Przejdź do treści
Strona główna

Rynek doradców

Wykaz projektów, dla których MFiPR zapewniał kompleksowe usługi doradcze wraz z informacją nt. firm świadczących usługi doradcze oraz oceną jakości tych usług

Departament Partnerstwa Publiczno-Prywatnego posiada bogate doświadczenie przy realizacji umów na kompleksowe doradztwo dla projektów PPP.W celu ułatwienia nawiązania kontaktu z rynkiem doradców posiadających już doświadczenie w projektach PPP stworzyliśmy wykaz, który zawiera ustrukturyzowaną listę doradców, którzy świadczyli i nadal świadczą kompleksowe doradztwo na rzecz projektów PPP wspieranych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, a także  zawiera informacje o sposobie świadczenia usług doradczych.

Lp. Nazwa projektu dla którego świadczone było kompleksowe doradztwo
1 Budowa Domów Pomocy Społecznej wraz z systemem usprawniającym ich zarządzanie w Powiecie Koszalińskim
2 Adaptacja zabytkowych budynków pokopalnianych na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach
3 Modernizacja oświetlenia drogowego w Krakowie
4 Budowa Centrum Kreatywności i Nowych Technologii jako jedno z działań rewitalizacyjnych na terenie Starego Rynku w Łodzi
5 Projekt pakietowy: Budowa letniego parku wodnego - mejsce rekreacji dla mieszkańców Wałbrzycha oraz budowa krytych pływalni wraz z częścią rekreacyjną w Lublińcu
6 Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Koszalin
7 Budowa zespołu budynków wielorodzinnych przy ulicy Okrężnej w Żorach
8 Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Giżycko w formule partnerstwa publiczno-prywatnego
9 Budowa Portu Zewnętrznego w Porcie Gdynia
10 Zagospodarowanie dzielnicy Nowy Port w Gdańsku
11 Budowa Konstancińskiego Centrum Uzdrowiskowego
12 Zagospodarowanie fortu VIIA Służewiec
13 Staszowskie Centrum Przedsiębiorczości
14 Budowa wysoko energooszczędnych przedszkoli publicznych w Warszawie w miejsce obiektów typu Stolbud Ciechanów
15 Budowa, przebudowa i utrzymanie dróg wojewódzkich rejonu Włocławek w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego
16 Zagospodarowanie błoni Stadionu Narodowego w Warszawie
17 Tarnowskie Gniazda Innowacyjnych Specjalizacji
18 Budowa linii tramwajowej KST etap IV
19 Budowa, utrzymanie i zarządzanie obiektem Centrum Obsługi Inwestora w Krakowie
20 Budowa Instytutu Psychiatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
21 Poprawa właściwości energetycznych budynków Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr. 5 im. Świętej Barbary w Sosnowcu
22 Budowa nowego szpitala matki i dziecka w Poznaniu
23 Program przebudowy i utrzymania dróg wojewódzkich realizowany w formule PPP

XLS CSV JSON

XLS CSV JSON