Przejdź do treści
Strona główna

Cele i zadania

Cele Platformy PPP

  1. wymiana wiedzy, dobrych praktyk i sprawdzonych rozwiązań dotyczących przygotowania i realizacji przedsięwzięć publiczno-prywatnych,
  2. identyfikacja barier w  przygotowaniu i realizacji projektów PPP
  3. wsparcie przygotowania pilotażowych projektów partnerstwa publiczno-prywatnego, wsparcie merytoryczne dla podmiotów publicznych realizujących projekty partnerstwa publiczno-prywatnego;
  4. zapewnienie podmiotom publicznym szerokiego dostępu do opinii, ekspertyz, analiz, raportów z audytów, wzorów umów, dokumentacji projektowych oraz innych dokumentów dotyczących partnerstwa publiczno-prywatnego;
  5. promocja partnerstwa publiczno-prywatnego jako instrumentu efektywnej realizacji zadań publicznych