Przejdź do treści
Strona główna

Analiza Rynku PPP

Prezentujemy Państwu cyklicznie aktualizowane raporty dotyczące rozwoju rynku PPP w Polsce od 2009 roku. Analizy obejmują zawarte umowy PPP oraz zamierzenia inwestycyjne PPP, w podziale m.in. na lokalizację, sektor, wielkość projektu czy też procedurę wyboru partnera prywatnego. Raporty nie dotyczą projektów zawieranych na innej podstawie prawnej niż ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (wcześniej: ustawa o koncesjach na roboty budowlane lub usługi). Szczegółowe informacje o projektach można znaleźć w poszczególnych bazach.

Podpisane umowy PPP

Łączna liczba oraz łączna wartość nakładów inwestycyjnych lub usług (brutto) realizowanych i zrealizowanych umów z uwzględnieniem podziału na sektory.

Efektywność energetyczna
29
Gospodarka wodno-kanalizacyjna
27
Infrastruktura transportowa
26
Sport i turystyka
24
Telekomunikacja
14
Gospodarka odpadami
11
Usługi transportowe
10
Kultura
7
Edukacja
5
Budynki publiczne
4
Rewitalizacja
4
Ochrona zdrowia
4
Energetyka
3
Mieszkalnictwo
2
Inne
15
Liczba podpisanych umów 185 Łączna wartość (brutto) 10 132 529 684,51 zł POBIERZ PEŁNY RAPORT PDF Rozwój rynku PPP roczny 2023 r. POBIERZ PEŁNY RAPORT PDF Rozwój rynku PPP roczny 2023 r.

Potencjalne projekty PPP

Łączna liczba oraz wartość nakładów inwestycyjnych lub usług (netto) potencjalnych projektów z uwzględnieniem podziału na sektory.

Infrastruktura transportowa
10
Budynki publiczne
9
Efektywność energetyczna
6
Rewitalizacja
6
Sport i turystyka
5
Mieszkalnictwo
4
Ochrona zdrowia
3
Gospodarka wodno-kanalizacyjna
2
Gospodarka odpadami
1
Edukacja
1
Inne
2
Liczba potencjalnych projektów 49 Łączna szacowana wartość (netto) 9 986 713 763,54 zł POBIERZ PEŁNY RAPORT PDF Rozwój rynku PPP roczny 2023 r. 1MB POBIERZ PEŁNY RAPORT PDF Rozwój rynku PPP roczny 2023 r.