Przejdź do treści
Strona główna

Budowa hali sportowej z wyposażeniem w Karczmiskach.

Budowa hali sportowej z wyposażeniem w Karczmiskach.
Syntetyczny opis projektu Wybudowanie hali sportowej wraz z wyposażeniem oraz zapewnienie jej dostępności przez okres 120 miesięcy.
Podmiot publiczny Gmina Karczmiska
Partner prywatny Moris Polska Sp. z o.o.
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina wiejska
Lokalizacja projektu Karczmiska
Województwo Lubelskie
Sektor Sport i turystyka
Data wszczęcia postępowania 22-01-2014r.
Data podpisania umowy 16-06-2014
Data zamknięcia finansowego 16-06-2014
Status realizacji Zarządzanie/ utrzymanie
Data zakończenia 31-12-2024
Okres umowy (miesiące) 120
Okres umowy (lata) 10 lat
Podstawa prawna wyboru prawnego partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto 9 236 566,40 zł
Przedział wartości projektu Małe (5-40 mln)
Źródła finansowania projektu Partner prywatny finansuje 98,3% wszystkich nakładów inwestycyjnych koniecznych do zrealizowania przedsięwzięcia (łącznie wartość nominalna nakładów strony prywatnej: 10 156 799,60 zł brutto). Brak informacji o źródłach finansowania inwestycji przez Partnera Prywatnego. Podmiot publiczny poniósł 1,7% wszystkich nakładów inwestycyjnych, tj. 176 554,80 zł. Podmiot publiczny zobowiązał się do partycypacji w nakładach eksploatacyjnych na poziomie 920 233,20 zł brutto.
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Zakładana wartość wsparcia Nie dotyczy
Program, z którego pochodzą środki Nie dotyczy
Doradztwo (Tak/Nie) Tak
Ryzyka po stronie publicznej Ryzyko pozyskania dotacji FRKF, ryzyko prawidłowości dokumentacji technicznej oraz udostępnieniem wkładu własnego, ryzyko popytu na usługi świadczone w obiekcie, ryzyko zapewnienia środków koniecznych do opłacenia wynagrodzenia partnera prywatnego.
Ryzyka po stronie prywatnej Ryzyko budowy, ryzyko sfinansowania inwestycji na etapie robót budowlanych oraz późniejszej eksploatacji, ryzyko dostępności obiektu.
Model wynagrodzenia Płatność za dostępność
Szczegóły wynagrodzenia Opłata wnoszona przez podmiot publiczny w ramach wynagrodzenia za zbudowanie i dostępność infrastruktury będącej przedmiotem umowy.
Kontakt do instytucji E-mail: sekretariat@poczta.karczmiska.pl
Tel.: 81 828 70 26