Przejdź do treści
Strona główna

Uruchomienie i zarządzanie miejską wypożyczalnią samochodów elektrycznych we Wrocławiu.

Uruchomienie i zarządzanie miejską wypożyczalnią samochodów elektrycznych we Wrocławiu.
Syntetyczny opis projektu Przedmiotem partnerstwa publiczno-prywatnego jest wspólna (przez Podmiot Publiczny i Partnera Prywatnego) realizacja przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu i zarządzaniu systemem bezobsługowej miejskiej wypożyczalni samochodów elektrycznych we Wrocławiu.
Podmiot publiczny Urząd Miejski Wrocławia
Partner prywatny ENIGMA SOI Sp.z o.o., 02-230 Warszawa, Jutrzenki 116
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejska
Lokalizacja projektu Wrocław
Województwo Dolnośląskie
Sektor Usługi transportowe
Data wszczęcia postępowania 14-08-2015r.
Data podpisania umowy 16-02-2017
Data zamknięcia finansowego 16-02-2017
Status realizacji Umowa zakończona
Data zakończenia 15-01-2020
Okres umowy (miesiące) 36
Okres umowy (lata) 3 lata
Podstawa prawna wyboru prawnego partnera prywatnego PPP w trybie koncesji (art. 4 ust. 2)
Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto 20 000 000,00 zł
Przedział wartości projektu Małe (5-40 mln)
Źródła finansowania projektu Całość nakładów inwestycyjnych ponosi partner prywatny w zamian za prawo czerpania zysków z funkcjonowania systemu będącego przedmiotem koncesji.
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Zakładana wartość wsparcia Nie dotyczy
Program, z którego pochodzą środki Nie dotyczy
Doradztwo (Tak/Nie) Tak
Ryzyka po stronie publicznej Ryzyko związane z zaangażowaniem wkładu własnego - wydaniem nieruchomości będącej lokalizacją dla przedsięwzięcia (200 miejsc postojowych na terenie dróg publicznych). Ryzyko dotyczy statusu prawnego oraz dostępności przedmiotu przedsięwzięcia. Ponadto podmiot publiczny ponosi ryzyko prawne wdrożenia rozwiązań w zakresie uprawnień osób kierujących pojazdami udostępnionymi w ramach przedsięwzięcia po pasie drogowym (i parkingach) na zasadach preferencyjnych.
Ryzyka po stronie prywatnej Ryzyko budowy związane z budową infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych. Ryzyko popytu związane z dostępnością samochodów dla klientów wypożyczalni. Ryzyko ekonomiczne związane ze zorganizowaniem systemu wypożyczania aut, w tym systemu pobierania opłat i sfinansowania samochodów.
Model wynagrodzenia Opłaty od użytkowników
Szczegóły wynagrodzenia Wynagrodzeniem Partnera Prywatnego będzie prawo do pobierania pożytków z zarządzania Wypożyczalnią (tj. w szczególności pobierania opłat za udostępnianie samochodów oraz opłat za umieszczanie reklamy na samochodach).
Kontakt do instytucji E-mail: kum@um.wroc.pl
Tel.: 71 777 88 37