Przejdź do treści
Strona główna

Przebudowa nawierzchni Placu Piastów w Oławie w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego

Przebudowa nawierzchni Placu Piastów w Oławie w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego
Syntetyczny opis projektu Przedmiotem Zamówienia jest realizacja przez Partnera Prywatnego we współpracy z Podmiotem Publicznym przedsięwzięcia polegającego na sfinansowaniu oraz wykonaniu robót budowlanych w zakresie przebudowy oraz modernizacji nawierzchni Placu Piastów w Oławie wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym , drogami wewnętrznymi, lampami ulicznymi i wyposażeniem w postaci ławek oraz stojaków na rower, a następnie utrzymanie i zarządzanie zmodernizowaną infrastrukturą.
Podmiot publiczny Gmina Miasto Olawa
Partner prywatny Przedsiebiorstwo Robót Drogowo Mostowych Sp. z o.o.
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejsko-wiejska
Lokalizacja projektu Oława
Województwo Dolnośląskie
Sektor Rewitalizacja
Data wszczęcia postępowania 12-12-2019r.
Data podpisania umowy 10-02-2020
Data zamknięcia finansowego 10-02-2020
Status realizacji Zarządzanie/ utrzymanie
Data zakończenia 10-02-2024
Okres umowy (miesiące) 48
Okres umowy (lata) 4 lata
Podstawa prawna wyboru prawnego partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto 1 555 992,20 zł
Przedział wartości projektu Mikro (<5 mln)
Źródła finansowania projektu Dopłata podmiotu publicznego
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Zakładana wartość wsparcia Nie dotyczy
Program, z którego pochodzą środki Nie dotyczy
Doradztwo (Tak/Nie) Nie
Ryzyka po stronie publicznej Ryzyko wzrostu kosztów, ryzyko polityczne, ryzyko legislacyjne
Ryzyka po stronie prywatnej Ryzyko budowy, ryzyko dostepnosci, ryzyko rynkowe
Model wynagrodzenia Płatność za dostępność
Szczegóły wynagrodzenia Brak danych
Kontakt do instytucji E-mail: sekretariat@um.olawa.pl
Tel.: 713035501