcy. Publikacja MRR, kwiecień 2013 (PDF 397 KB)

Wzory klauzul, regulujących prawa i obowiązki stron uczestniczących w projektach ppp. Przykłady dotyczą: budowy parkingu, budowy budynku użyteczności publicznej – urzędu, budowy szkoły z halą sportową i boiskiem, budowy i utrzymania budynku komunalnego, budowy i utrzymania infrastruktury kanalizacyjnej. Publikacja Ministerstwa Gospodarki, 2014 (2,32 MB)

Doświadczenia z postępowania na wybór partnera prywatnego - dialog konkurencyjny. Na podstawie pierwszego projektu administracji rządowej realizowanego w formule ppp pt. „Budowa budynku Sądu Rejonowego w Nowym Sączu przy ul. Grunwaldzkiej”. Publikacja MIiR, styczeń 2015 (PDF 1,39 MB)

Dialog konkurencyjny krok po kroku. Publikacja MRR, Warszawa 2012 (PDF 1,49 MB)

Dialog konkurencyjny jako jeden z trybów wyboru partnera prywatnego. Publikacja MRR, Warszawa 2012 (PDF 200 KB)

Udzielanie zamówień w ramach PPP w Europie - wykorzystanie trybu dialogu konkurencyjnego. Przegląd praktyk sektora publicznego w UE. Tłumaczenie publikacji EPEC przez Ministerstwo Gospodarki, czerwiec 2010 (PDF 464 KB)

Wniosek o dopuszczenie do udziału w dialogu konkurencyjnym. Zamawiający: Miasto Poznań, Strona Biuletynu Zamówień Publicznych Miasta Poznań

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania – Kontrakt I Strona Biuletynu Zamówień Publicznych Miasta Poznań

Wniosek o dopuszczenie do udziału w dialogu konkurencyjnym pn. System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania (PDF 116 KB)

Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia (PDF 116 KB)

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia (PDF 118 KB)

Komunikat Komisji Przetargowej dotyczący zakwalifikowania do dalszego udziału w dialogu konkurencyjnym (PDF 296 KB)

Memorandum informacyjne Dokument przygotowany dla oferentów, którego celem jest dostarczenie jak najpełniejszej informacji o projekcie przed rozpoczęciem dialogu. Materiał ten przekazany został do pięciu partnerów prywatnych, którzy zostali zaproszeniu do udziału w dialogu konkurencyjnym w wyniku decyzji komisji przetargowej z dn. 13 września 2011. Publikacja MRR, 2013 (PDF 2,39 MB)

Materiał przedstawiający wzór zaproszenia do dialogu konkurencyjnego w postępowaniu na wybór partnera prywatnego w projekcie ”System gospodarki odpadami dla miasta Poznania”. Publikacja MRR, 2013 r. (PDF 102 KB)

Materiał dotyczący zasad prowadzenia dialogu konkurencyjnego z oferentami w postępowaniu na wybór partnera prywatnego w projekcie "System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania". Publikacja MRR, styczeń 2013 (PDF 134 KB)

Materiał przedstawiający listę dokumentów/informacji przekazanych przez miasto do oferentów przed rozpoczęciem dialogu konkurencyjnego w postępowaniu na wybór partnera prywatnego w projekcie „System gospodarki dla miasta Poznania”. Publikacja MRR, styczeń 2013 (PDF 93 KB)

Analiza stanu prawnego w zakresie realizacji projektów w formule PPP. Raport sporządzony na potrzeby "Analizy potencjału podmiotów publicznych i przedsiębiorstw do realizacji projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego". PARP, 2012, str. 50-51

Planujesz ppp – wcześniej przeprowadź dialog techniczny. Portal: prawo do samorządu, Michał Prętnicki, radca prawny, marzec 2015

Dialog techniczny w partnerstwie publiczno-prywatnym. FORUM PPP nr 4(21)2012, str. 22-23 (PDF 2 MB)

Przewodnik po statystycznym ujęciu PPP - nieoficjalne tłumaczenie, kwiecień 2017 (PDF 1,65 MB)

Podręcznik deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w części dotyczącej PPP oraz Noty objaśniającej ujęcie statystyczne kontraktów, nieoficjalne tłumaczenie na język polski dwóch dokumentów opracowanych przez Eurostat, marzec 2016

Wpływ umów o poprawę efektywności energetycznej na rachunki sektora instytucji rządowych i samorządowych. Tłumaczenie publikacji Eurostat, sierpień 2015 (PDF 137 KB), oryginał: wersja angielska (67,5 KB)

Dług publiczny. Wybrane zagadnienia w procesie przygotowania spalarni odpadów w modelu ppp. Publikacja MIiR, grudzień 2013, str. 26-31 (PDF 313 KB)

Metodologia tworzenia analiz ryzyk w projektach PPP i ich podziału pomiędzy stroną publiczną i prywatną w kontekście ich wpływu na klasyfikację projektu pod kątem długu i deficytu sektora publicznego. Otoczenie prawne oraz obecna praktyka. Bankowalność. Nawiązanie do ustawy o finansach publicznych i Rozporządzenia w sprawie klasyfikacji. Różnice pomiędzy stanem prawnym z 1 marca 2012 r. a przepisami obowiązującymi wcześniej. Metodologia tworzenia analiz ryzyk (…) Publikacja MRR, marzec 2012 (PDF 637 KB)

Opłata za dostępność. Interpretacja prawna i finansowa pojęcia wraz z opinią na temat wybranych zagadnień dotyczących podziału ryzyk, wpływu na dług publiczny oraz klasyfikacji opłaty za dostępność w budżetach podmiotów publicznych. Publikacja MRR, marzec 2012, str. 11-31 (PDF 335 KB)

Sposoby wyboru partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego lub koncesji. Marcin Jędrasik. Kontrola Państwowa, Rocznik LV, Nr 5 (334), wrzesień–październik 2010, str. 63-72 (PDF 218 KB)

Główny Urząd Statystyczny przygotował tłumaczenie robocze trzech rozdziałów znowelizowanego w 2014 r. „Podręcznika deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych. Implementacja ESA2010”: VI 1 Leasing, licencje i koncesje (PDF 110 KB), VI 3 Kontrakty z jednostkami spoza instytucji rządowych i samorządowych związane ze środkami trwałymi (PDF 94 KB)