Przejdź do treści
Strona główna

Zaprojektowanie, wybudowanie i eksploatacja parkingów dla Miasta Łodzi – Etap II

Zaprojektowanie, wybudowanie i eksploatacja parkingów dla Miasta Łodzi – Etap II
Syntetyczny opis projektu Przedmiotem projektu jest wspólna realizacja przedsięwzięcia polegającego na zaprojektowaniu, wybudowaniu, eksploatacji parkingów wielopoziomowych w 4 lokalizacjach na terenie centrum Łodzi.
Podmiot publiczny Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi
Partner prywatny Mota-Engil Central Europe PPP 2 Sp. z o.o
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejska
Lokalizacja projektu Łódź
Województwo Łódzkie
Sektor Infrastruktura transportowa
Data wszczęcia postępowania 02-06-2018r.
Data podpisania umowy 26-05-2020
Data zamknięcia finansowego 25-05-2021
Status realizacji Projektowanie i budowa
Data zakończenia 25-05-2048
Okres umowy (miesiące) 336
Okres umowy (lata) 28 lat
Podstawa prawna wyboru prawnego partnera prywatnego PPP w trybie koncesji (art. 4 ust. 2)
Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto 110 702 204,78 zł
Przedział wartości projektu Bardzo duże (100-500 mln)
Źródła finansowania projektu Wkład własny partnera prywatnego
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Zakładana wartość wsparcia Nie dotyczy
Program, z którego pochodzą środki Nie dotyczy
Doradztwo (Tak/Nie) Nie
Ryzyka po stronie publicznej Ryzyko uzgodnień z gestorami sieci, ryzyko wady nieruchomości, ryzyko archeologiczne
Ryzyka po stronie prywatnej Ryzyko popytu na usługi świadczone w ramach przedsięwzięcia.
Model wynagrodzenia Mieszany
Szczegóły wynagrodzenia Opłaty użytkowników oraz warunkowa opłata Miasta
Kontakt do instytucji E-mail: projekty@uml.lodz.pl
Tel.: 42 638 52 66