Przejdź do treści
Strona główna

Wybudowanie i utrzymanie ulic z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w Bystrzycy.

Wybudowanie i utrzymanie ulic z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w Bystrzycy.
Syntetyczny opis projektu Wybudowanie i utrzymanie ulic Leśnej i Chabrowej w Bystrzycy wraz z ich odwodnieniem, oświetleniem oraz rozbudową sieci sanitarnej i wodociągowej przez Partnera Prywatnego.
Podmiot publiczny Gmina Oława - Urząd Gminy Oława
Partner prywatny Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. ul. Oławska 26a, 49-300 Brzeg
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina wiejska
Lokalizacja projektu Bystrzyca, gm. Oława
Województwo Dolnośląskie
Sektor Infrastruktura transportowa
Data wszczęcia postępowania 02-03-2018r.
Data podpisania umowy 09-04-2018
Data zamknięcia finansowego 09-04-2018
Status realizacji Zarządzanie/ utrzymanie
Data zakończenia 31-12-2030
Okres umowy (miesiące) 153
Okres umowy (lata) 12 lat 9 miesięcy
Podstawa prawna wyboru prawnego partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto 5 919 294,69 zł
Przedział wartości projektu Mikro (<5 mln)
Źródła finansowania projektu Realizacja inwestycji i jej utrzymanie: podmiot prywatny – kredyt. Refundacja wydatków: gmina.
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Zakładana wartość wsparcia Nie dotyczy
Program, z którego pochodzą środki Nie dotyczy
Doradztwo (Tak/Nie) Nie
Ryzyka po stronie publicznej Inne ryzyka związane z realizacją przedmiotu zamówienia w tym: ryzyko związane z końcową wartością składników majątkowych.
Ryzyka po stronie prywatnej Ryzyko budowy ulic, ryzyko zapewnienia dostępności przedmiotu zamówienia.
Model wynagrodzenia Płatność za dostępność
Szczegóły wynagrodzenia Opłata za dostępność po stronie gminy.
Kontakt do instytucji E-mail: przetargi@gminaolawa.pl
Tel.: 71 381 22 27