Przejdź do treści
Strona główna

Rynek doradców

Wykaz projektów, dla których MFiPR zapewniał kompleksowe usługi doradcze wraz z informacją nt. firm świadczących usługi doradcze oraz oceną jakości tych usług

Departament Partnerstwa Publiczno-Prywatnego posiada bogate doświadczenie przy realizacji umów na kompleksowe doradztwo dla projektów PPP.W celu ułatwienia nawiązania kontaktu z rynkiem doradców posiadających już doświadczenie w projektach PPP stworzyliśmy wykaz, który zawiera ustrukturyzowaną listę doradców, którzy świadczyli i nadal świadczą kompleksowe doradztwo na rzecz projektów PPP wspieranych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, a także  zawiera informacje o sposobie świadczenia usług doradczych.

Lp. Nazwa projektu dla którego świadczone było kompleksowe doradztwo
1 Budowa Centrum Kreatywności i Nowych Technologii jako jedno z działań rewitalizacyjnych na terenie Starego Rynku w Łodzi
2 Projekt pakietowy: Budowa letniego parku wodnego - mejsce rekreacji dla mieszkańców Wałbrzycha oraz budowa krytych pływalni wraz z częścią rekreacyjną w Lublińcu
3 Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Koszalin
4 Budowa zespołu budynków wielorodzinnych przy ulicy Okrężnej w Żorach
5 Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Giżycko w formule partnerstwa publiczno-prywatnego
6 Budowa Portu Zewnętrznego w Porcie Gdynia
7 Zagospodarowanie dzielnicy Nowy Port w Gdańsku
8 Budowa Konstancińskiego Centrum Uzdrowiskowego
9 Zagospodarowanie fortu VIIA Służewiec
10 Staszowskie Centrum Przedsiębiorczości
11 Budowa wysoko energooszczędnych przedszkoli publicznych w Warszawie w miejsce obiektów typu Stolbud Ciechanów
12 Budowa, przebudowa i utrzymanie dróg wojewódzkich rejonu Włocławek w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego
13 Zagospodarowanie błoni Stadionu Narodowego w Warszawie
14 Tarnowskie Gniazda Innowacyjnych Specjalizacji
15 Budowa linii tramwajowej KST etap IV
16 Budowa, utrzymanie i zarządzanie obiektem Centrum Obsługi Inwestora w Krakowie
17 Budowa Instytutu Psychiatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
18 Poprawa właściwości energetycznych budynków Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr. 5 im. Świętej Barbary w Sosnowcu
19 Budowa nowego szpitala matki i dziecka w Poznaniu
20 Program przebudowy i utrzymania dróg wojewódzkich realizowany w formule PPP

XLS CSV JSON

XLS CSV JSON