Przejdź do treści
Strona główna

Publikacje

Publikacje

Zachęcamy do zapoznania się z ciekawymi publikacjami z zakresu partnerstwa publiczno – prywatnego!

W ramach projektu „Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce” Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wydaje cyklicznie szereg publikacji poświęconych partnerstwu publiczno – prywatnemu, w tym między innymi „Dobre praktyki PPP”, w których przybliżamy kwestie związane z przygotowaniem projektów PPP w różnych sektorach, a także ukazujący się kwartalnie „Biuletyn PPP”, w którym można znaleźć kompendium wiedzy na temat PPP, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznych aspektów przygotowywania i realizacji projektów PPP, analiz przepisów prawnych, wraz z przedstawieniem podstawowych pojęć i schematów działań związanych z przebiegiem wdrażania przedsięwzięcia PPP.

W sekcji „Inne” znajdą Państwo szereg publikacji poświęconych tematyce partnerstwa publiczno – prywatnego, również z lat ubiegłych.