Przejdź do treści
Strona główna

Energomodernizacja budynków na osiedlu Juliusz w Mieście Sosnowiec.

Energomodernizacja budynków na osiedlu Juliusz w Mieście Sosnowiec.
Syntetyczny opis projektu Celem Projektu jest wykonanie zadania inwestycyjnego w zakresie energomodernizacji 22 budynków mieszkalnych oraz budynku żłobka będących w zasobach Miejskiego Zakładu Zasobów Lokalowych, zlokalizowanych na osiedlu Juliusz w Sosnowcu, polegającego na wykonaniu i zarządzaniu wewnętrzną siecią grzewczą centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej zintegrowaną w ramach jednego systemu automatycznego sterowania gospodarką cieplną.
Podmiot publiczny Miejski Zakład Zasobów Lokalowych w Sosnowcu
Partner prywatny Zakłady Energetyki Cieplnej S.A.
Rodzaj podmiotu publicznego Jednostka budżetowa
Lokalizacja projektu Sosnowiec
Województwo Śląskie
Sektor Efektywność energetyczna
Data wszczęcia postępowania 06-12-2016r.
Data podpisania umowy 27-06-2017
Data zamknięcia finansowego 27-06-2017
Status realizacji Zarządzanie/ utrzymanie
Data zakończenia 30-06-2026
Okres umowy (miesiące) 108
Okres umowy (lata) 9 lat
Podstawa prawna wyboru prawnego partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto 10 181 248,47 zł
Przedział wartości projektu Małe (5-40 mln)
Źródła finansowania projektu Realizacja przedsięwzięcia finansowana jest częściowo przez partnera prywatnego.
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Zakładana wartość wsparcia Nie dotyczy
Program, z którego pochodzą środki Nie dotyczy
Doradztwo (Tak/Nie) Tak
Ryzyka po stronie publicznej Ryzyko związane z udostępnieniem infrastruktury oraz w całości ryzyko popytu.
Ryzyka po stronie prywatnej Większość ryzyk związanych z fazą inwestycyjną przedsięwzięcia (ryzyko budowy) oraz większość ryzyka dostępności zostanie przeniesionych na Partnera Prywatnego.
Model wynagrodzenia Płatność za dostępność
Szczegóły wynagrodzenia Wynagrodzenie Wykonawcy przyjmie formę cyklicznych płatności uiszczanych przez Zamawiającego (opłata za dostępność). Zamawiający oczekuje, że środki pieniężne na wynagrodzenie Wykonawcy będą pochodzić co najmniej w części z oszczędności finansowych wygenerowanych w wyniku przeprowadzonej energomodernizacji.
Kontakt do instytucji E-mail: mzzl@mzzl.pl
Tel.: 32 290 18 62