Przejdź do treści
Strona główna

Infrastruktura transportowa

Budowa linii tramwajowej KST

Inwestycja związana z budową nowej linii Krakowskiego Szybkiego Tramwaju przygotowywana jest przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa. Celem inwestycji jest stworzenie łącznika w istniejącej sieci tramwajowej, który bezpośrednio połączy centralnie położoną dzielnicę Czyżyny z północną dzielnicą Mistrzejowice. Łączna długość tego odcinka to ok. 4 526 m. Projekt obejmować będzie budowa linii tramwajowej podwójnego toru wraz z siecią trakcyjną, przystankami, towarzyszącą infrastrukturą techniczną (m.in. podstacje, sterowanie ruchem, informacja).

Projekt ma na celu w szczególności zwiększenie udziału przyjaznego środowisku transportu publicznego w obsłudze mieszkańców oraz poprawę dostępności komunikacyjnej poprzez zwiększenie liczby linii tramwajowych oraz skrócenie czasu dojazdu poprzez upłynnienie ruchu.

Zatrudnieni przez MFiPR doradcy wspierali projekt w procesie wyboru partnera prywatnego w zakresie aspektów prawnych, finansowych oraz technicznych od czerwca 2017 r. W  ramach prowadzonego wsparcia dla projektu wypracowano raport zawierający 100 dobrych praktyk PPP.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się raportem

Podręcznik 100 dobrych praktyk PPP projekt KST (PDF 1MB)

Umowa PPP dotycząca projektu została podpisana w grudniu 2021 r., a do końca stycznia 2023 r. uzyskano zamkniecie finansowe w projekcie. Po zawarciu Umowy PPP Partner Prywatny rozpoczął prace projektowe.

Więcej szczegółów o projekcie

Zobacz film o projekcie

Budowa i utrzymanie wiat przystankowych w Warszawie

Koncesja na budowę i utrzymanie wiat przystankowych w Warszawie.

Celem projektu było postawienie w sumie 1580 sztuk wiat przystankowych, wg 3 projektów: "konkursowego", "konserwatorskiego" oraz ''seryjnego", a także montaż dodatkowego wyposażenia na przystankach, tj. ławeczek, stojaków rowerowych, słupków przystankowych.

W czasie trwania umowy koncesji, partner prywatny odpowiada za utrzymanie i konserwację wiat, tj. ponosi koszty związane z: oświetleniem, myciem i naprawami. W zamian za ich postawienie i utrzymanie, partner prywatny - koncesjonariusz - otrzymał prawo do korzystania z powierzchni reklamowych umieszczonych na wymienionych przystankach. Na wiatach zostały zamontowane nośniki reklamowe.
Korzyści finansowe pobierane z powierzchni reklamowych umieszczonych na przystankach są jedyną formą wynagrodzenia koncesjonariusza.
Miasto nie przewiduje żadnej formy dofinansowania przedsięwzięcia z własnego budżetu.

Umowa PPP została podpisana z wykonawcą w grudniu 2013 r., a okres trwania umowy mija w październiku 2022 r.  

 

Więcej szczegółów o projekcie tutaj

Zobacz film o tej inwestycji


Wybudowanie i utrzymanie ulic w Oławie

Wybudowanie i utrzymanie ulic na osiedlu Zaodrze w Oławie.

Celem projektu było wybudowanie i utrzymanie ulic znajdujących się na osiedlu Zaodrze w Oławie, tj. ul. Orlej, ul. Sokolej, ul. Słowiczej oraz ul. Kruczej wraz z ich odwodnieniem, oświetleniem oraz przebudową kolizyjnego uzbrojenia.

Partner prywatny w 100 % sfinansował inwestycję , a także przez okres trwania umowy, zobowiązał się do utrzymania ulic w założonym standardzie eksploatacyjnym oraz technicznym. Podmiot publiczny ponosi roczną opłatę za należyte świadczenie usług zgodnych z umową.

Koszt inwestycji to ponad 3,5 mln. złotych.

Umowa PPP została podpisana z wykonawcą w maju 2016 r., a okres trwania umowy mija w marcu 2027 r.  

Więcej szczegółów o projekcie tutaj

Zobacz film o tej inwestycji

Dokumentacja dotycząca procesu przygotowania transakcji PPP została opracowana na podstawie przygotowanych przez doradców materiałów wytworzonych na zlecenie MFiPR oraz materiałów wygenerowanych w trakcie trwania procedury o zamówienie publiczne na wybór partnera prywatnego. Dla właściwego zobrazowania sekwencji działań podejmowanych przez Beneficjenta, poniżej opublikowane materiały zostały przyporządkowane do poszczególnych etapów.

Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (ul. Meissnera – Mistrzejowice)

Raport z analiz przedrealizacyjnych i badania rynku (PDF 2MB)

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na wybór partnera prywatnego wraz załącznikami