Przejdź do treści
Strona główna

Świadczenie usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Ozorków.

Świadczenie usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Ozorków.
Syntetyczny opis projektu Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Ozorków oraz obsługa urządzeń wodociągowych zbiorowego zaopatrzenia w wodę zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2018r. poz. 1152).
Podmiot publiczny Gmina Ozorków - Urząd Gminy Ozorków
Partner prywatny BAKUPI Sp. z o.o. (95-035 Ozorków, Boczki 30)
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina wiejska
Lokalizacja projektu Gmina Ozorków
Województwo Łódzkie
Sektor Gospodarka wodno-kanalizacyjna
Data wszczęcia postępowania 10-04-2018r.
Data podpisania umowy 20-03-2018
Data zamknięcia finansowego 15-11-2018
Status realizacji Umowa zakończona
Data zakończenia 31-03-2022
Okres umowy (miesiące) 48
Okres umowy (lata) 4 lata
Podstawa prawna wyboru prawnego partnera prywatnego Koncesja na usługi
Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto 4 253 966,00 zł
Przedział wartości projektu Mikro (<5 mln)
Źródła finansowania projektu Nie dotyczy.
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Zakładana wartość wsparcia Nie dotyczy
Program, z którego pochodzą środki Nie dotyczy
Doradztwo (Tak/Nie) Nie
Ryzyka po stronie publicznej Brak danych
Ryzyka po stronie prywatnej Ryzyko popytu, polegające na tym, że przychody z opłat użytkowników będą niższe od przewidywanych i mogą w szczególności nie pokryć kosztów utrzymania sieci wodociągowej.
Model wynagrodzenia Opłaty od użytkowników
Szczegóły wynagrodzenia Zapłatą dla Koncesjonariusza za czynności wynikające z przedmiotu zawartej umowy koncesji jest przychód uzyskany z poboru należności za wodę od wszystkich odbiorców usług wodociągowych, według obowiązującej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.
Kontakt do instytucji E-mail: gmina@ug-ozorkow.pl
Tel.: 42 277 14 44 wew. 120