Przejdź do treści
Strona główna

Świadczenie przez koncesjonariusza usług kompleksowego zarządzania i administrowania halą spacerową w Jedlinie-Zdrój.

Świadczenie przez koncesjonariusza usług kompleksowego zarządzania i administrowania halą spacerową w Jedlinie-Zdrój.
Syntetyczny opis projektu Przedmiotem koncesji jest świadczenie przez Koncesjonariusza usług kompleksowego zarządzania i administrowania halą spacerową wraz z oranżerią oraz prowadzenie na jej terenie kawiarni, małej gastronomii.
Podmiot publiczny Urząd Miasta Jedlina-Zdrój
Partner prywatny Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejska
Lokalizacja projektu Jedlina-Zdrój
Województwo Dolnośląskie
Sektor Sport i turystyka
Data wszczęcia postępowania 14-03-2016r.
Data podpisania umowy 25-04-2016
Data zamknięcia finansowego 25-04-2016
Status realizacji Umowa zakończona
Data zakończenia 31-12-2018
Okres umowy (miesiące) 32
Okres umowy (lata) 2 lata 8 miesięcy
Podstawa prawna wyboru prawnego partnera prywatnego Koncesja na usługi
Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto 86 250,00 zł
Przedział wartości projektu Mikro (<5 mln)
Źródła finansowania projektu Brak danych
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Zakładana wartość wsparcia Nie dotyczy
Program, z którego pochodzą środki Nie dotyczy
Doradztwo (Tak/Nie) Nie
Ryzyka po stronie publicznej Ryzyko udostępnienia koncesjonariuszowi infrastruktury zaangażowanej w realizację umowy. Ryzyko zmian regulacyjnych i prawnych pozycji operatora.
Ryzyka po stronie prywatnej Ryzyko popytu na świadczone usługi. Konieczność opłacania wszystkich wymaganych prawem podatków i opłat związanych z funkcjonowaniem obiektu. Na Koncesjonariuszu spoczywać będzie ryzyko nadzoru nad naprawami, wymianą i konserwacją infrastruktury zlecaną przez Koncesjodawcę. Ryzyko dostępności - otwarcia obiektu w tygodniu - minimum 40 godz. oraz zatrudnienie minimum 2 osób do obsługi osób korzystających z usług świadczonych w ramach koncesji.
Model wynagrodzenia Opłaty od użytkowników
Szczegóły wynagrodzenia Możliwość pobierania wynagrodzenia od osób odwiedzających obiekt będący przedmiotem koncesji, jak również świadczenie usług dodatkowych.
Kontakt do instytucji E-mail: sekretariat@jedlinazdroj.eu
Tel.: 74 845 52 15