Przejdź do treści
Strona główna

Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu brzozowskiego

Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu brzozowskiego
Syntetyczny opis projektu Postępowanie o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
Podmiot publiczny Powiat Brzozowski
Partner prywatny
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejsko-wiejska
Lokalizacja projektu Brzozów
Województwo Podkarpackie
Sektor podstawowy Usługi transportowe
Data wszczęcia postępowania Brak danych
Status realizacji Pomysł
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego PPP w trybie koncesji (art. 4 ust. 2)
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 450 000,00 zł
Przedział wartości Mikro (<5 mln)
Wsparcie UE (Tak/Nie) Brak danych
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: starostwo@powiatbrzozow.pl
Tel.: 13 434 26 45