Przejdź do treści
Strona główna

Analiza Rynku PPP

Prezentujemy Państwu cyklicznie aktualizowane raporty dotyczące rozwoju rynku PPP w Polsce od 2009 roku. Analizy obejmują zawarte umowy PPP oraz zamierzenia inwestycyjne PPP, w podziale m.in. na lokalizację, sektor, wielkość projektu czy też procedurę wyboru partnera prywatnego. Raporty nie dotyczą projektów zawieranych na innej podstawie prawnej niż ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (wcześniej: ustawa o koncesjach na roboty budowlane lub usługi). Szczegółowe informacje o projektach można znaleźć w poszczególnych bazach.

Podpisane umowy PPP

Łączna liczba oraz łączna wartość nakładów inwestycyjnych lub usług (brutto) realizowanych i zrealizowanych umów z uwzględnieniem podziału na sektory.

Efektywność energetyczna
28
Infrastruktura transportowa
26
Gospodarka wodno-kanalizacyjna
25
Sport i turystyka
24
Gospodarka odpadami
11
Telekomunikacja
10
Usługi transportowe
10
Kultura
7
Edukacja
5
Budynki publiczne
4
Rewitalizacja
4
Ochrona zdrowia
4
Energetyka
3
Mieszkalnictwo
2
Inne
15
Liczba podpisanych umów 178 Łączna wartość (brutto) 9 231 585 354,58 zł POBIERZ PEŁNY RAPORT PDF Rozwój rynku PPP 2009 - II kw. 2023 r. POBIERZ PEŁNY RAPORT PDF Rozwój rynku PPP 2009 - II kw. 2023 r.

Potencjalne projekty PPP

Łączna liczba oraz wartość nakładów inwestycyjnych lub usług (netto) potencjalnych projektów z uwzględnieniem podziału na sektory.

Infrastruktura transportowa
11
Budynki publiczne
9
Rewitalizacja
8
Sport i turystyka
6
Efektywność energetyczna
6
Mieszkalnictwo
4
Ochrona zdrowia
3
Gospodarka wodno-kanalizacyjna
1
Kultura
1
Gospodarka odpadami
1
Edukacja
1
Inne
2
Liczba potencjalnych projektów 53 Łączna szacowana wartość (netto) 9 481 493 817,51 zł POBIERZ PEŁNY RAPORT PDF Rozwój rynku PPP 2009-II kw. 2023 r. 1MB POBIERZ PEŁNY RAPORT PDF Rozwój rynku PPP 2009-II kw. 2023 r.