Przejdź do treści
Strona główna

Koncesja na przebudowę przejścia podziemnego Lubicz – Basztowa.

Koncesja na przebudowę przejścia podziemnego Lubicz – Basztowa.
Syntetyczny opis projektu Przedmiotem koncesji jest pozyskanie koncesjonariusza, który na własny koszt i ryzyko, na podstawie przekazanej przez zamawiającego koncepcji architektonicznej, opracuje projekt budowlano – wykonawczy, pozyska wszelkie wymagane prawem opinie i zezwolenia a następnie wykona remont przejścia podziemnego pod skrzyżowaniem ulic Basztowa – Lubicz – Westerplatte – Pawia zgodnie z zakresem rzeczowym zadania określonym przez zamawiającego.
Podmiot publiczny Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ZIKiT
Partner prywatny Konsorcjum firm: FORTUNET Robert Dulba – Lider konsorcjum, ATIA Spółka z o.o.
Rodzaj podmiotu publicznego Jednostka budżetowa
Lokalizacja projektu Kraków
Województwo Małopolskie
Sektor Infrastruktura transportowa
Data wszczęcia postępowania 04-07-2011r.
Data podpisania umowy 01-12-2011
Data zamknięcia finansowego 01-12-2011
Status realizacji Zarządzanie/ utrzymanie
Data zakończenia 11-12-2024
Okres umowy (miesiące) 144
Okres umowy (lata) 12 lat
Podstawa prawna wyboru prawnego partnera prywatnego Koncesja na roboty budowlane
Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto 2 583 000,00 zł
Przedział wartości projektu Mikro (<5 mln)
Źródła finansowania projektu Na koszt gminy opracowano koncepcję przebudowy obiektu oraz program funkcjonalno-użytkowy - na etapie przed ogłoszeniem zamówienia publicznego. Koszty eksploatacyjne są w całości po stronie Koncesjonariusza (środki własne lub/i kredyt).
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Zakładana wartość wsparcia Nie dotyczy
Program, z którego pochodzą środki Nie dotyczy
Doradztwo (Tak/Nie) Nie
Ryzyka po stronie publicznej Ryzyko związane z wniesieniem składnika majątkowego w stanie prawnym i technicznym zdatnym do realizacji umowy koncesji.
Ryzyka po stronie prywatnej Ryzyko budowy (projektowania), w szczególności ryzyko terminowej realizacji umowy. Ryzyko popytu na usługi świadczone w związku z realizacją przedsięwzięcia.
Model wynagrodzenia Opłaty od użytkowników
Szczegóły wynagrodzenia Wynagrodzenie koncesjonariusza stanowią pożytki z eksploatacji przejścia podziemnego, m. in. z wynajmu stanowisk pod drobną działalność handlową, gastronomiczną oraz z wynajmu powierzchni reklamowych.
Kontakt do instytucji E-mail: sekretariat@zdmk.krakow.pl
Tel.: 12 616 86 58