Przejdź do treści
Strona główna

Świadczenie usług w zakresie zarządzania gospodarką energetyczną i gospodarką wodno-kanalizacyjną w m. Siemirowice.

Świadczenie usług w zakresie zarządzania gospodarką energetyczną i gospodarką wodno-kanalizacyjną w m. Siemirowice.
Syntetyczny opis projektu Przedmiotem koncesji jest świadczenie usług w zakresie gospodarki energetycznej i wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie osiedla mieszkaniowego w m. Siemirowice poprzez zarządzanie urządzeniami kotłowni i prowadzenie gospodarki energetycznej w zakresie produkcji energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla lokali mieszkalnych i użytkowych znajdujących się w budynkach usytuowanych na osiedlu w m. Siemirowice.
Podmiot publiczny Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Gdyni
Partner prywatny Wspólne Przedsiębiorstwo PROMEX T. Ciarkowski, M. Czachowski Sp. J.
Rodzaj podmiotu publicznego Administracja rządowa
Lokalizacja projektu Gdynia
Województwo Pomorskie
Sektor Energetyka
Data wszczęcia postępowania 24-06-2011r.
Data podpisania umowy 28-10-2011
Data zamknięcia finansowego 28-10-2011
Status realizacji Zarządzanie/ utrzymanie
Data zakończenia 10-08-2026
Okres umowy (miesiące) 180
Okres umowy (lata) 15 lat
Podstawa prawna wyboru prawnego partnera prywatnego Koncesja na usługi
Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto 17 710 000,00 zł
Przedział wartości projektu Małe (5-40 mln)
Źródła finansowania projektu Zadanie partnera prywatnego w zakresie dokonywania bieżących napraw i nakładów w okresie eksploatacyjnym.
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Zakładana wartość wsparcia Nie dotyczy
Program, z którego pochodzą środki Nie dotyczy
Doradztwo (Tak/Nie) Nie
Ryzyka po stronie publicznej Ryzyko związane z wniesieniem składnika majątkowego w stanie prawnym i technicznym zdatnym do realizacji umowy koncesji.
Ryzyka po stronie prywatnej Ryzyko ekonomiczne związane z wykonaniem koncesji - ryzyko popytu na usługi świadczone w ramach umowy. Ryzyko utrzymania ciągłości procesu świadczenia usług w tym odpowiedzialność za jakość prac remontowych i modernizacyjnych.
Model wynagrodzenia Opłaty od użytkowników
Szczegóły wynagrodzenia Wynagrodzeniem koncesjonariusza jest wyłączne prawo do pobierania pożytków z przedmiotu koncesji (opłat od odbiorców usług).
Kontakt do instytucji E-mail: gdynia@amw.com.pl
Tel.: 58 690 87 00