Przejdź do treści
Strona główna

Zaprojektowanie, sfinasowanie, wybudowanie i eksploatacja kolumbariów na terenie cmentarzy komunalnych w Gdańsku.

Zaprojektowanie, sfinasowanie, wybudowanie i eksploatacja kolumbariów na terenie cmentarzy komunalnych w Gdańsku.
Syntetyczny opis projektu Przedmiotem koncesji jest zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie i eksploatacja kolumbariów wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, na cmentarzach komunalnych w Gdańsku, za wynagrodzeniem, które będzie stanowić wyłącznie prawo do eksploatacji kolumbariów, w tym pobierania pożytków. Maksymalnym zakresem przedsięwzięcia jest realizacja kolumbariów w 8 lokalizacjach na cmentarzach komunalnych w Gdańsku.
Podmiot publiczny Urząd Miejski w Gdańsku
Partner prywatny Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Zieleń” Sp. z o.o.
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejska
Lokalizacja projektu Gdańsk
Województwo Pomorskie
Sektor Inne
Data wszczęcia postępowania 21-08-2012r.
Data podpisania umowy 02-04-2013
Data zamknięcia finansowego 02-04-2013
Status realizacji Zarządzanie/ utrzymanie
Data zakończenia 18-12-2032
Okres umowy (miesiące) 276
Okres umowy (lata) 23 lata
Podstawa prawna wyboru prawnego partnera prywatnego Koncesja na roboty budowlane
Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto 8 629 700,00 zł
Przedział wartości projektu Małe (5-40 mln)
Źródła finansowania projektu Finansowanie jest zadaniem koncesjonariusza (środki własne lub kredyt).
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Zakładana wartość wsparcia Nie dotyczy
Program, z którego pochodzą środki Nie dotyczy
Doradztwo (Tak/Nie) Tak
Ryzyka po stronie publicznej Ryzyko związane z udostępnieniem składników majątkowych na potrzeby koncesjonariusza, spełniających deklarowane warunki prawne i techniczne.
Ryzyka po stronie prywatnej Ryzyko budowy, Ryzyko eksploatacji i utrzymania infrastruktury w sposób zapewniający nieprzerwane świadczenie usług. Ryzyko popytu na usługi świadczone w ramach przedsięwzięcia.
Model wynagrodzenia Opłaty od użytkowników
Szczegóły wynagrodzenia Prawo do pobierania opłat za usługi świadczone w ramach koncesji (opłaty za zajęcie miejsca w kolumbarium).
Kontakt do instytucji E-mail: umg@gdansk.gda.pl
Tel.: 58 323 64 65