Przejdź do treści
Strona główna

Kontakt

Ministersto Inwestycji i Rozwoju Partnertswo Publiczno-Prywatne
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
e-mail: ppp@mfipr.gov.pl
tel.: +22 273 79 50
fax: +22 273 89 15t