Przejdź do treści
Strona główna

Koncesja na przebudowę i aranżację pomieszczeń Centrum Kulturalnego Wsi Bolewice

Koncesja na przebudowę i aranżację pomieszczeń Centrum Kulturalnego Wsi Bolewice
Syntetyczny opis projektu Przedmiotem inwestycji będzie przebudowa budynku i aranżacja pomieszczeń Wiejskiego Ośrodka Kultury w Bolewicach z przeznaczeniem na kawiarnię i bar. Nieruchomość i zlokalizowany na niej budynek stanowi własność Gminy Miedzichowo. Celem przedmiotowej inwestycji jest podniesienie atrakcyjności Gminy jako miejsca do zamieszkania, pełne wykorzystanie możliwości obiektu, w którym funkcjonuje kino społecznościowe i udostępnienie go mieszkańcom gminy.
Podmiot publiczny Urząd Gminy Miedzichowo
Partner prywatny MAGDALENKA Magdalena Flens-Chuda
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina wiejska
Lokalizacja projektu Bolewice
Województwo Wielkopolskie
Sektor Kultura
Data wszczęcia postępowania 01-08-2022r.
Data podpisania umowy 02-09-2022
Data zamknięcia finansowego 02-09-2022
Status realizacji Zarządzanie/ utrzymanie
Data zakończenia 02-09-2047
Okres umowy (miesiące) 300
Okres umowy (lata) 25 lat
Podstawa prawna wyboru prawnego partnera prywatnego Koncesja na roboty budowlane
Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto 1 473 690,98 zł
Przedział wartości projektu Mikro (<5 mln)
Źródła finansowania projektu Brak danych
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Zakładana wartość wsparcia Nie dotyczy
Program, z którego pochodzą środki Nie dotyczy
Doradztwo (Tak/Nie) Tak
Ryzyka po stronie publicznej Ryzyko specyfikacji przedmiotu koncesji
Ryzyka po stronie prywatnej Ryzyko ekonomiczne związane z wykonaniem usługi, ryzyko rynkowe dotyczące pozyskiwania użytkowników dla usług świadczonych w ramach przedmiotu koncesji, ryzyko finansowe bieżącej działalności
Model wynagrodzenia Opłaty od użytkowników
Szczegóły wynagrodzenia Brak danych
Kontakt do instytucji E-mail: nieruchomosci@miedzichowo.pl
Tel.: 61/ 44 10 240