Przejdź do treści
Strona główna

Analiza Rynku PPP

Analiza Rynku PPP

Prezentujemy Państwu cyklicznie aktualizowane raporty dotyczące rozwoju rynku PPP w Polsce od 2009 roku. Analizy obejmują zawarte umowy PPP oraz zamierzenia inwestycyjne PPP, w podziale m.in. na lokalizację, sektor, wielkość projektu czy też procedurę wyboru partnera prywatnego. Raporty nie dotyczą projektów zawieranych na innej podstawie prawnej niż ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (wcześniej: ustawa o koncesjach na roboty budowlane lub usługi). Szczegółowe informacje o projektach można znaleźć w poszczególnych bazach.

Zamierzenia inwestycyjne PPP

Łączna liczba oraz wartość nakładów inwestycyjnych lub usług (netto) zamierzeń inwestycyjnych z uwzględnieniem podziału na sektory.

Sport i turystyka
29
Infrastruktura transportowa
26
Mieszkalnictwo
15
Efektywność energetyczna
15
Rewitalizacja
10
Budynki publiczne
8
Usługi transportowe
7
Ochrona zdrowia
5
Gospodarka wodno-kanalizacyjna
5
Kultura
3
Energetyka
2
Edukacja
2
Gospodarka odpadami
2
Transport publiczny
1
Telekomunikacja
1
Inne
4
Liczba zamierzeń inwestycyjnych 135 Łączna szacowana wartość (netto) 52 120 052 882,81 zł POBIERZ PEŁNY RAPORT PDF przedstawiający rozwój rynku
PPP w latach 2009 - 2019
POBIERZ PEŁNY RAPORT PDF przedstawiający rozwój rynku PPP w latach 2009 - 2019

Podpisane umowy PPP

Łączna liczba oraz łączna wartość nakładów inwestycyjnych lub usług (brutto) realizowanych i zrealizowanych umów z uwzględnieniem podziału na sektory.

Infrastruktura transportowa
21
Efektywność energetyczna
21
Sport i turystyka
20
Gospodarka wodno-kanalizacyjna
17
Usługi transportowe
9
Telekomunikacja
9
Gospodarka odpadami
8
Kultura
6
Edukacja
5
Ochrona zdrowia
4
Rewitalizacja
3
Energetyka
3
Budynki publiczne
3
Mieszkalnictwo
1
Inne
11
Liczba podpisanych umów 141 Łączna wartość (brutto) 7 285 231 026,31 zł POBIERZ PEŁNY RAPORT PDF PPP w latach 2009 - 2019