Przejdź do treści
Strona główna

Kompleksowa modernizacja systemu grzewczego kotłowni w miejscowości Ruciane-Nida.

Kompleksowa modernizacja systemu grzewczego kotłowni w miejscowości Ruciane-Nida.
Syntetyczny opis projektu Przedmiotem koncesji jest zaprojektowanie, sfinansowanie, wykonanie i eksploatacja kotłowni opalanej biomasą o mocy 1,8 MW, usytuowanej na terenie przy ul. Szkolnej 2, na działce o numerze ewidencyjnym 192/284 i powierzchni 0,0518 ha2.
Podmiot publiczny Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Rucianem-Nidzie
Partner prywatny RenCraft Sp. z o.o.
Rodzaj podmiotu publicznego Spółka komunalna
Lokalizacja projektu Ruciane-Nida
Województwo Warmińsko-Mazurskie
Sektor Energetyka
Data wszczęcia postępowania 29-02-2012r.
Data podpisania umowy 26-07-2012
Data zamknięcia finansowego 26-07-2012
Status realizacji Zarządzanie/ utrzymanie
Data zakończenia 09-05-2027
Okres umowy (miesiące) 180
Okres umowy (lata) 15 lat
Podstawa prawna wyboru prawnego partnera prywatnego Koncesja na roboty budowlane
Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto 2 250 000,00 zł
Przedział wartości projektu Mikro (<5 mln)
Źródła finansowania projektu Finansowanie jest zadaniem koncesjonariusza.
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Zakładana wartość wsparcia Nie dotyczy
Program, z którego pochodzą środki Nie dotyczy
Doradztwo (Tak/Nie) Tak
Ryzyka po stronie publicznej Ryzyko związane z wniesieniem składnika majątkowego w stanie prawnym i technicznym zdatnym do realizacji umowy koncesji.
Ryzyka po stronie prywatnej Ryzyko budowy i ryzyko popytu na energię generowaną przez instalację stworzoną w ramach umowy.
Model wynagrodzenia Opłaty od użytkowników
Szczegóły wynagrodzenia Umowy z użytkownikami posiada strona publiczna, tj. spółka komunalna Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. Wartość sprzedanej energii cieplnej jest następnie rozliczana pomiędzy PEC i RenCraftem (PEC jest fakturowane przez RenCraft i płaci za ciepło zgodnie ze wskazaniem ciepłomierzy).
Kontakt do instytucji E-mail: pecruciane@wp.pl
Tel.: 87 423 64 78