Przejdź do treści
Strona główna

Analiza Rynku PPP

Prezentujemy Państwu cyklicznie aktualizowane raporty dotyczące rozwoju rynku PPP w Polsce od 2009 roku. Analizy obejmują zawarte umowy PPP oraz zamierzenia inwestycyjne PPP, w podziale m.in. na lokalizację, sektor, wielkość projektu czy też procedurę wyboru partnera prywatnego. Raporty nie dotyczą projektów zawieranych na innej podstawie prawnej niż ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (wcześniej: ustawa o koncesjach na roboty budowlane lub usługi). Szczegółowe informacje o projektach można znaleźć w poszczególnych bazach.

Podpisane umowy PPP

Łączna liczba oraz łączna wartość nakładów inwestycyjnych lub usług (brutto) realizowanych i zrealizowanych umów z uwzględnieniem podziału na sektory.

Efektywność energetyczna
29
Gospodarka wodno-kanalizacyjna
28
Infrastruktura transportowa
26
Sport i turystyka
25
Telekomunikacja
15
Gospodarka odpadami
11
Usługi transportowe
10
Kultura
7
Edukacja
5
Budynki publiczne
4
Rewitalizacja
4
Ochrona zdrowia
4
Energetyka
3
Mieszkalnictwo
2
Inne
15
Liczba podpisanych umów 188 Łączna wartość (brutto) 10 158 864 347,20 zł POBIERZ PEŁNY RAPORT PDF Rozwój rynku PPP I kw 2024 r. POBIERZ PEŁNY RAPORT PDF Rozwój rynku PPP I kw 2024 r.

Potencjalne projekty PPP

Łączna liczba oraz wartość nakładów inwestycyjnych lub usług (netto) potencjalnych projektów z uwzględnieniem podziału na sektory.

Infrastruktura transportowa
10
Efektywność energetyczna
8
Budynki publiczne
8
Rewitalizacja
6
Sport i turystyka
4
Mieszkalnictwo
3
Telekomunikacja
2
Ochrona zdrowia
2
Gospodarka odpadami
1
Edukacja
1
Inne
2
Liczba potencjalnych projektów 47 Łączna szacowana wartość (netto) 9 749 841 478,36 zł POBIERZ PEŁNY RAPORT PDF Rozwój rynku PPP I kw 2024 r. 1MB POBIERZ PEŁNY RAPORT PDF Rozwój rynku PPP I kw 2024 r.