Przejdź do treści
Strona główna

Analiza Rynku PPP

Analiza Rynku PPP

Prezentujemy Państwu cyklicznie aktualizowane raporty dotyczące rozwoju rynku PPP w Polsce od 2009 roku. Analizy obejmują zawarte umowy PPP oraz zamierzenia inwestycyjne PPP, w podziale m.in. na lokalizację, sektor, wielkość projektu czy też procedurę wyboru partnera prywatnego. Raporty nie dotyczą projektów zawieranych na innej podstawie prawnej niż ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (wcześniej: ustawa o koncesjach na roboty budowlane lub usługi). Szczegółowe informacje o projektach można znaleźć w poszczególnych bazach.

Podpisane umowy PPP

Łączna liczba oraz łączna wartość nakładów inwestycyjnych lub usług (brutto) realizowanych i zrealizowanych umów z uwzględnieniem podziału na sektory.

Efektywność energetyczna
25
Sport i turystyka
24
Infrastruktura transportowa
24
Gospodarka wodno-kanalizacyjna
23
Usługi transportowe
10
Gospodarka odpadami
10
Telekomunikacja
9
Kultura
6
Edukacja
5
Budynki publiczne
4
Rewitalizacja
4
Ochrona zdrowia
4
Energetyka
3
Mieszkalnictwo
2
Inne
13
Liczba podpisanych umów 166 Łączna wartość (brutto) 8 610 034 910,06 zł POBIERZ PEŁNY RAPORT PDF Rozwój rynku PPP 2009 - I kw. 2022 POBIERZ PEŁNY RAPORT PDF Rozwój rynku PPP 2009 - I kw. 2022

Potencjalne projekty PPP

Łączna liczba oraz wartość nakładów inwestycyjnych lub usług (netto) potencjalnych projektów z uwzględnieniem podziału na sektory.

Infrastruktura transportowa
12
Sport i turystyka
11
Budynki publiczne
9
Rewitalizacja
8
Efektywność energetyczna
7
Mieszkalnictwo
6
Ochrona zdrowia
3
Gospodarka wodno-kanalizacyjna
2
Edukacja
2
Gospodarka odpadami
1
Inne
2
Liczba potencjalnych projektów 63 Łączna szacowana wartość (netto) 8 030 521 484,00 zł POBIERZ PEŁNY RAPORT PDF Rozwój rynku PPP 2009-I kw. 2022 POBIERZ PEŁNY RAPORT PDF Rozwój rynku PPP 2009-I kw. 2022