Przejdź do treści
Strona główna

Infrastruktura transportowa

Budowa linii tramwajowej KST

Inwestycja związana z budową nowej linii Krakowskiego Szybkiego Tramwaju przygotowywana jest przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa. Celem inwestycji jest stworzenie łącznika w istniejącej sieci tramwajowej, który bezpośrednio połączy centralnie położoną dzielnicę Czyżyny z północną dzielnicą Mistrzejowice. Łączna długość tego odcinka to ok. 4 526 m. Projekt obejmować będzie budowa linii tramwajowej podwójnego toru wraz z siecią trakcyjną, przystankami, towarzyszącą infrastrukturą techniczną (m.in. podstacje, sterowanie ruchem, informacja).

Projekt ma na celu w szczególności zwiększenie udziału przyjaznego środowisku transportu publicznego w obsłudze mieszkańców oraz poprawę dostępności komunikacyjnej poprzez zwiększenie liczby linii tramwajowych oraz skrócenie czasu dojazdu poprzez upłynnienie ruchu.

Zatrudnieni przez MFiPR doradcy wspierają projekt w procesie wyboru partnera prywatnego w zakresie aspektów prawnych, finansowych oraz technicznych od czerwca 2017 r.

Więcej szczegółów o projekcie

Zobacz film o projekcie

Budowa i utrzymanie wiat przystankowych w Warszawie

Koncesja na budowę i utrzymanie wiat przystankowych w Warszawie.

Celem projektu było postawienie w sumie 1580 sztuk wiat przystankowych, wg 3 projektów: "konkursowego", "konserwatorskiego" oraz ''seryjnego", a także montaż dodatkowego wyposażenia na przystankach, tj. ławeczek, stojaków rowerowych, słupków przystankowych.

W czasie trwania umowy koncesji, partner prywatny odpowiada za utrzymanie i konserwację wiat, tj. ponosi koszty związane z: oświetleniem, myciem i naprawami. W zamian za ich postawienie i utrzymanie, partner prywatny - koncesjonariusz - otrzymał prawo do korzystania z powierzchni reklamowych umieszczonych na wymienionych przystankach. Na wiatach zostały zamontowane nośniki reklamowe.
Korzyści finansowe pobierane z powierzchni reklamowych umieszczonych na przystankach są jedyną formą wynagrodzenia koncesjonariusza.
Miasto nie przewiduje żadnej formy dofinansowania przedsięwzięcia z własnego budżetu.

Umowa PPP została podpisana z wykonawcą w grudniu 2013 r., a okres trwania umowy mija w październiku 2022 r.  

 

Więcej szczegółów o projekcie tutaj

Zobacz film o tej inwestycji


Wybudowanie i utrzymanie ulic w Oławie

Wybudowanie i utrzymanie ulic na osiedlu Zaodrze w Oławie.

Celem projektu było wybudowanie i utrzymanie ulic znajdujących się na osiedlu Zaodrze w Oławie, tj. ul. Orlej, ul. Sokolej, ul. Słowiczej oraz ul. Kruczej wraz z ich odwodnieniem, oświetleniem oraz przebudową kolizyjnego uzbrojenia.

Partner prywatny w 100 % sfinansował inwestycję , a także przez okres trwania umowy, zobowiązał się do utrzymania ulic w założonym standardzie eksploatacyjnym oraz technicznym. Podmiot publiczny ponosi roczną opłatę za należyte świadczenie usług zgodnych z umową.

Koszt inwestycji to ponad 3,5 mln. złotych.

Umowa PPP została podpisana z wykonawcą w maju 2016 r., a okres trwania umowy mija w marcu 2027 r.  

Więcej szczegółów o projekcie tutaj

Zobacz film o tej inwestycji

Dokumentacja dotycząca procesu przygotowania transakcji PPP została opracowana na podstawie przygotowanych przez doradców materiałów wytworzonych na zlecenie MFiPR oraz materiałów wygenerowanych w trakcie trwania procedury o zamówienie publiczne na wybór partnera prywatnego. Dla właściwego zobrazowania sekwencji działań podejmowanych przez Beneficjenta, poniżej opublikowane materiały zostały przyporządkowane do poszczególnych etapów.

Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (ul. Meissnera – Mistrzejowice)

Raport z analiz przedrealizacyjnych i badania rynku (PDF 2MB)

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na wybór partnera prywatnego wraz załącznikami