Przejdź do treści
Strona główna

Świadczenie usług utrzymania i zarządzania infrastrukturą sportowo-rekreacyjną na stoku Dębowca w Bielsku-Białej.

Świadczenie usług utrzymania i zarządzania infrastrukturą sportowo-rekreacyjną na stoku Dębowca w Bielsku-Białej.
Syntetyczny opis projektu Przedmiotem koncesji jest świadczenie przez Koncesjonariusza kompleksowych usług utrzymania i zarządzania całoroczną infrastrukturą sportowo-rekreacyjną stoku Dębowca, w której skład wchodzą m.in. kolej kanapowa, trasa narciarska, wyciąg narciarski dla dzieci, parking, park linowy, plac zabaw, snowpark, itp. (wraz z infrastrukturą umożliwiającą publiczne korzystanie, np. system oświetlenia i naśnieżania, system kasowy, toalety, i inne).
Podmiot publiczny Urząd Miejski w Bielsku-Białej
Partner prywatny ZIAD Bielsko-Biała S.A
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejska
Lokalizacja projektu Bielsko-Biała
Województwo Śląskie
Sektor Sport i turystyka
Data wszczęcia postępowania 29-05-2012r.
Data podpisania umowy 07-12-2012
Data zamknięcia finansowego 07-12-2012
Status realizacji Umowa zakończona
Data zakończenia 15-01-2020
Okres umowy (miesiące) 84
Okres umowy (lata) 7 lat
Podstawa prawna wyboru prawnego partnera prywatnego Koncesja na usługi
Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto 14 800 000,00 zł
Przedział wartości projektu Małe (5-40 mln)
Źródła finansowania projektu Infrastruktura wykorzystana do realizacji koncesji została uprzednio sfinansowana ze środków RPO Województwa Śląskiego. Natomiast operator wyłoniony w ramach koncesji nie jest zaangażowany w rozliczanie dotacji, a jego zadanie dotyczy zarządzania infrastrukturą na własne ryzyko ekonomiczne - w tym finansowanie bieżących działań.
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Zakładana wartość wsparcia Nie dotyczy
Program, z którego pochodzą środki Nie dotyczy
Doradztwo (Tak/Nie) Tak
Ryzyka po stronie publicznej Ryzyko związane z udostępnieniem składników majątkowych na potrzeby koncesjonariusza, spełniających deklarowane warunki prawne i techniczne.
Ryzyka po stronie prywatnej Ryzyko eksploatacji i utrzymania infrastruktury w sposób zapewniający nieprzerwane świadczenie usług. Ryzyko popytu na usługi świadczone w ramach prawa do eksploatacji przedmiotu koncesji na warunkach ustalonych w umowie.
Model wynagrodzenia Opłaty od użytkowników
Szczegóły wynagrodzenia Pożytki związane ze sprzedażą usług (głownie biletów na kolejkę kanapową).
Kontakt do instytucji E-mail: podsiadlika@um.bielsko.pl
Tel.: 33 497 14 88