Przejdź do treści
Strona główna

Budowa sieci gazowej średniego podwyższonego ciśnienia De 250 Prochowice - Ścinawa.

Budowa sieci gazowej średniego podwyższonego ciśnienia De 250 Prochowice - Ścinawa.
Syntetyczny opis projektu Gmina Ścinawa ma na celu realizację zadania gazyfikacji gminy w zakresie umożliwienia mieszkańcom gminy podłączenia się sieci gazowej, i optymalizacji źródeł ciepła w kontekście ochrony środowiska i jakości powietrza na terenie gminy Ścinawa. Podmiot Publiczny przede wszystkim wniesie: 1) projekt budowlany i wykonawczy przedsięwzięcia 2) zapewni prawo do korzystania z nieruchomości na potrzeby realizacji Przedsięwzięcia, 3) zrealizuje wycinkę drzew na terenie objętym Przedsięwzięciem 4) materiały budowlane. Partner prywatny odpowiada za: 1) zapewnienie finansowania realizacji inwestycji, 2) budowę gazociągu, 3) utrzymanie obiektów i zarządzanie nimi na własne ryzyko.
Podmiot publiczny Gmina Ścinawa - Urząd Miasta i Gminy w Ścinawie
Partner prywatny G. EN. Gaz Energia Sp. z o.o. (ul. Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgórne)
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejsko-wiejska
Lokalizacja projektu Prochowice, Lasowice, Ścinawa
Województwo Dolnośląskie
Sektor Energetyka
Data wszczęcia postępowania 29-03-2018r.
Data podpisania umowy 11-05-2018
Data zamknięcia finansowego 11-05-2018
Status realizacji Zarządzanie/ utrzymanie
Data zakończenia 11-05-2038
Okres umowy (miesiące) 240
Okres umowy (lata) 20 lat
Podstawa prawna wyboru prawnego partnera prywatnego PPP w trybie koncesji (art. 4 ust. 2)
Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto 13 798 481,73 zł
Przedział wartości projektu Małe (5-40 mln)
Źródła finansowania projektu Zakup materiałów (rur, kształtek itp.) oraz wykonanie projektu jest wkładem partnera publicznego (wartość dotacji inwestycyjnej: 2.769.833,31 zł, dokumentacji technicznej: 63.960,00 zł brutto), realizacja robót budowlanych i wybudowanie gazociągu jest po stronie podmiotu prywatnego. Po stronie podmiotu prywatnego jest również zarządzanie siecią gazową.
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Zakładana wartość wsparcia Nie dotyczy
Program, z którego pochodzą środki Nie dotyczy
Doradztwo (Tak/Nie) Nie
Ryzyka po stronie publicznej Brak danych
Ryzyka po stronie prywatnej Ryzyko budowy, Ryzyko popytu na świadczenie usługi, Ryzyko sfinansowania inwestycji.
Model wynagrodzenia Opłaty od użytkowników
Szczegóły wynagrodzenia Partner prywatny będzie uzyskiwał przychody z tytułu dystrybucji gazu (eksploatacji gazociągu) od bezpośrednich odbiorców usługi.
Kontakt do instytucji E-mail: urzad@scinawa.pl
Tel.: 76 74 00 203