Przejdź do treści
Strona główna

Wyłonienie operatora infrastruktury sportowo-rekreacyjnej zlokalizowanej przy jeziorze Szelment Wielki.

Wyłonienie operatora infrastruktury sportowo-rekreacyjnej zlokalizowanej przy jeziorze Szelment Wielki.
Syntetyczny opis projektu Przedmiotem koncesji jest pełnienie funkcji operatora infrastruktury sportowo-rekreacyjnej zlokalizowanej przy jeziorze Szelment Wielki tj. wyciągu nart wodnych, parku linowego oraz ścianki wspinaczkowej za wynagrodzeniem w postaci prawa do pobierania pożytków z wykonywania przedmiotu koncesji wraz z ewentualną dopłatą na rzecz operatora.
Podmiot publiczny Województwo Podlaskie - Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Partner prywatny WOSiR Szelment Sp. z o.o.
Rodzaj podmiotu publicznego Urząd marszałkowski
Lokalizacja projektu Szelment
Województwo Podlaskie
Sektor Sport i turystyka
Data wszczęcia postępowania 27-02-2015r.
Data podpisania umowy 09-07-2015
Data zamknięcia finansowego 09-07-2015
Status realizacji Umowa zakończona
Data zakończenia 09-07-2018
Okres umowy (miesiące) 36
Okres umowy (lata) 3 lata
Podstawa prawna wyboru prawnego partnera prywatnego Koncesja na usługi
Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto 922 500,00 zł
Przedział wartości projektu Mikro (<5 mln)
Źródła finansowania projektu Brak danych
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Zakładana wartość wsparcia Nie dotyczy
Program, z którego pochodzą środki Nie dotyczy
Doradztwo (Tak/Nie) Tak
Ryzyka po stronie publicznej Ryzyko przekazania infrastruktury będącej przedmiotem koncesji, ryzyko związane z ewentualnymi dopłatami do świadczenia usług przez koncesjonariusza.
Ryzyka po stronie prywatnej Ryzyko przekazania infrastruktury będącej przedmiotem koncesji, ryzyko związane z ewentualnymi dopłatami do świadczenia usług przez koncesjonariusza.
Model wynagrodzenia Mieszany
Szczegóły wynagrodzenia Koncesjonariusz ponosi ryzyko ekonomiczne związane z wykonywaniem usług i obejmujące ryzyko związane z popytem lub podażą. Przez ponoszenie ryzyka ekonomicznego należy rozumieć sytuację, w której w zwykłych warunkach funkcjonowania Koncesjonariusz nie ma gwarancji odzyskania poniesionych nakładów inwestycyjnych lub kosztów związanych ze świadczeniem usług będących przedmiotem umowy koncesji oraz jest narażony na wahania rynku.
Kontakt do instytucji E-mail: kancelaria@wrotapodlasia.pl
Tel.: 85 665 45 49