Przejdź do treści
Strona główna

Koncesja na modernizację infrastruktury przystankowej w Krakowie.

Koncesja na modernizację infrastruktury przystankowej w Krakowie.
Syntetyczny opis projektu Przedmiotem koncesji jest zaprojektowanie i budowa wiat przystankowych. Zadaniem Koncesjonariusza jest demontaż starych wiat i zamontowanie nowych w miejsce zdemontowanych zadaszeń oraz w nowych lokalizacjach, podłączenie wiat do sieci elektrycznej oraz utrzymanie ich do końca umowy.
Podmiot publiczny Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie
Partner prywatny AMS S.A. (00-732 Warszawa, ul. Czerska 8/10)
Rodzaj podmiotu publicznego Jednostka budżetowa
Lokalizacja projektu Kraków
Województwo Małopolskie
Sektor Infrastruktura transportowa
Data wszczęcia postępowania 11-06-2014r.
Data podpisania umowy 29-10-2014
Data zamknięcia finansowego 29-10-2014
Status realizacji Zarządzanie/ utrzymanie
Data zakończenia 11-08-2029
Okres umowy (miesiące) 250
Okres umowy (lata) 20 lat 10 miesięcy
Podstawa prawna wyboru prawnego partnera prywatnego PPP w trybie koncesji (art. 4 ust. 2)
Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto 45 405 000,00 zł
Przedział wartości projektu Duże (40-100 mln)
Źródła finansowania projektu Całość nakładów inwestycyjnych oraz kosztów eksploatacji ponosi partner prywatny. Wartość nominalna tych nakładów to 45 405 000,00. Brak informacji nt. źródeł finansowania przedsięwzięcia przez partnera prywatnego.
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Zakładana wartość wsparcia Nie dotyczy
Program, z którego pochodzą środki Nie dotyczy
Doradztwo (Tak/Nie) Nie
Ryzyka po stronie publicznej Ryzyko budowy i eksploatacji wiat oraz utrzymania ich stale dostępnych dla podróżnych. W zakresie ryzyka ekonomicznego - ryzyko popytu na usługi świadczone z wykorzystaniem infrastruktury powstałej w ramach przedsięwzięcia.
Ryzyka po stronie prywatnej Ryzyko udostępnienia koncesjonariuszowi infrastruktury zaangażowanej w realizację umowy.
Model wynagrodzenia Opłaty od użytkowników
Szczegóły wynagrodzenia Prawo do pobierania opłat za usługi świadczone w ramach Koncesji.
Kontakt do instytucji E-mail: sekretariat@ztp.krakow.pl
Tel.: 12 616 86 02