Przejdź do treści
Strona główna

Analiza Rynku PPP

Prezentujemy Państwu cyklicznie aktualizowane raporty dotyczące rozwoju rynku PPP w Polsce od 2009 roku. Analizy obejmują zawarte umowy PPP oraz zamierzenia inwestycyjne PPP, w podziale m.in. na lokalizację, sektor, wielkość projektu czy też procedurę wyboru partnera prywatnego. Raporty nie dotyczą projektów zawieranych na innej podstawie prawnej niż ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (wcześniej: ustawa o koncesjach na roboty budowlane lub usługi). Szczegółowe informacje o projektach można znaleźć w poszczególnych bazach.

Podpisane umowy PPP

Łączna liczba oraz łączna wartość nakładów inwestycyjnych lub usług (brutto) realizowanych i zrealizowanych umów z uwzględnieniem podziału na sektory.

Efektywność energetyczna
28
Gospodarka wodno-kanalizacyjna
24
Sport i turystyka
24
Infrastruktura transportowa
24
Telekomunikacja
10
Usługi transportowe
10
Gospodarka odpadami
10
Kultura
7
Edukacja
5
Budynki publiczne
4
Rewitalizacja
4
Ochrona zdrowia
4
Energetyka
3
Mieszkalnictwo
2
Inne
15
Liczba podpisanych umów 174 Łączna wartość (brutto) 8 879 713 258,52 zł POBIERZ PEŁNY RAPORT PDF Rozwój rynku PPP 2009 - 2022 - raport roczny POBIERZ PEŁNY RAPORT PDF Rozwój rynku PPP 2009 - 2022 - raport roczny

Potencjalne projekty PPP

Łączna liczba oraz wartość nakładów inwestycyjnych lub usług (netto) potencjalnych projektów z uwzględnieniem podziału na sektory.

Infrastruktura transportowa
12
Budynki publiczne
11
Sport i turystyka
8
Rewitalizacja
6
Efektywność energetyczna
5
Mieszkalnictwo
4
Ochrona zdrowia
3
Gospodarka wodno-kanalizacyjna
1
Gospodarka odpadami
1
Edukacja
1
Inne
2
Liczba potencjalnych projektów 54 Łączna szacowana wartość (netto) 8 868 430 652,45 zł POBIERZ PEŁNY RAPORT PDF Rozwój rynku PPP 2009-2022 raport roczny 1MB POBIERZ PEŁNY RAPORT PDF Rozwój rynku PPP 2009-2022 raport roczny