Przejdź do treści
Strona główna

Świadczenie usług w zakresie w publicznego transportu zbiorowego na obszarze powiatu bytowskiego.

Świadczenie usług w zakresie w publicznego transportu zbiorowego na obszarze powiatu bytowskiego.
Syntetyczny opis projektu Przedmiotem koncesji jest świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, w powiatowych przewozach pasażerskich na obszarze powiatu bytowskiego i obsługa sieci komunikacyjnej składającej się z 20 linii autobusowych.
Podmiot publiczny Powiat Bytowski - Starostwo Powiatowe w Bytowie
Partner prywatny Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bytowie S.A. (77-100 Bytów, ul. Wybickiego 7)
Rodzaj podmiotu publicznego Starostwo Powiatowe
Lokalizacja projektu Powiat bytowski
Województwo Pomorskie
Sektor Usługi transportowe
Data wszczęcia postępowania 05-01-2017r.
Data podpisania umowy 08-05-2017
Data zamknięcia finansowego 08-05-2017
Status realizacji Umowa zakończona
Data zakończenia 08-05-2022
Okres umowy (miesiące) 60
Okres umowy (lata) 5 lat
Podstawa prawna wyboru prawnego partnera prywatnego Koncesja na usługi
Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto 73 989 011,25 zł
Przedział wartości projektu Duże (40-100 mln)
Źródła finansowania projektu Środki partnera prywatnego (własne i/lub kredyt), po części pochodzące z rekompensaty za przychody utracone w wyniku stosowania ulg ustawowych. Usługi objęte umową o koncesji będą świadczone w oparciu o tabor będący własnością koncesjonariusza.
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Zakładana wartość wsparcia Nie dotyczy
Program, z którego pochodzą środki Nie dotyczy
Doradztwo (Tak/Nie) Tak
Ryzyka po stronie publicznej Ryzyko związane z wyborem właściwego modelu realizacji zadania publicznego, w szczególności ryzyko prawne związane z systemem regulacyjnym w obszarze zasad finansowania i organizacji systemu transportu zbiorowego.
Ryzyka po stronie prywatnej Większość ryzyka popytu na świadczone usługi spoczywa na koncesjonariuszu, częściowo uzyskuje on rekompensatę w związku ze stosowaniem ulg ustawowych. Ryzyko dostępności w zakresie przestrzegania rozkładu jazdy.
Model wynagrodzenia Mieszany
Szczegóły wynagrodzenia Wynagrodzeniem koncesjonariusza będą opłaty pobierane od pasażerów w związku z realizacją usługi przewozowej (prawo do korzystania z usługi) oraz rekompensata z budżetu państwa z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym.
Kontakt do instytucji E-mail: starostwo@powiatbytowski.pl
Tel.: 59 822 80 00