Strona główna

Analiza Rynku PPP

Analiza Rynku PPP

Prezentujemy Państwu cyklicznie aktualizowane raporty dotyczące rozwoju rynku PPP w Polsce od 2009 roku. Analizy obejmują zawarte umowy PPP oraz zamierzenia inwestycyjne PPP, w podziale m.in. na lokalizację, sektor, wielkość projektu czy też procedurę wyboru partnera prywatnego. Raporty nie dotyczą projektów zawieranych na innej podstawie prawnej niż ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (wcześniej: ustawa o koncesjach na roboty budowlane lub usługi). Szczegółowe informacje o projektach można znaleźć w poszczególnych bazach.

Zamierzenia inwestycyjne PPP

Łączna liczba oraz wartość nakładów inwestycyjnych lub usług (netto) zamierzeń inwestycyjnych z uwzględnieniem podziału na sektory.

Sport i turystyka
28
Infrastruktura transportowa
20
Efektywność energetyczna
14
Mieszkalnictwo
13
Budynki publiczne
10
Gospodarka wodno-kanalizacyjna
8
Rewitalizacja
8
Ochrona zdrowia
7
Usługi transportowe
7
Edukacja
4
Kultura
4
Energetyka
1
Telekomunikacja
1
Gospodarka odpadami
1
Inne
5
Liczba zamierzeń inwestycyjnych 131 Łączna szacowana wartość (netto) 39 822 252 495,11 zł POBIERZ PEŁNY RAPORT PDF przedstawiający rozwój rynku
PPP w latach 2009 - III kw. 2020
POBIERZ PEŁNY RAPORT PDF przedstawiający rozwój rynku PPP w latach 2009 - III kw. 2020

Podpisane umowy PPP

Łączna liczba oraz łączna wartość nakładów inwestycyjnych lub usług (brutto) realizowanych i zrealizowanych umów z uwzględnieniem podziału na sektory.

Infrastruktura transportowa
24
Efektywność energetyczna
23
Sport i turystyka
22
Gospodarka wodno-kanalizacyjna
18
Gospodarka odpadami
10
Usługi transportowe
9
Telekomunikacja
9
Kultura
6
Edukacja
5
Budynki publiczne
4
Rewitalizacja
4
Ochrona zdrowia
4
Energetyka
3
Mieszkalnictwo
1
Inne
12
Liczba podpisanych umów 154 Łączna wartość (brutto) 8 139 929 021,95 zł POBIERZ PEŁNY RAPORT PDF PPP w latach 2009 - III kw. 2020 POBIERZ PEŁNY RAPORT PDF PPP w latach 2009 - III kw. 2020