Przejdź do treści
Strona główna

Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu brzozowskiego

Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu brzozowskiego
Syntetyczny opis projektu Postępowanie o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
Podmiot publiczny Powiat Brzozowski
Partner prywatny Adam Supeł, Bożena Supeł Przewóz Osób "Gustek-trans" s.c.
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina wiejska
Lokalizacja projektu Brzozów
Województwo Podkarpackie
Sektor Usługi transportowe
Data wszczęcia postępowania 28-12-2021r.
Data podpisania umowy 05-01-2022
Data zamknięcia finansowego 05-01-2022
Status realizacji Umowa zakończona
Data zakończenia 30-06-2022
Okres umowy (miesiące) 6 miesięcy
Okres umowy (lata) 6 miesięcy
Podstawa prawna wyboru prawnego partnera prywatnego Koncesja na usługi
Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto 450 000,00 zł
Przedział wartości projektu Mikro (<5 mln)
Źródła finansowania projektu Brak danych
Wsparcie UE (Tak/Nie) Brak danych
Zakładana wartość wsparcia Brak danych
Program, z którego pochodzą środki Brak danych
Doradztwo (Tak/Nie) Nie
Ryzyka po stronie publicznej Brak danych
Ryzyka po stronie prywatnej Brak danych
Model wynagrodzenia Brak danych
Szczegóły wynagrodzenia Brak danych
Kontakt do instytucji E-mail: starostwo@powiatbrzozow.pl
Tel.: 13 434 26 45