Przejdź do treści
Strona główna

Analiza Rynku PPP

Prezentujemy Państwu cyklicznie aktualizowane raporty dotyczące rozwoju rynku PPP w Polsce od 2009 roku. Analizy obejmują zawarte umowy PPP oraz zamierzenia inwestycyjne PPP, w podziale m.in. na lokalizację, sektor, wielkość projektu czy też procedurę wyboru partnera prywatnego. Raporty nie dotyczą projektów zawieranych na innej podstawie prawnej niż ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (wcześniej: ustawa o koncesjach na roboty budowlane lub usługi). Szczegółowe informacje o projektach można znaleźć w poszczególnych bazach.

Podpisane umowy PPP

Łączna liczba oraz łączna wartość nakładów inwestycyjnych lub usług (brutto) realizowanych i zrealizowanych umów z uwzględnieniem podziału na sektory.

Efektywność energetyczna
27
Sport i turystyka
24
Infrastruktura transportowa
24
Gospodarka wodno-kanalizacyjna
23
Telekomunikacja
10
Usługi transportowe
10
Gospodarka odpadami
10
Kultura
7
Edukacja
5
Budynki publiczne
4
Rewitalizacja
4
Ochrona zdrowia
4
Energetyka
3
Mieszkalnictwo
2
Inne
14
Liczba podpisanych umów 171 Łączna wartość (brutto) 8 639 188 199,54 zł POBIERZ PEŁNY RAPORT PDF Rozwój rynku PPP 2009 - III kw. 2022 POBIERZ PEŁNY RAPORT PDF Rozwój rynku PPP 2009 - III kw. 2022

Potencjalne projekty PPP

Łączna liczba oraz wartość nakładów inwestycyjnych lub usług (netto) potencjalnych projektów z uwzględnieniem podziału na sektory.

Infrastruktura transportowa
11
Budynki publiczne
11
Sport i turystyka
8
Efektywność energetyczna
6
Rewitalizacja
6
Mieszkalnictwo
5
Ochrona zdrowia
3
Gospodarka wodno-kanalizacyjna
2
Gospodarka odpadami
1
Edukacja
1
Inne
2
Liczba potencjalnych projektów 56 Łączna szacowana wartość (netto) 9 128 370 577,73 zł POBIERZ PEŁNY RAPORT PDF Rozwój rynku PPP 2009-III kw. 2022 1MB POBIERZ PEŁNY RAPORT PDF Rozwój rynku PPP 2009-III kw. 2022