Przejdź do treści
Strona główna

Kultura

Centrum Kulturalno - Rekreacyjne w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

 Projekt polega na świadczeniu przez Partnera Prywatnego kompleksowych usług Operatora Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego, wybudowanego przez Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.
Partner prywatny jest odpowiedzialny między innymi za kompleksowe administrowanie wybudowaną infrastrukturą, zarządzanie i utrzymanie obiektu.
Zgodnie z umową PPP, partner prywatny prowadzi działalność gospodarczą w oparciu o udostępnioną przez Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu infrastrukturę, ma wyłączne prawo do użytkowania zarządzanego obiektu, a także prawo do pobierania opłat za korzystanie z niego.

Umowa PPP została podpisana z wykonawcą we wrześniu 2015 r., a okres trwania umowy mija we wrześniu 2030 r.  

Więcej szczegółów o projekcie tutaj

Zobacz film o tej inwestycji