Przejdź do treści
Strona główna

Analiza Rynku PPP

Analiza Rynku PPP

Prezentujemy Państwu cyklicznie aktualizowane raporty dotyczące rozwoju rynku PPP w Polsce od 2009 roku. Analizy obejmują zawarte umowy PPP oraz zamierzenia inwestycyjne PPP, w podziale m.in. na lokalizację, sektor, wielkość projektu czy też procedurę wyboru partnera prywatnego. Raporty nie dotyczą projektów zawieranych na innej podstawie prawnej niż ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (wcześniej: ustawa o koncesjach na roboty budowlane lub usługi). Szczegółowe informacje o projektach można znaleźć w poszczególnych bazach.

Podpisane umowy PPP

Łączna liczba oraz łączna wartość nakładów inwestycyjnych lub usług (brutto) realizowanych i zrealizowanych umów z uwzględnieniem podziału na sektory.

Efektywność energetyczna
26
Sport i turystyka
24
Infrastruktura transportowa
24
Gospodarka wodno-kanalizacyjna
23
Usługi transportowe
10
Gospodarka odpadami
10
Telekomunikacja
9
Kultura
6
Edukacja
5
Budynki publiczne
4
Rewitalizacja
4
Ochrona zdrowia
4
Energetyka
3
Mieszkalnictwo
2
Inne
14
Liczba podpisanych umów 168 Łączna wartość (brutto) 8 614 002 886,96 zł POBIERZ PEŁNY RAPORT PDF Rozwój rynku PPP 2009 - II kw. 2022 POBIERZ PEŁNY RAPORT PDF Rozwój rynku PPP 2009 - II kw. 2022

Potencjalne projekty PPP

Łączna liczba oraz wartość nakładów inwestycyjnych lub usług (netto) potencjalnych projektów z uwzględnieniem podziału na sektory.

Infrastruktura transportowa
12
Budynki publiczne
10
Sport i turystyka
9
Efektywność energetyczna
8
Rewitalizacja
8
Mieszkalnictwo
5
Ochrona zdrowia
3
Gospodarka wodno-kanalizacyjna
2
Gospodarka odpadami
1
Edukacja
1
Inne
2
Liczba potencjalnych projektów 61 Łączna szacowana wartość (netto) 8 241 633 393,98 zł POBIERZ PEŁNY RAPORT PDF Rozwój rynku PPP 2009-II kw. 2022 POBIERZ PEŁNY RAPORT PDF Rozwój rynku PPP 2009-II kw. 2022