Przejdź do treści
Strona główna

PPP oczami samorządowców

Partnerstwo publiczno – prywatne oczami samorządowców

Zapraszamy do obejrzenia serii filmów, w których samorządowcy – praktycy opowiadają o swoich doświadczeniach związanych z realizacją inwestycji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Każdy z filmów porusza inną ważną kwestię związaną z procesem realizacji inwestycji w PPP:

•             Przygotowanie projektu do realizacji w formule PPP

•             Analizę w ramach oceny efektywności

•             Komunikację w trakcie przygotowań projektu PPP

•             Negocjacje w trakcie postępowania na wybór partnera prywatnego

•             Testowanie rynku w ramach przygotowań projektu do realizacji w formule PPP

•             Finansowanie projektów PPP i zamknięcie finansowe projektu PPP

•             Tworzenie umowy o PPP i zarządzanie nią na etapie realizacji projektu

•             Kontrolę projektu PPP

Zapraszamy do obejrzenia!

 

Przygotowanie projektu do realizacji w formule PPP

 

Analiza w ramach oceny efektywności

 

Komunikacja w trakcie przygotowań projektu PPP

 

Negocjacje w trakcie postępowania na wybór partnera prywatnego

 

Testowanie rynku w ramach przygotowań projektu do realizacji w formule PPP

 

Finansowanie projektów PPP i zamknięcie finansowe projektu PPP

 

Tworzenie umowy o PPP i zarządzanie nią na etapie realizacji projektu

 

Kontrola projektu PPP